Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tru Tiên

Tru Tiên

7.5/10 trên tổng số 26 lượt đánh giá

Lượt xem: 187,710
Tên khác: Tru Tiên
Thể loại: Romance, Action
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tru Tiên:

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.    

Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...    

P/s: Chap 1 sẽ bắt đầu xuất hiện ở Tử Vong Chiểu Trạch, sau khi 2 người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau sẽ nhớ lại những gì trước đây. Khi đó mới bước vào mạch truyện chính thức. 

Danh sách chương

Tru Tiên Chap 001 27/12/2014

Tru Tiên Chap 002 27/12/2014

Tru Tiên Chap 003 27/12/2014

Tru Tiên Chap 004 27/12/2014

Tru Tiên Chap 005 27/12/2014

Tru Tiên Chap 006 27/12/2014

Tru Tiên Chap 007 27/12/2014

Tru Tiên Chap 008 27/12/2014

Tru Tiên Chap 009 27/12/2014

Tru Tiên Chap 010 27/12/2014

Tru Tiên Chap 011 27/12/2014

Tru Tiên Chap 012 27/12/2014

Tru Tiên Chap 013 27/12/2014

Tru Tiên Chap 014 27/12/2014

Tru Tiên Chap 015 27/12/2014

Tru Tiên Chap 016 27/12/2014

Tru Tiên Chap 017 27/12/2014

Tru Tiên Chap 018 27/12/2014

Tru Tiên Chap 019 27/12/2014

Tru Tiên Chap 020 27/12/2014

Tru Tiên Chap 021 27/12/2014

Tru Tiên Chap 022 27/12/2014

Tru Tiên Chap 023 27/12/2014

Tru Tiên Chap 024 27/12/2014

Tru Tiên Chap 025 27/12/2014

Tru Tiên Chap 026 27/12/2014

Tru Tiên Chap 027 27/12/2014

Tru Tiên Chap 028 27/12/2014

Tru Tiên Chap 029 27/12/2014

Tru Tiên Chap 030 27/12/2014

Tru Tiên Chap 031 27/12/2014

Tru Tiên Chap 032 27/12/2014

Tru Tiên Chap 033 27/12/2014

Tru Tiên Chap 034 27/12/2014

Tru Tiên Chap 035 27/12/2014

Tru Tiên Chap 036 27/12/2014

Tru Tiên Chap 037 27/12/2014

Tru Tiên Chap 038 27/12/2014

Tru Tiên Chap 039 27/12/2014

Tru Tiên Chap 040 27/12/2014

Tru Tiên Chap 041 27/12/2014

Tru Tiên Chap 042 27/12/2014

Tru Tiên Chap 043 27/12/2014

Tru Tiên Chap 044 27/12/2014

Tru Tiên Chap 045 27/12/2014

Tru Tiên Chap 046 27/12/2014

Tru Tiên Chap 047 27/12/2014

Tru Tiên Chap 048 27/12/2014

Tru Tiên Chap 049 27/12/2014

Tru Tiên Chap 050 27/12/2014

Tru Tiên Chap 051 27/12/2014

Tru Tiên Chap 052 27/12/2014

Tru Tiên Chap 053 27/12/2014

Tru Tiên Chap 054 27/12/2014

Tru Tiên Chap 055 27/12/2014

Tru Tiên Chap 056 27/12/2014

Tru Tiên Chap 057 27/12/2014

Tru Tiên Chap 058 27/12/2014

Tru Tiên Chap 059 27/12/2014

Tru Tiên Chap 060 27/12/2014

Tru Tiên Chap 061 27/12/2014

Tru Tiên Chap 062 27/12/2014

Tru Tiên Chap 063 27/12/2014

Tru Tiên Chap 064 27/12/2014

Tru Tiên Chap 065 27/12/2014

Tru Tiên Chap 066 27/12/2014

Tru Tiên Chap 067 27/12/2014

Tru Tiên Chap 068 27/12/2014

Tru Tiên Chap 069 27/12/2014

Tru Tiên Chap 070 27/12/2014

Tru Tiên Chap 071 27/12/2014

Tru Tiên Chap 072 27/12/2014

Tru Tiên Chap 073 27/12/2014

Tru Tiên Chap 074 27/12/2014

Tru Tiên Chap 075 27/12/2014

Tru Tiên Chap 076 27/12/2014

Tru Tiên Chap 077 27/12/2014

Tru Tiên Chap 078 27/12/2014

Tru Tiên Chap 079 27/12/2014

tru tiên Chap 080 27/12/2014

tru tiên Chap 081 27/12/2014

tru tiên Chap 082 27/12/2014

Tru Tiên Chap 083 27/12/2014

Tru Tiên Chap 084 27/12/2014

Tru Tiên Chap 085 27/12/2014

Tru Tiên Chap 086 27/12/2014

Tru Tiên Chap 087 27/12/2014

Tru Tiên Chap 088 27/12/2014

Tru Tiên Chap 089 27/12/2014

Tru Tiên Chap 090 27/12/2014

Tru Tiên Chap 091 27/12/2014

Tru Tiên Chap 092 27/12/2014

Tru Tiên Chap 093 27/12/2014

Tru Tiên Chap 094 27/12/2014

Tru Tiên Chap 095 27/12/2014

Tru Tiên Chap 096 27/12/2014

tru tiên Chap 097 27/12/2014

Tru Tiên Chap 098 27/12/2014

Tru Tiên Chap 099 27/12/2014

Tru Tiên Chap 100 27/12/2014

Tru Tiên Chap 101 27/12/2014

Tru Tiên Chap 102 27/12/2014

Tru Tiên Chap 103 27/12/2014

Tru tiên Chap 104 27/12/2014

Tru tiên Chap 105 27/12/2014

Tru tiên Chap 106 27/12/2014

Tru tiên Chap 107 27/12/2014

Tru tiên Chap 108 27/12/2014

Tru tiên Chap 109 27/12/2014

Tru tiên Chap 110 27/12/2014

Tru tiên Chap 111 27/12/2014

Tru tiên Chap 112 27/12/2014

Tru tiên Chap 113 27/12/2014

Tru tiên Chap 114 27/12/2014

Tru tiên Chap 115 27/12/2014

Tru tiên Chap 116 27/12/2014

Tru tiên Chap 117 27/12/2014

Tru tiên Chap 118 27/12/2014

Tru tiên Chap 119 27/12/2014

Tru tiên Chap 120 27/12/2014

Tru tiên Chap 121 27/12/2014

Tru tiên Chap 122 27/12/2014

Tru tiên Chap 123 27/12/2014

Tru tiên Chap 124 27/12/2014

Tru tiên Chap 125 27/12/2014

Tru tiên Chap 126 27/12/2014

Tru tiên Chap 127 27/12/2014

Tru tiên Chap 128 27/12/2014

Tru Tien Chap 129 27/12/2014

Tru tiên Chap 130 27/12/2014

Tru tiên Chap 131 27/12/2014

Tru tiên Chap 132 27/12/2014

Tru tiên Chap 133 27/12/2014

Tru tiên Chap 134 27/12/2014

Tru tiên Chap 135 27/12/2014

Tru tiên Chap 136 27/12/2014

Tru Tiên Chap 137 27/12/2014

Tru Tiên Chap 138 27/12/2014

Tru Tiên Chap 139 27/12/2014

Tru tiên Chap 140 27/12/2014

Tru Tiên Chap 141 23/11/2011

Tru Tiên Chap 142 23/11/2011

Tru Tiên Chap 143 24/11/2011

Tru Tiên Chap 144 28/11/2011

Tru Tiên Chap 145 01/12/2011

Tru Tiên Chap 146 01/12/2011

Tru Tiên Chap 147 07/12/2011

Tru Tiên Chap 148 08/12/2011

Tru Tiên Chap 149 11/12/2011

Tru Tiên Chap 150 16/12/2011

Tru Tiên Chap 151 22/12/2011

Tru tiên Chap 151.5 - Chương đặc biệt 23/12/2011

Tru Tiên Chap 152 23/12/2011

Tru Tiên Chap 153 26/12/2011

Tru Tiên Chap 154 01/01/2012

Tru Tiên Chap 155 19/05/2015

Tru Tiên Chap 156 13/02/2012

Tru Tiên Chap 157 20/01/2014

Tru Tiên Chap 158 20/01/2014

Tru tiên Chap 159 25/01/2014