Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tower of God 2

Tower of God 2

8.9/10 trên tổng số 117 lượt đánh giá

Lượt xem: 406,381
Tên khác: Tower of God 2
Thể loại: Manhwa, Supernatural, Mystery, Fantasy, Drama, Adventure, Action
Tác giả: Slave In Utero
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tower of God 2:

Mong muốn của bạn là gì? Tiền? Vinh quang? Quyền lực? Sự báo thù? Hay một điều gì vượt trội hơn?

Những gì mà bạn mong muốn ... đều có ở đây!

Chỉ cần lên đến đỉnh tháp mọi ước muốn của bạn sẽ đều được thực hiện.

Danh sách chương

Tower of God 2 Chap 001 06/10/2013

Tower of God 2 Chap 002 06/10/2013

Tower of God 2 Chap 003 17/11/2013

Tower of God 2 Chap 004 17/11/2013

tower of god 2 Chap 005 30/12/2013

tower of god 2 Chap 006 30/12/2013

tower of god 2 Chap 007 30/12/2013

tower of god 2 Chap 008 30/12/2013

Tower of God 2 Chap 009 08/11/2013

Tower of God 2 Chap 010 08/11/2013

Tower of God 2 Chap 011 09/11/2013

tower of god 2 Chap 012 01/04/2015

Tower of God 2 Chap 013 11/11/2013

Tower of God 2 Chap 014 30/12/2013

tower of god 2 Chap 015 30/12/2013

tower of god 2 Chap 016 30/12/2013

Tower of God 2 Chap 017 30/12/2013

Tower of God 2 Chap 018 30/12/2013

Tower of God 2 Chap 019 17/11/2013

Tower of God 2 Chap 020 17/11/2013

Tower of God 2 Chap 021 25/11/2013

Tower of God 2 Chap 022 25/11/2013

Tower of God 2 Chap 023 25/11/2013

Tower of God 2 Chap 024 01/12/2013

tower of god 2 Chap 025 15/12/2013

Tower of God 2 Chap 026 01/12/2013

Tower of God 2 Chap 027 04/12/2013

Tower of God 2 Chap 028 11/12/2013

Tower of God 2 Chap 029 11/12/2013

Tower of God 2 Chap 030 11/12/2013

Tower of God 2 Chap 031 15/12/2013

Tower of God 2 Chap 032 15/12/2013

Tower of God 2 Chap 033 18/12/2013

Tower of God 2 Chap 034 22/12/2013

Tower of God 2 Chap 035 22/12/2013

Tower of God 2 Chap 036 28/12/2013

Tower of God 2 Chap 037 28/12/2013

Tower of God 2 Chap 038 28/12/2013

Tower of God 2 Chap 039 30/12/2013

tower of god 2 Chap 040 01/01/2014

tower of god 2 Chap 041 01/01/2014

Tower of God 2 Chap 042 04/01/2014

Tower of God 2 Chap 043 05/01/2014

Tower of God 2 Chap 044 07/01/2014

Tower of God 2 Chap 045 11/01/2014

Tower of God 2 Chap 046 12/01/2014

Tower of God 2 Chap 047 14/01/2014

Tower of God 2 Chap 048 18/01/2014

Tower of God 2 Chap 049 19/01/2014

Tower Of God 2 Chap 050 21/01/2014

Tower of God 2 Chap 051 09/02/2014

Tower of God 2 Chap 052 09/02/2014

Tower of God 2 Chap 053 09/02/2014

Tower of God 2 Chap 054 11/02/2014

Tower of God 2 Chap 055 15/02/2014

Tower of God 2 Chap 056 16/02/2014

Tower of God 2 Chap 057 18/02/2014

Tower of God 2 Chap 058 19/02/2014

Tower Of God 2 Chap 059 22/02/2014

Tower Of God 2 Chap 060 23/02/2014

Tower of God 2 Chap 061 26/02/2014

Tower of God 2 Chap 062 28/02/2014

Tower of God 2 Chap 063 02/03/2014

Tower of God 2 Chap 064 05/03/2014

Tower of God 2 Chap 065 05/03/2014

Tower of God 2 Chap 066 08/03/2014

Tower of God 2 Chap 067 10/03/2014

Tower of God 2 Chap 068 12/03/2014

Tower of God 2 Chap 069 14/03/2014

Tower of God 2 Chap 070 16/03/2014

Tower of God 2 Chap 071 20/03/2014

Tower of God 2 Chap 072 23/03/2014

Tower of God 2 Chap 073 23/03/2014

Tower of God 2 Chap 074 26/03/2014

Tower of God 2 Chap 075 26/03/2014

Tower of God 2 Chap 076 29/03/2014

Tower of God 2 Chap 077 30/03/2014

Tower of God 2 Chap 078 03/04/2014

Tower of God 2 Chap 079 05/04/2014

Tower of God 2 Chap 080 06/04/2014

Tower of God 2 Chap 081 09/04/2014

Tower of God 2 Chap 082 10/04/2014

Tower of God 2 Chap 083 11/04/2014

Tower of God 2 Chap 084 14/04/2014

Tower of God 2 Chap 085 17/04/2014

Tower of God 2 Chap 086 19/04/2014

Tower of God 2 Chap 087 20/04/2014

Tower of God 2 Chap 088 25/04/2014

Tower of God 2 Chap 089 25/04/2014

Tower of God 2 Chap 090 18/05/2014

Tower of God 2 Chap 091 18/05/2014

Tower of God 2 Chap 092 24/05/2014

tower of god 2 Chap 093 28/05/2014

tower of god 2 Chap 094 28/05/2014

Tower of God 2 Chap 095 02/06/2014

Tower of God 2 Chap 096 08/06/2014

Tower of God 2 Chap 097 11/06/2014

tower of god 2 Chap 098 15/06/2014

tower of god 2 Chap 099 18/06/2014

Tower of God 2 Chap 100 22/06/2014

tower of god 2 Chap 101 25/06/2014

Tower of God 2 Chap 102 13/07/2014

tower of god 2 Chap 103 16/07/2014

Tower of God 2 Chap 104 20/07/2014

Tower Of God 2 Chap 105 23/07/2014

Tower of God 2 Chap 106 27/07/2014

Tower of God 2 Chap 107 30/07/2014

Tower of God 2 Chap 108 03/08/2014

Tower of God 2 Chap 109 13/08/2014

Tower of God 2 Chap 110 17/08/2014

Tower of God 2 Chap 111 28/11/2014

Tower of God 2 Chap 112 04/12/2014

Tower of God 2 Chap 113 08/12/2014

Tower of God 2 Chap 114 11/12/2014

Tower of God 2 Chap 115 18/12/2014

Tower of God 2 Chap 116 24/12/2014

Tower of God 2 Chap 117 31/12/2014

Tower of God 2 Chap 118 10/01/2015

tower of god 2 Chap 119 02/02/2015

tower of god 2 Chap 120 09/02/2015

tower of god 2 Chap 121 24/02/2015

tower of god 2 Chap 122 24/02/2015

tower of god 2 Chap 123 18/05/2015

tower of god 2 chap 124 25/05/2015

tower of god 2 chap 125 25/05/2015

tower of god 2 chap 126 25/05/2015

tower of god 2 chap 127 15/06/2015

tower of god 2 chap 128 24/10/2015

tower of god 2 chap 129 24/10/2015

tower of god 2 chap 130 24/10/2015

tower of god 2 chap 131 24/10/2015

tower of god 2 chap 132 26/10/2015

tower of god 2 chap 133 04/11/2015

tower of god 2 chap 134 03/12/2015

tower of god 2 chap 135 12/12/2015

tower of god 2 chap 136 13/12/2015

tower of god 2 chap 137 14/12/2015

tower of god 2 chap 138 15/12/2015

tower of god 2 chap 139 16/12/2015

tower of god 2 chap 140 17/12/2015

tower of god 2 chap 141 19/12/2015

tower of god 2 chap 142 19/12/2015

tower of god 2 chap 143 20/12/2015

tower of god 2 chap 144 21/12/2015

tower of god 2 chap 145 23/12/2015

tower of god 2 chap 146 26/12/2015

tower of god 2 chap 147 26/12/2015

tower of god 2 chap 148 27/12/2015

tower of god 2 chap 149 29/12/2015

tower of god 2 chap 150 29/12/2015

tower of god 2 chap 151 31/12/2015

tower of god 2 chap 152 - fix 04/01/2016

tower of god 2 chap 153 05/01/2016

tower of god 2 chap 154 07/01/2016

tower of god 2 chap 155 07/01/2016

tower of god 2 chap 156 08/01/2016

tower of god 2 chap 157 10/01/2016

tower of god 2 chap 158 11/01/2016

tower of god 2 chap 159 12/01/2016

tower of god 2 chap 160 13/01/2016

tower of god 2 chap 161 13/01/2016

tower of god 2 chap 162 14/01/2016

tower of god 2 chap 163 14/01/2016

tower of god 2 chap 164 14/01/2016

tower of god 2 chap 165 15/01/2016

tower of god 2 chap 166 16/01/2016

tower of god 2 chap 167 18/01/2016

tower of god 2 chap 168 20/01/2016

tower of god 2 chap 169 20/01/2016

tower of god 2 chap 170 21/01/2016

tower of god 2 chap 171 23/01/2016

tower of god 2 chap 172 23/01/2016

tower of god 2 chap 173 25/01/2016

tower of god 2 chap 174 25/01/2016

tower of god 2 chap 175 25/01/2016

tower of god 2 chap 176 26/01/2016

tower of god 2 chap 177 27/01/2016

tower of god 2 chap 178 28/01/2016

tower of god 2 chap 179 29/01/2016

tower of god 2 chap 180 02/02/2016

tower of god 2 chap 181 02/02/2016

tower of god 2 chap 182 02/02/2016

tower of god 2 chap 183 02/02/2016

tower of god 2 chap 184 02/02/2016

tower of god 2 chap 185 02/02/2016

tower of god 2 chap 186 02/02/2016

tower of god 2 chap 187 02/02/2016

tower of god 2 chap 188 15/02/2016

tower of god 2 chap 189 17/02/2016

tower of god 2 chap 190 24/02/2016

tower of god 2 chap 191 01/03/2016

tower of god 2 chap 192 09/03/2016

tower of god 2 chap 193 15/03/2016

tower of god 2 chap 194 21/03/2016

tower of god 2 chap 195 29/03/2016

tower of god 2 chap 196 03/05/2016

tower of god 2 chap 197 11/05/2016

tower of god 2 chap 198 27/05/2016

tower of god 2 chap 199 11/06/2016

tower of god 2 chap 200 11/06/2016

tower of god 2 chap 201 30/06/2016

tower of god 2 chap 202 30/06/2016

tower of god 2 chap 203 31/07/2016

tower of god 2 chap 204 10/12/2016

tower of god 2 chap 205 11/12/2016

tower of god 2 chap 206 11/12/2016

tower of god 2 chap 207 16/12/2016

tower of god 2 chap 208 16/12/2016

tower of god 2 chap 209 01/01/2017

tower of god 2 chap 210 04/01/2017

tower of god 2 chap 211 17/02/2017

tower of god 2 chap 212 18/02/2017

tower of god 2 chap 213 18/02/2017

tower of god 2 chap 214 20/02/2017

tower of god 2 chap 215 20/02/2017

tower of god 2 chap 216 21/02/2017

tower of god 2 chap 217 fix 21/02/2017

tower of god 2 chap 218 23/02/2017

tower of god 2 chap 219 23/02/2017

tower of god 2 chap 220 23/02/2017

tower of god 2 chap 221 23/02/2017

tower of god 2 chap 222 23/02/2017

tower of god 2 chap 223 23/02/2017

tower of god 2 chap 224 23/02/2017

tower of god 2 chap 225 23/02/2017

tower of god 2 chap 226 23/02/2017

tower of god 2 chap 227 23/02/2017

tower of god 2 chap 228 23/02/2017

tower of god 2 chap 229 23/02/2017

tower of god 2 chap 230 23/02/2017

tower of god 2 chap 231 23/02/2017

tower of god 2 chap 232 23/02/2017

tower of god 2 chap 233 23/02/2017

tower of god 2 chap 234 23/02/2017

tower of god 2 chap 235 23/02/2017

tower of god 2 chap 236 23/02/2017

tower of god 2 chap 237 23/02/2017

tower of god 2 chap 238 23/02/2017

tower of god 2 chap 239 01/03/2017

tower of god 2 chap 240 20/03/2017

tower of god 2 chap 241 20/03/2017

tower of god 2 chap 242 24/03/2017

tower of god 2 chap 243 29/03/2017

tower of god 2 chap 244 17/04/2017

tower of god 2 chap 245 17/04/2017

tower of god 2 chap 246 25/04/2017

tower of god 2 chap 247 03/05/2017

tower of god 2 chap 248 05/05/2017

tower of god 2 chap 249 22/05/2017

tower of god 2 chap 250 08/06/2017

tower of god 2 chap 251 12/06/2017

tower of god 2 chap 252 24/06/2017

tower of god 2 chap 253 04/08/2017

tower of god 2 chap 254 04/08/2017

tower of god 2 chap 255 04/08/2017

tower of god 2 chap 256 25/08/2017