Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 52,437
Tên khác: Danh Môn Chí Ái
Thể loại: Manhua, Romance, Comedy
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: Tong hop
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Danh Môn Chí Ái:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

 

Danh sách chương

Danh Môn Chí Ái Chap 001 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 002 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 002.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 003 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 003.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 004 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 004.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 005 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 005.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 006 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 006.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 007 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 007.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 008 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 008.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 009 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 009.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 010 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 010.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 011 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 011.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 012 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 012.2 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 013 25/09/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 013.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 014 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 014.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 015 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 015.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 016 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 016.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 017 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 017.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 018 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 018.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 019 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 019.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 020 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 020.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 021 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 021.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 022 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 022.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 023 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 023.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 024 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 024.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 025 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 025.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 026 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 026.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 027 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 027.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 028 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 028.2 11/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 029 15/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 029.2 15/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 030 19/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 030.2 19/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 031 22/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 031.2 22/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 032 26/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 032.2 26/10/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 033 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 033.2 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 034 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 034.2 01/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 035 03/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 035.2 03/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 036 08/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 036.2 08/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 037 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 037.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 038 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 038.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 039 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 039.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 040 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 040.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 041 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 041.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 042 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 042.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 043 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 043.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 044 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 044.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045.1 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 045.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046.1 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 046.2 10/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 047 13/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 047.2 13/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 048 16/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 049 20/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 050 20/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 050.2 20/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 050.5 21/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 051 23/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 051.2 23/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 051.5 23/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 052.1 24/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 052.2 24/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 052.5 24/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 053 27/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 053.2 27/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 053.5 28/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 054 30/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 054.2 30/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 054.5 30/11/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 055 05/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 055.2 05/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 055.5 06/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 056 10/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 056.2 10/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 056.5 11/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 057 13/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 057.2 13/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 057.5 14/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 058 16/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 058.2 16/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 058.2.5 17/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 059 20/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 059.2 20/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 060 23/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 061 25/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 062 27/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 063 31/12/2019

Danh Môn Chí Ái Chap 064 02/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 065 05/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 066 09/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 066 09/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 066.2 09/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 066.5 10/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 067 12/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 067.2 12/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 068 15/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 068.2 15/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 069 19/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 069.2 19/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 070 23/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 071 25/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 071.2 25/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 072 26/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 072.2 26/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 073 27/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 073.2 27/01/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 074 02/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 074.2 02/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 075 03/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 075.2 03/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 076 07/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 076.2 07/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 077 11/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 077.2 11/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 078 14/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 078.2 14/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 079 17/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 079.2 17/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 080 19/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 080.2 23/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 081 23/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 082.1 29/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 082.2 29/02/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 083 07/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 083.2 07/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 084 07/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 084.2 07/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 085 12/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 086 14/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 086.2 14/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 087 18/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 087.2 18/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 088.1 22/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 088.2 22/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 089 28/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 089.2 28/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 090 28/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 090.2 28/03/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 091 02/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 092 04/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 093 07/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 094 09/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 095 11/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 095.2 11/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 096 15/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 096.2 15/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 097 19/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 098 19/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 099 23/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 100 25/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 101 25/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 102 25/04/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 103 01/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 104 01/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 105 01/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 106 01/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 107 01/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 108 02/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 109 02/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 110 09/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 111 09/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 113 16/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 114 24/05/2020

Danh Môn Chí Ái Chap 115 24/05/2020

Loading...
Loading...