Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Trạch Yêu Ký

Trạch Yêu Ký

9.2/10 trên tổng số 34 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,339,617
Tên khác: Trạch Yêu Ký
Thể loại: Manhua, Supernatural, Harem, Fantasy, Ecchi, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trạch Yêu Ký:

Tại ngôi nhà cũ của tôi, sau khi xuyên việt xong thì biến thành pháp bảo, xe gắn máy có thể bay, còn cái nồi cơm điện thì có thể luyện đơn, có thể ăn cắp áo yếm; Tôi có một cô hàng xóm rất xinh đẹp, dắt theo 6 đứa em đều sống ở trong bàn tơ động ... <3 P/S: Truyện nằm trong top Siêu HOT tại TQ nè !!! ^_^

Danh sách chương

Trạch Yêu Ký Chap 000 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 001 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 002 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 003 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 004 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 005 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 006 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 007 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 008 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 009 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 010 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 011 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 012 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 013 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 014 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 015 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 016 01/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 017 02/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 018 03/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 019 04/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 020 05/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 021 08/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 022 08/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 023 09/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 024 10/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 025 12/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 026 14/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 027 15/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 028 21/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 029 21/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 030 22/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 031 22/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 032 23/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 033 24/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 034 25/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 035 26/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 036 27/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 037 28/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 038 28/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 039 30/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 040 31/12/2016

Trạch Yêu Ký Chap 041 01/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 042 02/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 043 03/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 044 04/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 045 05/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 046 07/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 047 07/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 048 07/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 049 08/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 050 08/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 051 10/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 052 11/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 053 12/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 054 13/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 055 14/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 056 15/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 057 16/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 058 17/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 059 18/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 060 19/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 061 19/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 062 20/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 063 20/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 064 21/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 065 23/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 066 23/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 067 24/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 068 24/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 069 25/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 070 26/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 071 28/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 072 28/01/2017

Trạch Yêu Ký Chap 073 02/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 074 03/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 075 04/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 076 05/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 077 06/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 078 08/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 079 09/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 080 10/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 081 11/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 082 12/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 083 13/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 084 15/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 085 17/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 086 18/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 087 20/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 088 23/02/2017

Trạch Yêu Ký Chap 089 14/03/2017

Trạch Yêu Ký Chap 089.5 17/03/2017

Trạch Yêu Ký Chap 090 06/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 091 07/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 092 15/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 093 19/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 094 19/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 095 21/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 096 21/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 097 30/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 098 30/04/2017

Trạch Yêu Ký Chap 099 02/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 100 13/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 101 15/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 102 16/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 103 17/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 104 18/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 105 19/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 106 20/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 107 21/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 108 22/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 109 23/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 110 23/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 111 26/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 112 27/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 113 28/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 114 30/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 115 31/05/2017

Trạch Yêu Ký Chap 116 02/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 117 05/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 118 07/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 119 17/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 120 17/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 121 19/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 122 22/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 123 26/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 124 28/06/2017

Trạch Yêu Ký Chap 125 01/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 126 06/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 127 09/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 128 14/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 129 19/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 130 21/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 131 25/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 132 28/07/2017

Trạch Yêu Ký Chap 133 02/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 134 04/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 135 08/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 136 13/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 137 17/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 138 18/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 139 26/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 140 29/08/2017

Trạch Yêu Ký Chap 141 06/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 142 06/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 143 08/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 144 12/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 145 14/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 146 16/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 147 19/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 148 23/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 149 28/09/2017

Trạch Yêu Ký Chap 150 02/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 151 05/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 152 07/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 153 12/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 154 14/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 155 17/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 156 23/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 157 26/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 158 27/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 159 31/10/2017

Trạch Yêu Ký Chap 160 03/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 161 13/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 162 14/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 163 17/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 164 20/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 165 22/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 166 24/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 167 28/11/2017

Trạch Yêu Ký Chap 168 01/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 169 07/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 170 10/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 171 14/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 172 16/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 173 22/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 174 24/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 175 27/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 176 30/12/2017

Trạch Yêu Ký Chap 177 05/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 178 07/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 179 09/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 180 12/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 181 18/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 181.5 19/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 182 25/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 183 29/01/2018

Trạch Yêu Ký Chap 184 16/03/2018

Trạch Yêu Ký Chap 185 27/03/2018

Trạch Yêu Ký Chap 186 19/04/2018