Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bakemonogatari

Bakemonogatari

10/10 trên tổng số 352 lượt đánh giá

Lượt xem: 68,574
Tên khác: 化物語, Monster Tale, MonStory
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Romance, Mystery, Fantasy, Drama, Action
Tác giả: Oh! Great,Nisio Ishin
Nguồn truyện: EiShun Team
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bakemonogatari:

Được chuyển thể từ LN và Anime.

Danh sách chương

Bakemonogatari Chap 001 24/03/2018

Bakemonogatari Chap 002 29/03/2018

Bakemonogatari Chap 003 01/04/2018

Bakemonogatari Chap 004 11/04/2018

Bakemonogatari Chap 005 28/04/2018

Bakemonogatari Chap 006 28/04/2018

Bakemonogatari Chap 007 10/05/2018

Bakemonogatari Chap 008 21/05/2018

Bakemonogatari Chap 009 18/06/2018

Bakemonogatari Chap 010 18/06/2018

Bakemonogatari Chap 011 05/07/2018

Bakemonogatari Chap 012 13/08/2018

Bakemonogatari Chap 013 12/09/2018

Bakemonogatari Chap 014 21/09/2018

Bakemonogatari Chap 015 31/10/2018

Bakemonogatari Chap 016 08/11/2018

Bakemonogatari Chap 017 14/11/2018

Bakemonogatari Chap 018 21/11/2018

Bakemonogatari Chap 019 06/12/2018

Bakemonogatari Chap 020 16/01/2019

Bakemonogatari Chap 021 06/03/2019

Bakemonogatari Chap 022 14/03/2019

Bakemonogatari Chap 023 30/03/2019

Bakemonogatari Chap 024 05/04/2019

Bakemonogatari Chap 025 05/04/2019

Bakemonogatari Chap 026 09/05/2019

Bakemonogatari Chap 027 12/06/2019

Bakemonogatari Chap 028 22/06/2019

Bakemonogatari Chap 029 24/06/2019

Bakemonogatari Chap 030 06/07/2019

Bakemonogatari Chap 031 09/07/2019

Bakemonogatari Chap 032 16/07/2019

Bakemonogatari Chap 033 20/07/2019

Bakemonogatari Chap 034 30/07/2019

Bakemonogatari Chap 035 06/08/2019

Bakemonogatari Chap 036 07/08/2019

Bakemonogatari Chap 037 12/08/2019

Bakemonogatari Chap 038 13/08/2019

Bakemonogatari Chap 039 14/08/2019

Bakemonogatari Chap 040 14/08/2019

Bakemonogatari Chap 041 21/08/2019

Bakemonogatari Chap 042 24/08/2019

Bakemonogatari Chap 043 24/08/2019

Bakemonogatari Chap 044 29/08/2019

Bakemonogatari Chap 045 17/09/2019

Bakemonogatari Chap 046 23/09/2019

Bakemonogatari Chap 047 24/09/2019

Bakemonogatari Chap 048 12/10/2019

Bakemonogatari Chap 049 21/10/2019

Bakemonogatari Chap 050 21/10/2019

Bakemonogatari Chap 051 22/10/2019

Bakemonogatari Chap 052 25/10/2019

Bakemonogatari Chap 053 01/11/2019

Bakemonogatari Chap 054 08/11/2019

Bakemonogatari Chap 055 13/11/2019

Bakemonogatari Chap 056 05/12/2019

Bakemonogatari Chap 057 12/02/2020

Loading...
Loading...