Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

9.5/10 trên tổng số 137 lượt đánh giá

Lượt xem: 642,042
Tên khác: Võ Động Càn Khôn
Thể loại: Manhua
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Động Càn Khôn:

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh

Danh sách chương

Võ Động Càn Khôn Chap 000 27/12/2013

Võ Động Càn Khôn Chap 001 27/12/2013

Võ Động Càn Khôn Chap 002 28/12/2013

Võ Động Càn Khôn Chap 003 23/01/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 004 13/03/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 005 14/03/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 006 19/03/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 007 12/04/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 008 13/04/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 009 17/05/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 010 30/05/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 011 31/05/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 012 01/07/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 013 02/07/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 014 08/08/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 015 26/08/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 016 26/08/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 017 11/09/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 018 22/10/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 019 23/10/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 020 30/12/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 021 30/12/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 022 30/12/2014

Võ Động Càn Khôn Chap 023 25/01/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 024 04/02/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 025 15/04/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 026 15/04/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 027 20/04/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 028 12/05/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 029 02/06/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 030 12/06/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 031 02/07/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 032 24/07/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 033 13/08/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 034 24/08/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 035 11/09/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 036 07/11/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 037 12/11/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 038 12/12/2015

Võ Động Càn Khôn Chap 039 15/03/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 040 11/04/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 041 10/05/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 042 10/06/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 043 01/07/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 044 02/08/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 045 12/08/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 046 25/10/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 047 25/10/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 048 07/11/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 049 06/12/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 050 15/12/2016

Võ Động Càn Khôn Chap 051 19/01/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 052 14/03/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 053 11/05/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 054 16/06/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 055 17/07/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 056 05/08/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 057 29/08/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 058 25/09/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 059 07/11/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 060 11/12/2017

Võ Động Càn Khôn Chap 061 08/01/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 062 27/01/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 063 28/02/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 064 30/03/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 065 10/04/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 066 18/04/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 067 22/04/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 068 29/04/2018

Võ Động Càn Khôn Chap 069 21/05/2018