Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI

9.8/10 trên tổng số 93 lượt đánh giá

Lượt xem: 589,375
Tên khác: Hero? I Quit A Long Time Ago
Thể loại: Manhua, Mystery, Martial Arts, Fantasy, Adventure
Tác giả: Wu Liao Kan Kan Tian,Hai Luo,Novelist SF
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI:

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

 

 

Danh sách chương

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 001 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 002 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 003 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 004 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 005 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 006 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 007 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 008 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 009 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 010 15/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 011 16/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 013 17/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 014 18/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 015 19/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 016 20/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 017 21/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 018 22/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 019 24/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 020 24/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 021 25/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 022 26/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 023 28/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 024 28/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 025 29/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 026 30/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 027 31/10/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 028 01/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 030 03/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 031 04/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 032 06/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 033 06/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 034 07/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 035 09/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 036 10/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 037 12/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 038 13/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 039 13/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 040 14/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 041 16/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 042 16/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 043 16/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 044 17/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 045 18/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 046 19/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 047 20/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 048 21/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 049 22/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 050 23/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 051 24/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 052 25/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 053 26/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 054 27/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 055 28/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 056 29/11/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 057 01/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 058 01/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 059 02/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 060 03/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 061 05/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 062 05/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 063 06/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 064 07/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 065 09/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 066 09/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 067 09/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 068 11/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 069 11/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 070 12/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 071 13/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 072 15/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 073 15/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 074 16/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 075 17/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 076 18/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 077 19/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 078 20/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 079 21/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 080 22/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 081 23/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 082 24/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 083 25/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 084 26/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 085 27/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 086 29/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 087 30/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 088 30/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 089 31/12/2018

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 090 01/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 091 02/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 092 03/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 093 04/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 094 06/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 095 06/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 096 07/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 097 08/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 098 09/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 099 10/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 100 12/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 101 12/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 102 16/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 103 17/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 104 19/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 105 22/01/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 106 24/02/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 108 24/02/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 109 28/02/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 110 03/03/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 111 12/03/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 112 20/03/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 113 26/03/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 114 31/03/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 115 16/04/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 116 24/04/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 117 28/04/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 118 07/05/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 119 10/05/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 120 12/05/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 121 02/07/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 122 13/07/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 123 31/07/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 124 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 125 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 126 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 127 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 128 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 129 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 130 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 131 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 132 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 133 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 134 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 135 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 136 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 137 29/08/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 138 09/09/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 139 09/09/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 140 11/10/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 141 14/10/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 142 15/10/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 143 24/10/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 144 29/11/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 145 02/12/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 146 23/12/2019

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 147 14/01/2020

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 148 12/02/2020

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 149 17/03/2020

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 150 05/05/2020

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chap 151 05/05/2020

Loading...
Loading...