Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 25,100
Tên khác: Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance
Tác giả: Zaya
Nguồn truyện: Tong hop
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!:

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

 

Danh sách chương

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 000 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 001 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 002 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 003 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 004 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 005 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 006 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 007 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 008 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 009 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 010 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 011 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 012 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 013 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 014 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 015 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 016 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 017 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 018 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 019 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 020 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 021 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 022 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 023 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 024 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 025 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 026 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 027 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 028 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 029 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 030 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 031 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 032 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 033 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 034 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 035 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 036 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 037 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 038 25/09/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 039 06/10/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 040 12/11/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 041 20/11/2019

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 042 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 043 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 044 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 045 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 046 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 047 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 048 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 049 06/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 050 07/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 051 07/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 052 07/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 053 07/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 054 07/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 055 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 056 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 057 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 058 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 059 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 060 08/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 061 09/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 062 09/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 063 09/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 064 09/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 065 09/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 066 10/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 067 10/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 068 10/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 069 10/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 070 10/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 071 11/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 072 11/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 073 11/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 074 12/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 075 12/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 076 12/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 077 13/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 078 13/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 079 13/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 080 13/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 081 14/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 082 14/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 083 14/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 084 15/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 085 15/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 086 15/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 087 15/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 088 16/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 089 16/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 090 16/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 091 17/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 092 17/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 093 17/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 094 18/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 095 18/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 096 19/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 097 19/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 098 19/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 099 20/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 100 20/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 101 21/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 102 21/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 103 21/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 104 22/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 105 23/03/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 106 01/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 107 01/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 108 06/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 109 06/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 110 08/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 111 11/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 112 13/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 113 18/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 114 21/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 115 23/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 116 28/04/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 117 04/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 118 04/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 119 05/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 120 05/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 121 06/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 122 11/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 123 17/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 124 18/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 125 28/05/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 126 02/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 127 02/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 128 02/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 129 05/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 131 13/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 132 13/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 133 13/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 134 23/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 135 25/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 136 25/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 137 29/06/2020

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chap 138 30/06/2020

Loading...
Loading...