Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Dị Năng Thiếu Niên Vương

Dị Năng Thiếu Niên Vương

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 43,204
Tên khác: Dị Năng Thiếu Niên Vương
Thể loại: Manhua, Supernatural, School Life, Romance, Mystery, Comedy
Tác giả: Phá Giới Hỗ Động
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dị Năng Thiếu Niên Vương:

Lâm Dương, sinh viên trường y, tình cờ có được một chiếc nhẫn kỳ lạ, cơ thể từ đó thay đổi, có sức hút mãnh liệt với các em gái trong trường...

 

Danh sách chương

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 001 14/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 003 14/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 004 14/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 005 14/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 006 30/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 007 30/05/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 008 26/06/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 009 17/07/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 010 17/08/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 011 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 012 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 013 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 014 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 015 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 016 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 017 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 018 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 019 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 020 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 021 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 022 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 023 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 024 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 025 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 026 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 027 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 028 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 029 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 030 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 031 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 032 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 033 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 034 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 035 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 036 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 037 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 038 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 039 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 040 13/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 041 15/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 042 17/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 043 19/09/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 044 13/10/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 045 15/10/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 046 17/10/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 047 22/10/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 048 18/11/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 049 03/12/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 050 05/12/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 051 07/12/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 052 09/12/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 053 11/12/2019

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 054 16/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 055 18/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 056 20/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 057 24/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 058 24/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 059 26/02/2020

Dị Năng Thiếu Niên Vương Chap 060 28/02/2020

Loading...
Loading...