Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiên Tử Truyền Kỳ 8

Thiên Tử Truyền Kỳ 8

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 35,410
Tên khác: Thương Thiên Bá Hoàng
Thể loại: N/a
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Tử Truyền Kỳ 8: Nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập Ngọc Hoàng Triều, Hoàng Ngọc Lang đã cho ra mắt bạn đọc tác phẩm thập toàn thập mỹ từ trước đến giờ, một mình khiêm bốn vị trí (Chủ biên, sáng tác, vẽ tranh, giám chế). Hệ thống võ công thâm sâu của Thiên Tử 1 và tình tiết gay cấn lôi cuốn Thiên Tử 4 thành tựu Thiên Tử 8 bát diện uy phong nhất trong lịch sử. Truyện được chăm chút chỉnh sửa bởi ComicVN, mời các bạn đón theo dõi!!!

Danh sách chương

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 022 31/01/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 023 31/01/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 000 24/04/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 001 24/04/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 002 17/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 003 19/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 004 19/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 005 21/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 006 23/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 007 24/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 008 25/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 009 26/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 010 30/05/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 011 08/06/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 012 12/06/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 013 20/06/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 014 28/06/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 015 07/07/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 016 16/08/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 017 17/08/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 018 19/08/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 019 23/09/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 020 23/10/2012

Thương thiên bá hoàng Chap 021 23/10/2012

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 024 06/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 025 06/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 026 06/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 027 07/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 028 07/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 029 08/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 030 09/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 031 10/02/2013

Thương Thiên bá Hoàng Chap 032 21/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 033 23/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 034 23/02/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 035 05/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 036 05/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 037 09/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 038 12/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 039 13/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 040 14/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 041 18/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 042 19/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 043 21/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 044 22/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 045 24/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 046 25/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 047 31/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 048 31/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 049 31/03/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 050 02/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 051 04/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 052 05/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 053 09/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 054 11/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 055 11/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 056 19/04/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 057 03/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 058 03/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 059 07/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 060 14/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 061 20/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 062 27/05/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 063 05/06/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 064 10/06/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 065 17/06/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 066 02/07/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 067 04/07/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 068 11/07/2013

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 069 14/05/2015

Thương Thiên Bá Hoàng Chap 070 25/07/2013