Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

9.7/10 trên tổng số 138 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,354,382
Tên khác: Vĩnh Hằng Chí Tôn
Thể loại: Manga, Huyền Huyễn, Supernatural, Shounen, Action
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vĩnh Hằng Chí Tôn:

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không! Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp! Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt, riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Danh sách chương

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 001 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 002 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 003 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 004 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 005 24/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 006 26/02/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 007 01/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 008 05/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 009 13/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 010 18/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 011 27/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chap 012 27/03/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 013 01/04/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 014 09/04/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 015 14/04/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 016 21/04/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 017 29/04/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 018 08/05/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 019 26/05/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 020 26/05/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 021 26/05/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 022 09/06/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 023 09/06/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 024 16/06/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 025 24/06/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 026 01/07/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 027 08/07/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 028 21/07/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 029 21/07/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 030 28/07/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 031 04/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 032 10/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 033 13/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 034 20/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 035 25/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 036 28/08/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 037 02/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 038 08/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 039 16/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 040 16/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 041 20/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 042 23/09/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 043 01/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 044 04/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 045 08/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 046 15/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 047 18/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 048 23/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 049 29/10/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 050 03/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 051 06/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 052 12/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 053 16/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 054 19/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 055 22/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 056 26/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 057 30/11/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 058 03/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 059 06/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 060 10/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 061 14/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 062 17/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 063 20/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 064 24/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 065 28/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 066 31/12/2017

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 067 05/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 068 07/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 069 09/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 070 14/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 071 17/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 072 21/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 073 23/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 074 28/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 075 30/01/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 076 02/02/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 077 08/02/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 078 11/02/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 079 17/02/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 080 25/02/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 081 18/03/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 082 18/03/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 083 18/03/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 084 25/03/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 085 01/04/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 086 08/04/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 087 13/04/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 088 20/04/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 089 30/04/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 090 05/05/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 091 18/05/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 092 21/05/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 093 23/05/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 094 28/05/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 095 10/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 096 10/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 097 10/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 098 21/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 099 23/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 100 25/06/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 101 01/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 102 05/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 103 10/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 104 15/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 105 20/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 106 25/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 107 29/07/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 108 04/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 109 06/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 110 11/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 111 18/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 112 20/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 113 25/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 114 30/08/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 115 05/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 116 12/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 117 16/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 118 16/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 119 23/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 120 27/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 121 30/09/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 122 08/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 123 11/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 124 14/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 125 22/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 126 25/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 127 29/10/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 128 04/11/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 129 08/11/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 130 11/11/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 131 17/11/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 132 22/11/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 133 09/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 134 10/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 135 11/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 136 12/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 137 20/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 138 23/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 139 25/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 140 30/12/2018

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 141 01/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 142 03/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 143 09/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 144 12/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 145 14/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 146 22/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 147 24/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 148 26/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 149 31/01/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 150 02/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 151 05/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 152 16/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 153 18/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 154 20/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 155 23/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 156 25/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 157 26/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 158 28/02/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 159 02/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 160 04/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 161 13/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 162 15/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 163 17/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 164 30/03/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 165 01/04/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 166 15/04/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 167 17/04/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 168 19/04/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 169 21/04/2019

Vĩnh Hằng Chí Tôn chap 170 29/04/2019