Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ĐỈNH NÚI KHỈ

ĐỈNH NÚI KHỈ

9.4/10 trên tổng số 65 lượt đánh giá

Lượt xem: 527,119
Tên khác: MONKEY PEAK
Thể loại: Manga, Horror
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: dammetruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ĐỈNH NÚI KHỈ:

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ.

Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa.

Cùng khám phá nhé

Danh sách chương

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 001 09/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 002 11/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 003 12/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 004 13/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 005 13/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 006 14/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 007 15/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 008 16/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 009 18/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 010 18/04/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 011 04/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 012 05/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 013 09/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 014 11/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 015 12/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 016 17/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 017 19/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 018 19/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 019 20/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 020 21/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 021 22/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 022 23/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 023 25/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 024 25/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 025 27/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 026 28/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 027 29/07/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 028 19/11/2017

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 029 09/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 030 09/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 031 10/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 032 11/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 033 12/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 034 13/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 035 13/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 036 15/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 037 16/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 038 16/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 039 17/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 040 19/01/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 041 10/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 042 12/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 043 14/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 044 16/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 045 16/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 046 19/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 047 30/03/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 048 14/04/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 049 17/04/2018

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 050 22/04/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 051 28/04/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 052 01/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 053 06/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 054 10/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 055 12/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 056 15/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 057 17/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 058 23/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 059 25/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 060 29/05/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 061 02/06/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 062 03/06/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 063 03/06/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 064 06/06/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 065 16/09/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 066 21/09/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 067 05/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 068 16/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 069 19/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 070 22/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 071 26/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 072 30/10/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 073 11/11/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 074 21/11/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 075 03/12/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 076 09/12/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 077 20/12/2019

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 078 17/01/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 079 23/01/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 080 31/01/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 081 25/02/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 082 06/03/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 083 10/03/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 084 18/03/2020

ĐỈNH NÚI KHỈ Chap 085 26/03/2020

Loading...
Loading...