Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Wonted

Wonted

8.2/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá

Lượt xem: 208,767
Tên khác: Wonted
Thể loại: Supernatural, Mystery, Comedy, Action
Tác giả: Lucks
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Wonted:

Có ba loại người khác nhau trong thế giới này:Những người được sinh ra bình thường,Những người được sinh ra bình thường nhưng có thể thay đổi,và những người được sinh ra với sức mạnh đặc biệt ...

Danh sách chương

WONTED Chap 001 13/08/2012

WONTED Chap 002 13/08/2012

WONTED Chap 003 13/08/2012

WONTED Chap 004 13/08/2012

Wonted Chap 005 13/08/2012

Wonted Chap 006 13/08/2012

Wonted Chap 007 13/08/2012

Wonted Chap 008 13/08/2012

Wonted Chap 009 13/08/2012

Wonted Chap 010 21/07/2014

Wonted Chap 011 21/07/2014

Wonted Chap 012 21/07/2014

Wonted Chap 013 21/07/2014

Wonted Chap 014 21/07/2014

Wonted Chap 015 21/07/2014

Wonted Chap 016 21/07/2014

Wonted Chap 017 21/07/2014

Wonted Chap 018 18/12/2016

Wonted Chap 019 18/12/2016

Wonted Chap 020 18/12/2016

Wonted Chap 021 18/12/2016

Wonted Chap 022 18/12/2016

Wonted Chap 023 18/12/2016

Wonted Chap 024 18/12/2016

Wonted Chap 025 18/12/2016

Wonted Chap 026 18/12/2016

Wonted Chap 027 19/12/2016

Wonted Chap 028 19/12/2016

Wonted Chap 029 20/12/2016

Wonted Chap 030 20/12/2016

Wonted Chap 031 21/12/2016

Wonted Chap 032 21/12/2016

Wonted Chap 033 22/12/2016

Wonted Chap 034 22/12/2016

Wonted Chap 035 22/12/2016

Wonted Chap 036 22/12/2016

Wonted Chap 037 23/12/2016

Wonted Chap 038 23/12/2016

Wonted Chap 039 23/12/2016

Wonted Chap 040 23/12/2016

Wonted Chap 041 24/12/2016

Wonted Chap 042 24/12/2016

Wonted Chap 043 26/12/2016

Wonted Chap 044 26/12/2016

Wonted Chap 045 26/12/2016

Wonted Chap 046 27/12/2016

Wonted Chap 047 27/12/2016

Wonted Chap 048 27/12/2016

Wonted Chap 049 01/01/2017

Wonted Chap 050 01/01/2017

Wonted Chap 051 02/12/2017

Wonted Chap 052 02/12/2017

Wonted Chap 053 04/12/2017

Wonted Chap 054 04/12/2017

Wonted Chap 055 12/12/2017

Wonted Chap 056 12/12/2017

Wonted Chap 057 12/12/2017

Wonted Chap 058 12/12/2017

Wonted Chap 059 12/12/2017

Wonted Chap 060 12/12/2017

Wonted Chap 061 15/12/2017

Wonted Chap 062 15/12/2017

Wonted Chap 063 29/12/2017

Wonted Chap 064 29/12/2017

Wonted Chap 065 29/12/2017

Wonted Chap 066 29/12/2017

Wonted Chap 067 29/12/2017

Wonted Chap 068 29/12/2017

Wonted Chap 069 29/12/2017

Wonted Chap 070 29/12/2017

Wonted Chap 070 01/01/2018

Wonted Chap 071 01/01/2018

Wonted Chap 072 01/01/2018

Wonted Chap 073 01/01/2018

Wonted Chap 074 01/01/2018

Wonted Chap 075 02/01/2018

Wonted Chap 076 02/01/2018

Wonted Chap 077 02/01/2018

Wonted Chap 078 02/01/2018

Wonted Chap 079 03/01/2018

Wonted Chap 080 03/01/2018

Wonted Chap 081 03/01/2018

Wonted Chap 082 03/01/2018

Wonted Chap 083 26/01/2018

Wonted Chap 084 26/01/2018

Wonted Chap 085 28/01/2018

Wonted Chap 086 28/01/2018

Wonted Chap 087 07/02/2018

Wonted Chap 088 20/03/2018

Wonted Chap 089 20/03/2018

Wonted Chap 090 20/03/2018

Wonted Chap 091 20/03/2018

Wonted Chap 092 20/03/2018

Wonted Chap 093 20/03/2018

Wonted Chap 094 05/05/2018

Wonted Chap 095 05/05/2018

Wonted Chap 096 05/05/2018

Wonted Chap 097 05/05/2018

Wonted Chap 098 14/09/2018

Wonted Chap 099 14/09/2018

Wonted Chap 100 14/09/2018

Wonted Chap 101 14/09/2018

Wonted Chap 102 14/09/2018

Wonted Chap 103 14/09/2018

Wonted Chap 104 14/09/2018

Wonted Chap 105 14/09/2018

Wonted Chap 106 02/10/2018

Wonted Chap 107 02/10/2018

Wonted Chap 108 02/10/2018

Wonted Chap 109 02/10/2018

Wonted Chap 110 06/10/2018

Wonted Chap 111 06/10/2018

Wonted Chap 112 06/10/2018

Wonted Chap 113 06/10/2018

Wonted Chap 114 06/10/2018

Wonted Chap 115 06/10/2018

Wonted Chap 116 17/10/2018

Wonted Chap 117 17/10/2018

Wonted Chap 118 02/11/2018

Wonted Chap 119 02/11/2018

Wonted Chap 120 06/11/2018

Wonted Chap 121 06/11/2018

Wonted Chap 122 06/11/2018

Wonted Chap 123 06/11/2018

Wonted Chap 124 06/11/2018

Wonted Chap 125 06/11/2018

Wonted Chap 126 12/11/2018

Wonted Chap 127 12/11/2018

Wonted Chap 128 14/11/2018

Wonted Chap 129 14/11/2018

Wonted Chap 130 08/12/2018

Wonted Chap 131 08/12/2018

Wonted Chap 132 08/12/2018

Wonted Chap 133 08/12/2018

Wonted Chap 134 08/12/2018

Wonted Chap 135 09/12/2018

Wonted Chap 136 09/12/2018

Wonted Chap 137 09/12/2018