Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Yuragi-sou no Yuuna-san

Yuragi-sou no Yuuna-san

10/10 trên tổng số 11,941 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,170,281
Tên khác: ゆらぎ荘の幽奈さん
Thể loại: Supernatural, Shounen, Ecchi, Comedy
Tác giả: MIURA Tadahiro
Nguồn truyện: Devil Slayer Team
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yuragi-sou no Yuuna-san:

Từ tác giả của Koisome Momiji, một series mới toanh kể về Koragashi, một chàng trai trẻ hành nghề tâm linh năng lực giả, có tiền sử bị hất hũi từ nhỏ, do có khả năng nhìn thấy vong linh của người đã khuất. Một ngày, khi đang tiếp tục rong rũi đầu đường xó chợ, cậu nhận được lời đề nghị trừ tà cho nhà khách Yuragi và từ đó, mọi chuyện hấp dẫn bắt đầu :3

Danh sách chương

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 001 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 002 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 003 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 004 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 005 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 006 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 007 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 008 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 009 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 010 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 011 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 012 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 013 16/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 014 23/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 015 30/05/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 016 05/06/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 017 07/06/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 018 15/06/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 019 26/06/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 020 29/06/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 021 06/07/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 022 15/07/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 022 15/07/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 022 15/07/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 023 19/07/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 023.5 03/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 024 03/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 024.5 03/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 025 03/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 026 10/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 027 19/08/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 028 01/09/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 029 10/09/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 030 18/09/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 031 19/09/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 032 02/10/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 033 06/10/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 034 09/10/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 035 20/10/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 036 26/10/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 037 02/11/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 038 10/11/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 039 17/11/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 040 26/11/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 041 05/12/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 042 06/12/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 043 08/12/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 044 29/12/2016

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 044.1 (Tranh Màu) 04/01/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 045 08/01/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 045.1 (Tranh Màu) 10/01/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 046 17/01/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 047 25/01/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 048 04/02/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 049 08/02/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 050 14/02/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 051 23/02/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 052 03/03/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 053 12/03/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 054 15/03/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 055 22/03/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 056 11/04/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 057 11/04/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 058 13/04/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 059 02/05/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 060 03/05/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 061 13/05/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 062 22/05/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 063 04/06/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 064 16/06/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 065 21/06/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 066 03/07/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 067 11/07/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 068 17/07/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 069 17/07/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 070 18/07/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 071 07/08/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 072 08/08/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 073 14/08/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 074 15/08/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 075 17/09/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 075.1 (Tranh màu) 19/09/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 076 19/09/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 077 03/10/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 078 03/10/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 079 03/10/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 080 15/10/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 081 24/10/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 082 03/11/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 082.5 05/11/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 083 25/11/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 084 27/11/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 085 30/11/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 086 03/12/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 087 20/12/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 088 20/12/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 089 20/12/2017

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 090 05/01/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 091 19/01/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 092 19/01/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 093 13/02/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 094 13/02/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 095 01/03/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 096 19/03/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 097 19/03/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 098 19/03/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 099 12/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 100 12/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 101 12/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 102 12/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 103 12/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 103.5 18/05/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 104 12/06/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 105 12/06/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 106 12/06/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 107 12/06/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 108 12/06/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 109 07/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 110 07/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 111 07/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 112 11/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 113 16/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 114 16/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 115 16/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 116 24/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 117 24/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 118 25/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 119 25/07/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 120 02/08/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 121 05/08/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 122 09/08/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 123 17/08/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 124 08/09/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 124.5 08/09/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 125 16/09/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 126 22/09/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 127 23/09/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 128 03/10/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 129 20/10/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 130 03/11/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 131 21/11/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 132 10/12/2018

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 133 02/01/2019

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 134 02/01/2019

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 135 04/01/2019

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 136 15/02/2019

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 137 15/02/2019

Yuragi-sou no Yuuna-san Chap 138 15/02/2019