Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Unbalance x 3

Unbalance x 3

8.4/10 trên tổng số 426 lượt đánh giá

Lượt xem: 808,771
Tên khác: Unbalance x Triangle, 언밸런스 트라이앵글 ; 언밸런스 x 트라이앵글 ; 언밸런스x3 ; Unbalance Triangle ; Unbalance Unbalance Triangle
Thể loại: Romance, Mature, Ecchi
Tác giả: LIM Dall-Young , Lee Soo Hyun
Nguồn truyện: Thần Bí Team
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Unbalance x 3:

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruộtemoemo . Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn emoemo.Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ.emoĐối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....emoemo

 

 

Danh sách chương

Unbalance x 3 Chap 001 14/08/2015

Unbalance x 3 Chap 002 16/08/2015

Unbalance x 3 Chap 003 21/08/2015

Unbalance x 3 Chap 004 13/09/2015

Unbalance x 3 Chap 005 27/10/2015

Unbalance x 3 Chap 006 31/10/2015

Unbalance x 3 Chap 007 31/10/2015

Unbalance x 3 Chap 008 31/10/2015

Unbalance x 3 Chap 009 31/10/2015

Unbalance x 3 Chap 010 01/11/2015

Unbalance x 3 Chap 011 03/11/2015

Unbalance x 3 Chap 012 03/11/2015

Unbalance x 3 Chap 013 04/11/2015

Unbalance x 3 Chap 014 - fixed 05/11/2015

Unbalance x 3 Chap 015 06/11/2015

Unbalance x 3 Chap 016 07/11/2015

Unbalance x 3 Chap 017 09/11/2015

Unbalance x 3 Chap 018 10/11/2015

Unbalance x 3 Chap 019 12/11/2015

Unbalance x 3 Chap 020 13/11/2015

Unbalance x 3 Chap 021 18/11/2015

Unbalance x 3 Chap 022 18/11/2015

Unbalance x 3 Chap 023 22/11/2015

Unbalance x 3 Chap 024 23/11/2015

Unbalance x 3 Chap 025 25/11/2015

Unbalance x 3 Chap 026 26/11/2015

Unbalance x 3 Chap 027.1 27/11/2015

Unbalance x 3 Chap 027.2 29/11/2015

Unbalance x 3 Chap 028.1 29/11/2015

Unbalance x 3 Chap 028.2 30/11/2015

Unbalance x 3 Chap 028.3 04/12/2015

Unbalance x 3 Chap 028.4 04/12/2015

Unbalance x 3 Chap 029.1 05/12/2015

Unbalance x 3 Chap 029.2 15/12/2015

Unbalance x 3 Chap 030.1 15/12/2015

Unbalance x 3 Chap 030.2 16/12/2015

Unbalance x 3 Chap 031.1 23/01/2016

Unbalance x 3 Chap 031.2 15/02/2016

Unbalance x 3 Chap 032.1 19/03/2016

Unbalance x 3 Chap 032.2 19/03/2016

Unbalance x 3 Chap 033.1 19/03/2016

Unbalance x 3 Chap 033.2 19/03/2016

Unbalance x 3 Chap 034 19/03/2016

Unbalance x 3 Chap 034.2 05/06/2016

Unbalance x 3 Chap 035.1 05/06/2016

Unbalance x 3 Chap 035.2 05/06/2016

Unbalance x 3 Chap 036.1 06/06/2016

Unbalance x 3 Chap 036.2 07/06/2016

Unbalance x 3 Chap 037.1 09/06/2016

Unbalance x 3 Chap 037.2 09/06/2016

Unbalance x 3 Chap 038.1 09/06/2016

Unbalance x 3 Chap 038.2 10/06/2016

Unbalance x 3 Chap 039.1 10/06/2016

Unbalance x 3 Chap 039.2 13/06/2016

Unbalance x 3 Chap 039.2 13/06/2016

Unbalance x 3 Chap 040.1 18/06/2016

Unbalance x 3 Chap 040.2 27/06/2016

Unbalance x 3 Chap 041.1 18/07/2016

Unbalance x 3 Chap 041.2 18/07/2016

Unbalance x 3 Chap 042.1 26/07/2016

Unbalance x 3 Chap 042.2 08/08/2016

Unbalance x 3 Chap 043.1 28/08/2016

Unbalance x 3 Chap 043.2 07/09/2016

Unbalance x 3 Chap 044.1 12/09/2016

Unbalance x 3 Chap 044.2 23/09/2016

Unbalance x 3 Chap 045.1 24/09/2016

Unbalance x 3 Chap 045.2 17/10/2016

Unbalance x 3 Chap 046.1 10/11/2016

Unbalance x 3 Chap 046.2 13/11/2016

Unbalance x 3 Chap 047.1 13/11/2016

Unbalance x 3 Chap 047.2 15/11/2016

Unbalance x 3 Chap 048.1 15/11/2016

Unbalance x 3 Chap 048.2 16/11/2016

Unbalance x 3 Chap 049.1 12/12/2016

Unbalance x 3 Chap 049.2 12/12/2016

Unbalance x 3 Chap 050.1 14/02/2017

Unbalance x 3 Chap 051 19/03/2017

Unbalance x 3 Chap 052 28/04/2017

Unbalance x 3 Chap 052.5 28/04/2017

Unbalance x 3 Chap 053 18/06/2017

Unbalance x 3 Chap 053.5 12/09/2017

Unbalance x 3 Chap 054 27/09/2017

Unbalance x 3 Chap 054.1 27/09/2017

Unbalance x 3 Chap 054.2 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 055.1 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 055.2 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 056.1 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 056.2 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 057.1 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 057.2 22/10/2017

Unbalance x 3 Chap 058.1 11/05/2018

Unbalance x 3 Chap 058.2 11/05/2018

Unbalance x 3 Chap 059.1 11/05/2018

Unbalance x 3 Chap 059.2 11/05/2018

Unbalance x 3 Chap 060.1 11/05/2018