Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 8,128
Tên khác: Danh Môn Chí Ái
Thể loại: Manhua, Romance, Comedy
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: Tong hop
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Danh Môn Chí Ái:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

 

Danh sách chương

Danh Môn Chí Ái Chap 001 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 002 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 002.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 003 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 003.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 004 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 004.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 005 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 005.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 006 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 006.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 007 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 007.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 008 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 008.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 009 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 009.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 010 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 010.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 011 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 011.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 012 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 012.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 013 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 013.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 014 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 014.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 015 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 015.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 016 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 016.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 017 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 017.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 018 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 018.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 019 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 019.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 020 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 020.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 021 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 021.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 022 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 022.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 023 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 023.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 024 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 024.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 025 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 025.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 026 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 026.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 027 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 027.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 028 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 028.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 029 15/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 029.2 15/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 030 19/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 030.2 19/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 031 22/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 031.2 22/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 032 26/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 032.2 26/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 033 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 033.2 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 034 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 034.2 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 035 03/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 035.2 03/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 036 08/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 036.2 08/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 037 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 037.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 038 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 038.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 039 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 039.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 040 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 040.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 041 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 041.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 042 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 042.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 043 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 043.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 044 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 044.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045.1 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046.1 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046.2 10/11/2019

Loading...
Loading...