Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

5.3/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 40,827
Tên khác: Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Thể loại: Mystery, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: mả vinh thành
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ỷ thiên (nương tựa vào trời) là tên của một thanh bảo kiếm. 'Trời' từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. 'Rồng' trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, 'Ỷ thiên đồ long ký' chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước.

Danh sách chương

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 001 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 002 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 003 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 004 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 005 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 006 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 007 04/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 008 07/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 009 07/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 010 10/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 011 12/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 012 16/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 013 24/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 014 24/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 015 24/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 016 26/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 017 29/11/2011

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 018 - fix 11/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 019 - fix 15/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 020 - fix 16/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 021 - fix 18/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 022 - fix 18/08/2012

Ỷ thiên đồ long ký Chap 023 21/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 024 - fix 23/08/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 025 - fix 01/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 026 - fix 04/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long ký Chap 027 - fix 06/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 028 - fix 07/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 029 - fix 09/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 030 - fix 21/09/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 031 - fix 21/09/2012

Ỷ thiên đồ long ký Chap 032 - fix 09/11/2012

Ỷ thiên đồ long ký Chap 033 - fix 09/11/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 034 - fix 13/11/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 035 - fix 15/11/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 036 - fix 18/12/2012

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 037 - fix 11/01/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 038 - fix 11/01/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 039 - fix 13/01/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 040 30/05/2016

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 041 - fix 29/01/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 042 - fix 29/01/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 043 04/02/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 044 06/02/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 045 08/08/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 046 19/08/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 047 16/08/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 048 23/08/2013

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 049 10/03/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 050 26/03/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 051 15/07/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 052 16/07/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 053 18/07/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 054 30/10/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 055 04/11/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 056 25/11/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 057 25/11/2014

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 058 20/01/2015