Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Võ Thần 300

Võ Thần 300

8.4/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá

Lượt xem: 150,648
Tên khác: Võ Thần 300
Thể loại: N/a
Tác giả: Shimabukuro Mitsutoshi,Vivibear,Katou Yuuichi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Thần 300: Lời Dẫn Của Nhóm Dịch :"Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất. Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ " 

Danh sách chương

Võ thần 011 30/03/2015

Võ thần 018 30/03/2015

Võ thần 021 30/03/2015

Võ thần 025 30/03/2015

Võ thần 029 30/03/2015

Võ thần 030 30/03/2015

Võ thần 031 30/03/2015

Võ thần 042 30/03/2015

Võ thần 043 30/03/2015

Võ thần 056 30/03/2015

Võ thần 057 30/03/2015

Võ thần 062 30/03/2015

Võ thần 080 30/03/2015

Võ thần 081 30/03/2015

Võ thần 086 30/03/2015

Võ thần 091 30/03/2015

Võ thần 095 30/03/2015

Võ thần 105 30/03/2015

Võ thần 114 30/03/2015

Võ thần 001 30/03/2015

Võ thần 002 30/03/2015

Võ thần 003 30/03/2015

Võ thần 004 30/03/2015

Võ thần 005 30/03/2015

Võ thần 006 30/03/2015

Võ thần 007 30/03/2015

Võ thần 008 30/03/2015

Võ thần 009 30/03/2015

Võ thần 010 30/03/2015

Võ thần 012 30/03/2015

Võ thần 013 30/03/2015

Võ thần 014 30/03/2015

Võ thần 015 30/03/2015

Võ thần 016 30/03/2015

Võ thần 017 30/03/2015

Võ thần 019 30/03/2015

Võ thần 020 30/03/2015

Võ thần 022 30/03/2015

Võ thần 023 30/03/2015

Võ thần 024 30/03/2015

Võ thần 026 30/03/2015

Võ thần 027 30/03/2015

Võ thần 028 30/03/2015

Võ thần 032 30/03/2015

Võ thần 033 30/03/2015

Võ thần 034 30/03/2015

Võ thần 035 30/03/2015

Võ thần 036 30/03/2015

Võ thần 037 30/03/2015

Võ thần 038 30/03/2015

Võ thần 039 30/03/2015

Võ thần 040 30/03/2015

Võ thần 041 30/03/2015

Võ thần 044 30/03/2015

Võ thần 045 30/03/2015

Võ thần 046 30/03/2015

Võ thần 047 30/03/2015

Võ thần 048 30/03/2015

Võ thần 049 30/03/2015

Võ thần 050 30/03/2015

Võ thần 051 30/03/2015

Võ thần 052 30/03/2015

Võ thần 053 30/03/2015

Võ thần 054 30/03/2015

Võ thần 055 30/03/2015

Võ thần 058 30/03/2015

Võ thần 059 30/03/2015

Võ thần 060 30/03/2015

Võ thần 061 30/03/2015

Võ thần 063 30/03/2015

Võ thần 064 30/03/2015

Võ thần 065 30/03/2015

Võ thần 066 30/03/2015

Võ thần 067 30/03/2015

Võ thần 068 30/03/2015

Võ thần 069 30/03/2015

Võ thần 070 30/03/2015

Võ thần 071 30/03/2015

Võ thần 072 30/03/2015

Võ thần 073 30/03/2015

Võ thần 074 30/03/2015

Võ thần 075 30/03/2015

Võ thần 076 30/03/2015

Võ thần 077 30/03/2015

Võ thần 078 30/03/2015

Võ thần 079 30/03/2015

Võ thần 082 30/03/2015

Võ thần 083 30/03/2015

Võ thần 084 30/03/2015

Võ thần 085 30/03/2015

Võ thần 087 30/03/2015

Võ thần 088 30/03/2015

Võ thần 089 30/03/2015

Võ thần 090 30/03/2015

Võ thần 092 30/03/2015

Võ thần 093 30/03/2015

Võ thần 094 30/03/2015

Võ thần 096 30/03/2015

Võ thần 097 30/03/2015

Võ thần 098 30/03/2015

Võ thần 099 30/03/2015

Võ thần 100 30/03/2015

Võ thần 101 30/03/2015

Võ thần 102 30/03/2015

Võ thần 103 30/03/2015

Võ thần 104 30/03/2015

Võ thần 106 30/03/2015

Võ thần 107 30/03/2015

Võ thần 108 30/03/2015

Võ thần 109 30/03/2015

Võ thần 110 30/03/2015

Võ thần 111 30/03/2015

Võ thần 112 30/03/2015

Võ thần 113 30/03/2015

Võ thần 115 30/03/2015

Võ thần 116 30/03/2015

Võ thần 117 30/03/2015

Võ thần 118 30/03/2015

Võ thần 119 30/03/2015

Võ thần 120 30/03/2015

Võ thần 121 30/03/2015

Võ thần 123 30/03/2015

Võ thần 124 30/03/2015

Võ thần 125 30/03/2015

Võ thần 126 30/03/2015

Võ thần 127 30/03/2015

Võ thần 128 30/03/2015

Võ thần 129 30/03/2015

Võ thần 130 30/03/2015

Võ thần 131 30/03/2015

Võ thần 132 30/03/2015

Võ thần 133 30/03/2015

Võ thần 134 30/03/2015

Võ thần 135 30/03/2015

Võ thần 136 30/03/2015

Võ thần 137 30/03/2015

Võ thần 138 30/03/2015

Võ thần 139 30/03/2015

Võ thần 140 30/03/2015

Võ thần 141 30/03/2015

Võ thần 142 30/03/2015

Võ thần 143 30/03/2015

Võ thần 144 30/03/2015

Võ thần 145 30/03/2015

Võ thần 146 30/03/2015

Võ thần 147 30/03/2015

Võ thần 148 30/03/2015

Võ thần 149 30/03/2015

Võ thần 150 30/03/2015

Võ thần 151 30/03/2015

Võ thần 152 30/03/2015

Võ thần 153 30/03/2015

Võ thần 154 30/03/2015

Võ thần 155 30/03/2015

Võ thần 156 30/03/2015

Võ thần 157 30/03/2015

Võ thần 158 30/03/2015

Võ thần 159 30/03/2015

Võ thần 160 30/03/2015

Võ thần 161 30/03/2015

Võ thần 162 30/03/2015

Võ thần 163 30/03/2015

Võ thần 164 30/03/2015

Võ thần 165 30/03/2015

Võ thần 166 30/03/2015

Võ thần 167 30/03/2015

Võ thần 168 30/03/2015

Võ thần 169 30/03/2015

Võ thần 170 30/03/2015

Võ thần 171 30/03/2015

Võ thần 172 30/03/2015

Võ thần 173 30/03/2015

Võ thần 174 30/03/2015

Võ thần 175 30/03/2015

Võ thần 176 30/03/2015

Võ thần 177 30/03/2015

Võ thần 178 30/03/2015

Võ thần 179 30/03/2015

Võ thần 180 30/03/2015

Võ thần 181 30/03/2015

Võ thần 182 30/03/2015

Võ thần 183 30/03/2015

Võ thần 184 30/03/2015

Võ thần 185 30/03/2015

Võ thần 186 30/03/2015

Võ thần 187 30/03/2015

Võ thần 188 30/03/2015

Võ thần 189 30/03/2015

Võ thần 190 30/03/2015

Võ thần 191 30/03/2015

Võ thần 192 30/03/2015

Võ thần 193 30/03/2015

Võ thần 194 30/03/2015

Võ thần 195 30/03/2015

Võ thần 196 30/03/2015

Võ thần 197 30/03/2015

Võ thần 198 30/03/2015

Võ thần 199 30/03/2015

Võ thần 200 30/03/2015

Võ thần 201 30/03/2015

Võ thần 202 30/03/2015

Võ thần 203 30/03/2015

Võ thần 204 30/03/2015

Võ thần 205 30/03/2015

Võ thần 206 30/03/2015

Võ thần 207 30/03/2015

Võ thần 208 30/03/2015

Võ thần 209 30/03/2015

Võ thần 210 30/03/2015

Võ thần 211 30/03/2015

Võ thần 212 30/03/2015

Võ thần 213 30/03/2015

Võ thần 214 30/03/2015

Võ thần 215 30/03/2015

Võ thần 216 30/03/2015

Võ thần 217 30/03/2015

Võ thần 218 30/03/2015

Võ thần 219 30/03/2015

Võ thần 220 30/03/2015

Võ thần 221 30/03/2015

Võ thần 222 30/03/2015

Võ thần 223 30/03/2015

Võ thần 224 30/03/2015

Võ thần 225 30/03/2015

Võ thần 226 30/03/2015

Võ thần 227 30/03/2015

Võ thần 228 30/03/2015

Võ thần 229 30/03/2015

Võ thần 230 30/03/2015

Võ thần 231 30/03/2015

Võ thần 232 30/03/2015

Võ thần 233 30/03/2015

Võ thần 234 30/03/2015

Võ thần 235 30/03/2015

Võ thần 236 30/03/2015

Võ thần 237 30/03/2015

Võ thần 238 30/03/2015

Võ thần 239 30/03/2015

Võ thần 240 30/03/2015

Võ thần 241 30/03/2015

Võ thần 242 30/03/2015

Võ thần 243 30/03/2015

Võ thần 244 30/03/2015

Võ thần 245 30/03/2015

Võ thần 246 30/03/2015

Võ thần 247 30/03/2015

Võ thần 248 30/03/2015

Võ thần 249 30/03/2015

Võ thần 250 30/03/2015

Võ thần 251 30/03/2015

Võ thần 252 30/03/2015

Võ thần 253 30/03/2015

Võ thần 254 30/03/2015

Võ thần 255 30/03/2015

Võ thần 256 30/03/2015

Võ thần 257 30/03/2015

Võ thần 258 30/03/2015

Võ thần 259 30/03/2015

Võ thần 260 30/03/2015

Võ thần 261 30/03/2015

Võ thần 262 30/03/2015

Võ thần 263 30/03/2015

Võ thần 264 30/03/2015

Võ thần 265 30/03/2015

Võ thần 266 30/03/2015

Võ thần 267 30/03/2015

Võ thần 268 30/03/2015

Võ thần 269 30/03/2015

Võ thần 270 30/03/2015

Võ thần 271 30/03/2015

Võ thần 272 30/03/2015

Võ thần 273 30/03/2015

Võ thần 274 30/03/2015

Võ thần 275 30/03/2015

Võ thần 276 30/03/2015

Võ thần 277 30/03/2015

Võ thần 278 30/03/2015

Võ thần 279 30/03/2015

Võ thần 280 30/03/2015

Võ thần 281 30/03/2015

Võ thần 282 30/03/2015

Võ thần 283 30/03/2015

Võ thần 284 30/03/2015

Võ thần 285 30/03/2015

Võ thần 286 30/03/2015

Võ thần 287 30/03/2015

Võ thần 288 30/03/2015

Võ thần 289 30/03/2015

Võ thần 290 30/03/2015

Võ thần 291 30/03/2015

Võ thần 292 30/03/2015

Võ thần 293 30/03/2015

Võ thần 294 30/03/2015

Võ thần 295 30/03/2015

Võ thần 296 30/03/2015

Võ thần 297 30/03/2015

Võ thần 298 30/03/2015

Võ thần 299 30/03/2015

Võ thần 300 30/03/2015

var _ase = _ase || []; /* load placement for account: truyentranh, site: truyentranh.net, zone size : 300x250 */ _ase.push(['1489561487','1489561905']);