Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tomo-chan wa Onnanoko

Tomo-chan wa Onnanoko

9.8/10 trên tổng số 142 lượt đánh giá

Lượt xem: 541,551
Tên khác: Tomo-chan wa Onnanoko
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tomo-chan wa Onnanoko:

Cô nàng tomboy yêu cậu bạn thân nhưng đau thay cậu bạn này luôn "nghĩ" cô nàng là con trai
Chuyện tình "friendzone" này sẽ đi tới đâu đây....

Danh sách chương

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 001-010 30/03/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 011-020 01/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 021-030 01/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 031-040 05/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 041-050 05/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 051-060 08/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 061-070 08/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 071-080 10/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 081-090 10/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 091-100 12/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 101-110 12/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 111-120 13/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 121-130 13/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 131-140 16/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 141-150 16/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 151-160 21/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 161-170 21/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 171-180 23/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 181-190 23/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 191-200 26/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 201-210 26/04/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 211-220 04/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 221-230 04/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 231-240 06/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 241-250 06/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 251-260 09/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 261-270 09/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 271-280 12/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 281-290 12/05/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 291-300 01/06/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 301-310 01/06/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 311-314 23/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 314-317 23/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 318-321 23/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 322-325 23/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 326-329 25/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 330-333 25/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 334-336 25/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 346-348 26/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 349-351 26/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 352-354 26/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 355-357 28/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 358-360 11/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 361-365 12/08/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 366 - 370 12/08/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 371 - 375 12/08/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 386 - 390 22/08/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 391-395 27/08/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 396-400 16/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 401-405 16/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 406-410 19/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 410-415 26/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 416-420 26/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 421-425 29/09/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 426-430 28/10/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 431-435 28/10/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 436-440 28/10/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 441-445 03/11/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 446-450 22/11/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 451-455 22/11/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 456-460 22/11/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 461-465 04/12/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 466-470 11/12/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 471-475 19/12/2016

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 476-480 23/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 481-483 27/01/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 484-486 01/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 487-489 01/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 490-492 07/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 493-495 07/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 496-498 09/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 499-501 11/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 502-504 18/02/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 505-507 16/03/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 508 - 516 03/04/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 517 - 519 20/04/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 520 - 522 20/04/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 523 - 525 20/04/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 526 - 528 20/04/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 529 - 531 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 532 - 534 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 535 - 537 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 538 - 540 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 541 - 543 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 544 - 546 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 547 - 549 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 550 - 552 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 553 - 555 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 556 - 558 16/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 559 - 561 28/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 562 - 564 28/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 565 - 567 29/06/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 568 - 570 10/07/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 571 - 573 10/07/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 574 - 576 11/07/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 577 - 579 14/07/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 580 - 582 14/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 583 - 585 14/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 586 - 588 14/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 589 - 591 14/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 592 - 594 14/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 595 - 597 16/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 598 - 600 16/08/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 601 - 603 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 604 - 606 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 607 - 609 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 610 - 612 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 613 - 615 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 616 - 618 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 619 - 621 16/09/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 622 - 624 03/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 625 - 627 03/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 628 - 630 03/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 631 - 633 03/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 634 - 636 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 637 - 639 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 640 - 642 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 643 - 645 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 646 - 648 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 649 - 651 09/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 652 - 654 10/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 655 - 657 10/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 658 - 660 10/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 661 - 663 10/11/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 664 - 666 22/12/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 667 - 669 22/12/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 670 - 672 22/12/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 673 - 674 22/12/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 675 - 676 22/12/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 677 - 691 21/03/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 692 - 697 09/07/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 698 - 704 07/09/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 705- 709 07/09/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 710 - 714 07/09/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 715 - 719 08/09/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 720 - 724 08/09/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 725 - 728 22/10/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 729 - 732 22/10/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 733 - 736 22/10/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 737 - 740 22/10/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap 741 - 744 22/10/2018

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Extra 001 23/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Extra 002 23/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Extra 003 23/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Extra 004 23/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Extra 005 23/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Omake 001 27/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Omake 002 27/10/2017

Tomo-chan wa Onnanoko Chap Omake 003 27/10/2017