Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Anh hùng chết yểu (hài vl)

Anh hùng chết yểu (hài vl)

9.2/10 trên tổng số 216 lượt đánh giá

Lượt xem: 839,878
Tên khác: YUUSHA GA SHINDA!
Thể loại: Shounen, Seinen, Harem, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Subaruichi
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Anh hùng chết yểu (hài vl):

Siêu anh Hùng do thèm thịt nướng nên sa hố chết ngay tập đầu tiên. Hồn tên dê xồm đã đặt cái bẫy ấy bị nhồi vào xác anh Hùng để tiếp tục giải cứu thế giới, nhưng bằng những trò bẩn bựa và khả năng bẫy hố chết voi của hắn.

Do năng lực mana chỉ ngang trẻ sơ sinh nên siêu anh hùng đẹp trai của chúng ta giờ chỉ còn là bộ xương, và kiếm thánh thì oặt ẹo yếu sinh lý. Cùng theo dõi quá trình giải cứu thế giới của anh hùng-đến-cái-ấy-chả-còn nào :)

Danh sách chương

Anh hùng chết yểu Chap 001 - fix 04/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 002 - fix 05/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 003 - fix 07/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 004 - fix 09/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 005 - fix 12/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 006 - fix 12/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 007 - fix 16/02/2015

Anh hùng chết yểu Chap 008 06/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 009 06/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 010 07/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 011 13/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 012 15/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 013 27/03/2015

Anh hùng chết yểu Chap 014 01/04/2015

Anh hùng chết yểu Chap 015 04/04/2015

Anh hùng chết yểu Chap 016 11/04/2015

Anh hùng chết yểu Chap 016.5 21/04/2015

Anh hùng chết yểu Chap 017 29/04/2015

Anh hùng chết yểu Chap 018 20/05/2015

Anh hùng chết yểu Chap 019 29/05/2015

Anh hùng chết yểu Chap 020 12/06/2015

Anh hùng chết yểu Chap 021 28/06/2015

Anh hùng chết yểu Chap 022 28/06/2015

Anh hùng chết yểu Chap 023 28/06/2015

Anh hùng chết yểu Chap 024 01/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 024.5 13/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 024.6 13/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 025 18/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 026 26/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 027 26/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 027.2 27/07/2015

Anh hùng chết yểu Chap 028 11/08/2015

Anh hùng chết yểu Chap 028.5 12/08/2015

Anh hùng chết yểu Chap 029 31/08/2015

Anh hùng chết yểu Chap 030 24/09/2015

Anh hùng chết yểu Chap 031 24/10/2015

Anh hùng chết yểu Chap 032 01/12/2015

Anh hùng chết yểu Chap 033 15/02/2016

Anh hùng chết yểu Chap 034 15/02/2016

Anh hùng chết yểu Chap 035 15/02/2016

Anh hùng chết yểu Chap 035.5 24/03/2016

Anh hùng chết yểu Chap 036 27/03/2016

Anh hùng chết yểu Chap 037 10/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 038 10/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 039 15/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 040 15/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 041 21/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 042 21/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 043 23/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 044 27/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 045 27/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 046 28/11/2016

Anh hùng chết yểu Chap 047.1 01/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 047.2 03/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 048 04/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 049 16/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 050 22/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 051 23/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 052 25/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 053 31/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap 054 03/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 055 06/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 056 07/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 057 10/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 058 15/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 059 16/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 060 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 061 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 062 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 063 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 063.1 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 064 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 065 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 066 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 067 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 068 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 069 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 070 30/01/2017

Anh hùng chết yểu Chap 071 10/02/2017

Anh hùng chết yểu Chap 072 17/02/2017

Anh hùng chết yểu Chap 073 24/02/2017

Anh hùng chết yểu Chap 074 24/02/2017

Anh hùng chết yểu Chap 075 21/03/2017

Anh hùng chết yểu Chap 076 21/03/2017

Anh hùng chết yểu Chap 077 01/04/2017

Anh hùng chết yểu Chap 078 09/04/2017

Anh hùng chết yểu Chap 079 18/04/2017

Anh hùng chết yểu Chap 080 18/04/2017

Anh hùng chết yểu Chap 081 04/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 082 29/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 083 29/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 084 29/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 085.1 29/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 085.2 29/05/2017

Anh hùng chết yểu Chap 086 12/06/2017

Anh hùng chết yểu Chap 087 12/06/2017

Anh hùng chết yểu Chap 088 20/06/2017

Anh hùng chết yểu Chap 088.2 20/06/2017

Anh hùng chết yểu Chap 089 07/07/2017

Anh hùng chết yểu Chap 090 07/07/2017

Anh hùng chết yểu Chap 091 22/07/2017

Anh hùng chết yểu Chap 092 27/07/2017

Anh hùng chết yểu Chap 093 17/08/2017

Anh hùng chết yểu Chap 094 12/09/2017

Anh hùng chết yểu Chap 095 09/10/2017

Anh hùng chết yểu Chap 096 09/10/2017

Anh hùng chết yểu Chap 097 10/12/2017

Anh hùng chết yểu Chap 098 17/12/2017

Anh hùng chết yểu Chap 099 30/01/2018

Anh hùng chết yểu Chap 100 05/04/2018

Anh hùng chết yểu Chap 101 10/04/2018

Anh hùng chết yểu Chap Extra 22/12/2016

Anh hùng chết yểu Chap extra 05/03/2017