Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Võ Thần Phượng Hoàng

Võ Thần Phượng Hoàng

6.8/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá

Lượt xem: 110,110
Tên khác: Võ Thần Phượng Hoàng
Thể loại: Supernatural, Sci-Fi, Drama, Adventure, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Thần Phượng Hoàng: Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

Danh sách chương

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 001 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 002 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 003 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 004 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 005 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 006 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 007 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 008 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 009 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 010 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 011 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 012 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 013 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 014 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 015 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 016 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 017 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 018 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 019 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 020 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 021 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 022 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 023 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 024 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 025 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 026 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 027 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 028 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 029 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 030 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 031 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 032 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 033 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 034 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 035 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 036 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 037 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 038 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 039 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 040 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 041 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 042 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 043 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 044 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 045 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 046 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 047 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 048 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 049 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 050 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 051 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 052 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 053 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 054 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 055 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 056 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 057 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 058 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 059 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 060 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 061 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 062 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 063 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 064 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 065 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 066 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 067 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 068 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 069 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 070 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 071 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 072 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 073 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 074 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 075 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 076 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 077 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 078 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 079 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 080 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 081 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 082 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 083 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 084 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 085 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 086 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 087 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 088 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 089 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 090 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 091 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 092 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 093 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 094 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 095 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 096 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 097 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 098 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 099 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 100 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 101 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 102 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 103 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 104 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 105 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 106 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 107 30/03/2015

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 108 18/10/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 109 20/10/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 110 29/10/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 111 31/10/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 112 01/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 113 02/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 114 03/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 115 04/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 116 06/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 117 06/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 118 07/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 119 08/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 120 09/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 121 10/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 122 12/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 123 13/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 124 14/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 125 16/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 126 18/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 127 18/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 128 20/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 129 20/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 130 22/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 131 22/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 132 23/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 133 25/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 134 27/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 135 30/11/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 136 01/12/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 137 04/12/2011

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 138 04/12/2011