Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi

10/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 27,338
Tên khác: Sukinako ga Megane wo Wasureta ; The girl I like forgot her glasses
Thể loại: School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi:

Komura là một cậu học sinh đang thích thầm cô bạn gái ngồi kế bên mình tên là Mie-Một cô bé thường hay để quên kính của mình. Và với cục thính cực mạnh và cực kì ngọt từ cô bạn này, thì liệu cậu Komura nhà ta có thể đỡ được không

 

Danh sách chương

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 001 09/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 002 09/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 003 09/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 004 10/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 005 10/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 006 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 007 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 008 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 009 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 010 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 011 11/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 012 12/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 013 12/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 014 12/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 014.5 12/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 015 16/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 016 20/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 017 20/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 019 24/05/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 020 13/06/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 020.5 12/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 021 25/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 022 25/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 023 26/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 024 26/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 025 28/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 026 29/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 027 29/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 028 30/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 029 31/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 030 31/07/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 030.5 06/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 031 06/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 032 12/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 033 14/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 034 14/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 035 21/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 036 27/08/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 037 08/09/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 038 17/09/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 039 28/09/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 040 06/10/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 041 15/10/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 042 23/10/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 043 27/10/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 044 08/11/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 045 21/11/2019

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 046 08/01/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 046.5 08/01/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 047 08/01/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 048 04/02/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 049 14/02/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 050 21/02/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 051 12/03/2020

Cô Bạn Gái Mà Mình Thích Lại Quên Mang Kính Mất Rồi Chap 052 26/03/2020

Loading...
Loading...