Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Btooom!

Btooom!

10/10 trên tổng số 14,775 lượt đánh giá

Lượt xem: 661,064
Tên khác: Btooom!
Thể loại: Giống game, Tragedy, Shounen, Sci-Fi, Psychological, Mystery, Adventure, Action
Tác giả: Inoue Junya
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Btooom!:

Một pro game online cứ nghĩ mình vô đối, nhưng khi chính mình bị đưa vào trong game thì anh ta có làm nên chuyện không? Từ Chapter 042 do nhóm [Amethyst] Group thực hiện.

Danh sách chương

Btooom! Chap 001 27/12/2014

Btooom! Chap 002 27/12/2014

Btooom! Chap 003 27/12/2014

Btooom! Chap 004 27/12/2014

Btooom! Chap 005 27/12/2014

Btooom! Chap 006 27/12/2014

Btooom! Chap 007 27/12/2014

Btooom! Chap 008 27/12/2014

Btooom! Chap 009 27/12/2014

Btooom! Chap 010 27/12/2014

Btooom! Chap 011 22/08/2011

Btooom! Chap 012 24/08/2011

Btooom! Chap 013 24/08/2011

Btooom! Chap 014 15/06/2015

Btooom! Chap 015 15/06/2015

Btooom! Chap 016 15/06/2015

Btooom! Chap 017 21/10/2011

Btooom! Chap 018 21/10/2011

Btooom! Chap 019 21/10/2011

Btooom! Chap 020 21/10/2011

Btooom! Chap 021 21/10/2011

Btooom! Chap 022 21/10/2011

Btooom! Chap 023 21/10/2011

Btooom! Chap 024 21/10/2011

Btooom! Chap 025 21/10/2011

Btooom! Chap 026 21/10/2011

Btooom! Chap 027 21/10/2011

Btooom! Chap 028 21/10/2011

Btooom! Chap 029 21/10/2011

Btooom! Chap 030 21/10/2011

Btooom! Chap 031 21/10/2011

Btooom! Chap 032 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 033 21/10/2011

Btooom! Chap 034 21/10/2011

Btooom! Chap 035 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 036 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 037 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 038 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 039 - fix 21/10/2011

Btooom! Chap 040 21/10/2011

Btooom! Chap 041 23/10/2011

Btooom! Chap 042 28/01/2012

Btooom! Chap 043 20/02/2012

Btooom! Chap 044 23/03/2012

Btooom! Chap 045 29/04/2012

Btooom! Chap 046 03/07/2012

Btooom! Chap 047 14/07/2012

Btooom! Chap 048 12/10/2012

Btooom! Chap 049 19/03/2013

Btooom! Chap 050 19/03/2013

Btooom! Chap 051 19/03/2013

Btooom! Chap 052 19/03/2013

Btooom! Chap 053 19/03/2013

Btooom! Chap 054 19/03/2013

Btooom! Chap 055 14/05/2013

Btooom! Chap 056 20/05/2013

Btooom! Chap 057 03/06/2013

Btooom! Chap 058 07/08/2013

Btooom! Chap 059 17/08/2013

Btooom! Chap 060 28/08/2013

Btooom! Chap 061 07/09/2013

Btooom! Chap 062 21/11/2013

Btooom! Chap 063 22/11/2013

Btooom! Chap 064 18/01/2014

Btooom! Chap 065 27/01/2014

Btooom! Chap 066 09/02/2014

Btooom! Chap 067 16/06/2014

Btooom! Chap 068 09/08/2014

Btooom! Chap 069 11/08/2014

Btooom! Chap 070 01/12/2014

Btooom! Chap 071 - fix 12/02/2015

Btooom! Chap 072 - fix 09/03/2015

Btooom! Chap 073 09/03/2015

Btooom! Chap 074 02/04/2015

Btooom! Chap 075 15/05/2015

Btooom! Chap 076 20/05/2015

Btooom! Chap 077 12/06/2015

Btooom! Chap 078 29/06/2015

Btooom! Chap 079 21/07/2015

Btooom! Chap 080 21/07/2015

Btooom! Chap 081 05/08/2015

Btooom! Chap 082 13/08/2015

Btooom! Chap 083 23/09/2015

Btooom! Chap 084 25/11/2015

Btooom! Chap 085 29/05/2016

Btooom! Chap 086 02/06/2016

Btooom! Chap 087 07/10/2016

Btooom! Chap 088 21/02/2017

Btooom! Chap 089 20/05/2018

Btooom! Chap 090 29/05/2018

Btooom! Chap 091 12/06/2018

Btooom! Chap 091.5 12/06/2018

Btooom! Chap 092 12/06/2018

Btooom! Chap 092.5 12/06/2018

Btooom! Chap 093 14/06/2018

Btooom! Chap 093.5 16/06/2018

Btooom! Chap 094 15/07/2018

Btooom! Chap 095 16/07/2019

Btooom! Chap 095.2 22/07/2019

Btooom! Chap 096 RAW 15/07/2018

Btooom! Chap 097 RAW 12/11/2019

Btooom! Chap 098 RAW 12/11/2019

Btooom! Chap 099 20/04/2020

Btooom! Chap 100 29/04/2020

Loading...
Loading...