Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

9.8/10 trên tổng số 110 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,398,292
Tên khác: Tinh Võ Thần Quyết
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tinh Võ Thần Quyết:

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao

...

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái.

Danh sách chương

Tinh Võ Thần Quyết Chap 001 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 002 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 003 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 004 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 005 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 006 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 007 20/07/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 008 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 009 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 010 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 011 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 012 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 013 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 014 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 015 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 016 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 017 02/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 018 18/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 019 18/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 020 26/10/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 021 08/11/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 022 10/11/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 023 23/11/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 024 23/11/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 025 20/12/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 026 27/12/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 027 29/12/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 028 30/12/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 029 31/12/2016

Tinh Võ Thần Quyết Chap 030 02/01/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 031 07/01/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 032 07/01/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 033 14/01/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 034 19/01/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 035 03/02/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 036 15/02/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 037 15/02/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 038 22/02/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 039 28/02/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 040 08/03/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 041 15/03/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 042 21/03/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 043 08/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 044 08/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 045 08/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 046 08/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 047 18/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 048 18/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 049 18/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 050 20/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 051 25/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 052 29/04/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 053 09/05/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 054 09/05/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 055 13/05/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 056 15/05/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 057 06/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 058 06/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 059 06/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 060 06/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 061 06/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 062 10/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 063 15/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 064 17/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 065 19/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 066 21/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 067 28/06/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 068 01/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 069 05/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 070 08/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 071 15/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 072 15/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 073 18/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 074 22/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 075 26/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 076 29/07/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 077 01/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 078 06/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 079 17/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 080 17/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 081 21/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 082 24/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 083 28/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 084 31/08/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 085 04/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 086 14/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 087 18/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 088 21/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 089 25/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 090 29/09/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 091 02/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 092 16/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 093 18/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 094 24/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 095 25/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 096 31/10/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 097 02/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 098 08/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 099 10/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 100 15/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 101 21/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 102 29/11/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 103 05/12/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 104 13/12/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 105 19/12/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 106 23/12/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 107 27/12/2017

Tinh Võ Thần Quyết Chap 108 02/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 109 05/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 110 08/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 111 10/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 112 14/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 113 16/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 114 20/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 115 24/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 116 27/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 117 31/01/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 118 05/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 119 07/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 120 12/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 121 21/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 122 23/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 123 25/02/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 124 06/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 125 06/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 126 10/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 127 13/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 128 17/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 129 25/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 130 25/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 131 29/03/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 132 01/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 133 04/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 134 11/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 135 15/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 136 18/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 137 23/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 138 26/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 139 29/04/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 140 09/05/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 141 11/05/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 142 16/05/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 143 17/05/2018

Tinh Võ Thần Quyết Chap 144 22/05/2018