Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế

6/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 12,492
Tên khác: Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế
Thể loại: Manhua, Romance, Comedy
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế:

Một buổi tiệc hào môn được thiết kế tỉ mỉ, chồng chưa cưới một gối quỳ xuống cầu hôn em gái cô, cô bị tước đoạt quyền kế thừa, biến thành lợi thế của đám hỏi tịch gia, mở đường vào miệng cọp. Trái tim cô ấy băng giá sắt thép, một dao xuyên thủng qua, chôn vùi tất cả ân tình, trong nháy mắt tìm tới anh ta-Mộ Dục Trần, khiêm tốn lạnh lùng, quyền lực nhất cả thiên hạ ở thành phố z này, là người nắm quyền cả tập đoàn Thịnh thế. Cô nói rằng Mộ Dục Thần, chúng ta kết hôn được không?

 

Danh sách chương

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 000 01/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 001 08/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 002 11/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 003 11/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 004 15/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 005 20/11/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 006 04/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 007 05/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 008 06/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 009 07/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 010 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 011 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 012 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 013 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 014 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 015 08/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 016 11/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 017 13/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 018 15/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 019 18/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 020 20/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 021 22/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 022 25/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 023 28/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 024 31/12/2019

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 025 04/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 026 08/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 027 13/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 028 18/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 029 19/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 030 23/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 031 26/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 032 27/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 033 29/01/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 034 01/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 035 03/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 036 06/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 037 11/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 038 15/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 039 19/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 040 22/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 041 24/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 042 27/02/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 043 04/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 044 13/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 045 13/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 046 17/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 047 22/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 048 27/03/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 049 02/04/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 050 10/04/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 051 15/04/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 052 26/04/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 053 04/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 054 13/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 055 13/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 056 16/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 057 29/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 058 29/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 059 29/05/2020

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế Chap 060 31/05/2020

Loading...
Loading...