Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

9.7/10 trên tổng số 52 lượt đánh giá

Lượt xem: 553,893
Tên khác: Tinh Thần Biến
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Action
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tinh Thần Biến:

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Danh sách chương

Tinh Thần Biến Chap 001 07/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 002 07/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 003 11/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 004 11/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 005 12/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 006 15/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 007 16/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 008 17/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 009 18/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 010 19/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 011 21/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 012 22/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 013 24/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 014 25/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 015 28/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 016 29/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 017 31/12/2016

Tinh Thần Biến Chap 018 01/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 019 01/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 020 02/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 021 02/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 022 03/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 023 04/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 024 05/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 025 05/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 026 06/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 027 06/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 028 07/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 029 07/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 030 08/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 031 10/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 032 10/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 033 12/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 034 12/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 035 12/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 036 14/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 037 15/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 038 16/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 039 17/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 040 18/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 041 20/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 042 21/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 043 23/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 044 23/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 045 24/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 046 25/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 047 26/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 048 28/01/2017

Tinh Thần Biến Chap 049 02/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 050 03/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 051 05/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 052 07/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 053 09/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 054 11/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 055 12/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 056 13/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 057 15/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 058 18/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 059 19/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 060 21/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 061 23/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 062 25/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 063 25/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 064 27/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 065 28/02/2017

Tinh Thần Biến Chap 066 01/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 067 02/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 068 03/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 069 04/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 070 05/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 071 06/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 072 07/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 073 08/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 074 09/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 075 10/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 076 11/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 077 12/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 078 13/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 079 14/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 080 15/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 081 16/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 082 17/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 083 18/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 084 19/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 085 20/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 086 21/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 087 22/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 088 23/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 089 25/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 090 26/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 091 27/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 092 28/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 093 29/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 094 30/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 095 31/03/2017

Tinh Thần Biến Chap 096 01/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 097 02/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 098 03/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 099 05/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 100 05/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 101 07/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 102 07/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 103 10/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 104 10/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 105 10/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 106 10/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 107 11/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 108 11/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 109 12/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 110 12/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 111 13/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 112 14/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 113 14/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 114 14/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 115 15/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 116 17/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 117 17/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 118 18/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 119 18/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 120 19/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 121 19/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 122 20/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 123 21/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 124 21/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 125 22/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 126 23/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 127 24/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 128 25/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 129 26/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 130 27/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 131 28/04/2017

Tinh Thần Biến Chap 132 29/04/2017