Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Vợ Ma

Vợ Ma

9/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá

Lượt xem: 131,076
Tên khác: Vợ Ma
Thể loại: Webtoon, Supernatural, Shoujo, Romance, Mystery, Horror
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: truyentranh8
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vợ Ma:

Gisin, là loài có hình dạng con người nhưng thực chất là một con ma, thường hay nói những câu kì quặc như "Cưng có muốn làm vợ anh không...". Và một ngày nọ, con ma này gặp được Eunah và bắt đầu theo đuổi cổ và sau đó chờ đợi để ăn thịt cổ :))))))))))

Danh sách chương

Vợ Ma Chap 001 29/09/2016

Vợ Ma Chap 002 29/09/2016

Vợ Ma Chap 003 10/10/2016

Vợ Ma Chap 004 10/10/2016

Vợ Ma Chap 005 11/10/2016

Vợ Ma Chap 006 11/10/2016

Vợ Ma Chap 007 13/10/2016

Vợ Ma Chap 008 22/10/2016

Vợ Ma Chap 009 22/10/2016

Vợ Ma Chap 010 22/10/2016

Vợ Ma Chap 011 22/10/2016

Vợ Ma Chap 012 27/10/2016

Vợ Ma Chap 013 27/10/2016

Vợ Ma Chap 014 27/10/2016

Vợ Ma Chap 015 05/11/2016

Vợ Ma Chap 016 05/11/2016

Vợ Ma Chap 017 05/11/2016

Vợ Ma Chap 018 05/11/2016

Vợ Ma Chap 019 05/11/2016

Vợ Ma Chap 020 14/11/2016

Vợ Ma Chap 021 21/11/2016

Vợ Ma Chap 022 21/11/2016

Vợ Ma Chap 023 04/12/2016

Vợ Ma Chap 024 04/12/2016

Vợ Ma Chap 025 08/12/2016

Vợ Ma Chap 026 21/12/2016

Vợ Ma Chap 027 24/12/2016

Vợ Ma Chap 028 26/12/2016

Vợ Ma Chap 029 06/01/2017

Vợ Ma Chap 030 20/01/2017

Vợ Ma Chap 031 20/01/2017

Vợ Ma Chap 032 25/01/2017

Vợ Ma Chap 033 02/02/2017

Vợ Ma Chap 034 06/03/2017

Vợ Ma Chap 035 06/03/2017

Vợ Ma Chap 036 06/03/2017

Vợ Ma Chap 037 13/03/2017

Vợ Ma Chap 038 03/04/2017

Vợ Ma Chap 039 03/04/2017

Vợ Ma Chap 040 03/04/2017

Vợ Ma Chap 041 13/05/2017

Vợ Ma Chap 042 13/05/2017

Vợ Ma Chap 043 13/05/2017

Vợ Ma Chap 044 13/05/2017

Vợ Ma Chap 045 24/05/2017

Vợ Ma Chap 046 26/05/2017

Vợ Ma Chap 047 02/06/2017

Vợ Ma Chap 048 02/06/2017

Vợ Ma Chap 049 02/06/2017

Vợ Ma Chap 050 06/07/2017

Vợ Ma Chap 051 21/03/2018

Vợ Ma Chap 052 21/03/2018

Vợ Ma Chap 053 21/03/2018

Vợ Ma Chap 054 21/03/2018

Vợ Ma Chap 055 21/03/2018

Vợ Ma Chap 056 21/03/2018

Vợ Ma Chap 057 18/09/2018

Vợ Ma Chap 058 18/09/2018

Vợ Ma Chap 059 18/09/2018

Vợ Ma Chap 060 18/09/2018

Vợ Ma Chap 061 18/09/2018

Vợ Ma Chap 062 18/09/2018

Vợ Ma Chap 063 18/09/2018

Vợ Ma Chap 064 18/09/2018

Vợ Ma Chap 066 18/09/2018

Vợ Ma Chap 067 18/09/2018

Vợ Ma Chap 068 18/09/2018

Vợ Ma Chap 069 18/09/2018

Vợ Ma Chap 070 18/09/2018

Vợ Ma Chap 071 18/09/2018

Vợ Ma Chap 072 18/09/2018

Vợ Ma Chap 073 18/09/2018

Vợ Ma Chap 074 30/09/2018

Vợ Ma Chap 075 30/09/2018

Vợ Ma Chap 076 30/09/2018

Vợ Ma Chap 077 02/10/2018

Vợ Ma Chap 078 07/10/2018

Vợ Ma Chap 079 07/10/2018

Vợ Ma Chap 080 07/10/2018

Vợ Ma Chap 081 09/10/2018

Vợ Ma Chap 082 09/10/2018

Vợ Ma Chap 083 15/10/2018

Vợ Ma Chap 084 15/10/2018

Vợ Ma Chap 085 16/10/2018

Vợ Ma Chap 086 22/10/2018

Vợ Ma Chap 087 22/10/2018

Vợ Ma Chap 088 23/10/2018

Vợ Ma Chap 089 24/10/2018

Vợ Ma Chap 090 03/11/2018

Vợ Ma Chap 091 06/11/2018

Vợ Ma Chap 092 08/11/2018

Vợ Ma Chap 093 16/11/2018

Vợ Ma Chap 094 27/11/2018

Vợ Ma Chap 095 28/11/2018

Vợ Ma Chap 096 21/12/2018

Vợ Ma Chap 097 21/12/2018

Vợ Ma Chap 098 24/12/2018

Vợ Ma Chap 099 26/12/2018

Vợ Ma Chap 100 28/12/2018

Vợ Ma Chap 101 02/01/2019

Vợ Ma Chap 102 04/01/2019

Vợ Ma Chap 103 09/01/2019

Vợ Ma Chap 104 16/01/2019

Vợ Ma Chap 105 19/01/2019

Vợ Ma Chap 106 23/01/2019