Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8.9/10 trên tổng số 70 lượt đánh giá

Lượt xem: 746,370
Tên khác: Tiên Nghịch
Thể loại: Giống game, Manhua, Shounen
Tác giả: Nhĩ Căn
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Nghịch:

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?Tu tiên là vô tình hay hữu tình?Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biếtLink đọc truyện chữ Tiên Nghịch

Danh sách chương

Tiên Nghịch Chap 001 11/03/2014

Tiên Nghịch Chap 002 11/03/2014

Tiên Nghịch Chap 003 11/03/2014

Tiên Nghịch Chap 004 11/03/2014

Tiên Nghịch Chap 005 11/03/2014

Tiên Nghịch Chap 006 12/03/2014

Tiên Nghịch Chap 007 21/06/2014

Tiên Nghịch Chap 008 21/06/2014

Tiên Nghịch Chap 009 21/06/2014

Tiên Nghịch Chap 010 22/06/2014

Tiên Nghịch Chap 011 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 012 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 013 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 014 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 015 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 016 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 017 16/10/2014

Tiên Nghịch Chap 018 10/11/2014

Tiên Nghịch Chap 019 13/12/2014

Tiên Nghịch Chap 020 13/12/2014

Tiên Nghịch Chap 021 21/12/2014

Tiên Nghịch Chap 022 - fix 17/01/2015

Tiên Nghịch Chap 023 13/02/2015

Tiên Nghịch Chap 024 11/04/2015

Tiên Nghịch Chap 025 - fix 29/04/2015

Tiên Nghịch Chap 026 31/10/2015

Tiên Nghịch Chap 027 13/11/2015

Tiên Nghịch Chap 028 12/12/2015

Tiên Nghịch Chap 029 12/12/2015

Tiên Nghịch Chap 030 18/12/2015

Tiên Nghịch Chap 031.1 05/01/2016

Tiên Nghịch Chap 031.2 05/01/2016

Tiên Nghịch Chap 031.3 08/01/2016

Tiên Nghịch Chap 032.1 16/01/2016

Tiên Nghịch Chap 032.2 23/01/2016

Tiên Nghịch Chap 032.3 28/01/2016

Tiên Nghịch Chap 033 12/03/2016

Tiên Nghịch Chap 034 26/03/2016

Tiên Nghịch Chap 035 22/04/2016

Tiên Nghịch Chap 036 22/04/2016

Tiên Nghịch Chap 037 05/06/2016

Tiên Nghịch Chap 038 05/06/2016

Tiên Nghịch Chap 039 25/06/2016

Tiên Nghịch Chap 040 12/07/2016

Tiên Nghịch Chap 041 05/09/2016

Tiên Nghịch Chap 042 05/09/2016

Tiên Nghịch Chap 043 05/09/2016

Tiên Nghịch Chap 044 23/09/2016

Tiên Nghịch Chap 045 11/10/2016

Tiên Nghịch Chap 046 28/10/2016

Tiên Nghịch Chap 047 18/11/2016

Tiên Nghịch Chap 048 10/12/2016

Tiên Nghịch Chap 049 14/01/2017

Tiên Nghịch Chap 050 27/01/2017

Tiên Nghịch Chap 051 23/02/2017

Tiên Nghịch Chap 052 18/03/2017

Tiên Nghịch Chap 053 05/04/2017

Tiên Nghịch Chap 054 27/04/2017

Tiên Nghịch Chap 055 15/05/2017

Tiên nghịch chap 056 06/06/2017

Tiên nghịch chap 057 20/06/2017

Tiên nghịch chap 058 11/07/2017

Tiên nghịch chap 059 31/07/2017

Tiên nghịch chap 060 15/08/2017

Tiên nghịch chap 061 08/09/2017

Tiên nghịch chap 062 27/09/2017

Tiên nghịch chap 063 12/10/2017

Tiên nghịch chap 064 26/10/2017

Tiên nghịch chap 065 14/11/2017

Tiên nghịch chap 066 05/12/2017

Tiên nghịch chap 067 26/12/2017

Tiên nghịch chap 068 17/01/2018

Tiên nghịch chap 069 06/02/2018

Tiên nghịch chap 070 26/02/2018

Tiên nghịch chap 071 14/03/2018

Tiên nghịch chap 072 13/04/2018

Tiên nghịch chap 073 03/05/2018

Tiên nghịch chap 074 17/05/2018

Tiên nghịch chap 075 30/06/2018

Tiên nghịch chap 076 30/06/2018

Tiên nghịch chap 077 10/07/2018

Tiên nghịch chap 078 30/07/2018

Tiên nghịch chap 079 08/08/2018

Tiên nghịch chap 080 18/08/2018

Tiên nghịch chap 081 28/08/2018

Tiên nghịch chap 082 10/09/2018

Tiên nghịch chap 083 20/09/2018