Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Zannen Jokanbu Black General-san

Zannen Jokanbu Black General-san

9.8/10 trên tổng số 74 lượt đánh giá

Lượt xem: 172,945
Tên khác: Zannen Jokanbu Black General-san
Thể loại: Slice of Life, Ecchi, Comedy, Action
Tác giả: Mugenjin
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Zannen Jokanbu Black General-san:

Anh hùng vs siêu ác nhân phiên bản vô cùng lầy lội emo :D

Danh sách chương

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 001 14/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 002 14/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 003 14/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 004 14/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 005 15/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 006 16/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 007 19/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 008 21/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 009 22/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 010 23/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 011 24/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 012 25/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 013 26/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 014 28/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 015 28/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 016 29/11/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 016.5 01/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 017 23/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 018 25/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 019 25/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 020 26/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 021 27/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 022 28/12/2016

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 023 02/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 024 02/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 025 11/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 026 14/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 027 19/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 028 21/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 029 28/01/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 030 14/02/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 031 14/02/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 032 17/02/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 033 22/02/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 034 16/07/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 035 21/07/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 036 07/08/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 037 07/08/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 038 17/08/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 039 04/09/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 040 07/09/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 041 22/09/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 042 08/10/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 043 07/11/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 044 14/01/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 045 14/01/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 046 15/02/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 047 23/02/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 048 20/03/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 049 22/03/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 049.1 24/03/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 049.2 24/03/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 049.3 01/04/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 049.4 01/04/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 050 01/07/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 051 13/07/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 053 26/07/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 054 20/09/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 055 07/10/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 056 15/12/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 057 18/12/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 058 26/12/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 058.5 31/12/2018

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 059 03/01/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 060 16/01/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 061 13/03/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 062 17/03/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 063 21/03/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 064 24/03/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 065 02/05/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 066 22/05/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap 067 12/07/2019

Zannen Jokanbu Black General-san Chap Extra 27/02/2017

Zannen Jokanbu Black General-san Chap Phụ Chương 18/07/2017