Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Fairy Tail

Fairy Tail

9.6/10 trên tổng số 16,298 lượt đánh giá

Lượt xem: 6,961,291
Tên khác: Hội Pháp Sư
Thể loại: Shounen, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Mashima Hiro
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Fairy Tail:

Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ. Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất: Fairy Tail

Danh sách chương

Fairy Tail Chap 001 29/04/2015

Fairy Tail Chap 002 29/04/2015

Fairy Tail Chap 003 29/04/2015

Fairy Tail Chap 004 29/04/2015

Fairy Tail Chap 005 29/04/2015

Fairy Tail Chap 006 29/04/2015

Fairy Tail Chap 007 29/04/2015

Fairy Tail Chap 008 29/04/2015

Fairy Tail Chap 009 29/04/2015

Fairy Tail Chap 010 29/04/2015

Fairy Tail Chap 011 29/04/2015

Fairy Tail Chap 012 29/04/2015

Fairy Tail Chap 013 29/04/2015

Fairy Tail Chap 014 29/04/2015

Fairy Tail Chap 015 29/04/2015

Fairy Tail Chap 016 29/04/2015

Fairy Tail Chap 017 29/04/2015

Fairy Tail Chap 018 29/04/2015

Fairy Tail Chap 019 29/04/2015

Fairy Tail Chap 020 29/04/2015

Fairy Tail Chap 021 29/04/2015

Fairy Tail Chap 022 29/04/2015

Fairy Tail Chap 023 29/04/2015

Fairy Tail Chap 024 29/04/2015

Fairy Tail Chap 025 29/04/2015

Fairy Tail Chap 026 29/04/2015

Fairy Tail Chap 027 29/04/2015

Fairy Tail Chap 028 29/04/2015

Fairy Tail Chap 029 29/04/2015

Fairy Tail Chap 030 29/04/2015

Fairy Tail Chap 031 29/04/2015

Fairy Tail Chap 032 29/04/2015

Fairy Tail Chap 033 29/04/2015

Fairy Tail Chap 034 29/04/2015

Fairy Tail Chap 035 29/04/2015

Fairy Tail Chap 036 29/04/2015

Fairy Tail Chap 037 29/04/2015

Fairy Tail Chap 038 29/04/2015

Fairy Tail Chap 039 29/04/2015

Fairy Tail Chap 040 29/04/2015

Fairy Tail Chap 041 29/04/2015

Fairy Tail Chap 043 29/04/2015

Fairy Tail Chap 044 29/04/2015

Fairy Tail Chap 045 29/04/2015

Fairy Tail Chap 046 29/04/2015

Fairy Tail Chap 047 29/04/2015

Fairy Tail Chap 048 29/04/2015

Fairy Tail Chap 049 29/04/2015

Fairy Tail Chap 050 29/04/2015

fairy tail Chap 051 29/04/2015

fairy tail Chap 052 29/04/2015

fairy tail Chap 053 29/04/2015

fairy tail Chap 054 29/04/2015

fairy tail Chap 055 29/04/2015

fairy tail Chap 056 29/04/2015

fairy tail Chap 057 29/04/2015

fairy tail Chap 058 29/04/2015

fairy tail Chap 059 29/04/2015

fairy tail Chap 060 29/04/2015

fairy tail Chap 061 29/04/2015

fairy tail Chap 062 29/04/2015

fairy tail Chap 063 29/04/2015

fairy tail Chap 064 29/04/2015

fairy tail Chap 065 29/04/2015

fairy tail Chap 066 29/04/2015

fairy tail Chap 067 29/04/2015

fairy tail Chap 068 29/04/2015

fairy tail Chap 069 29/04/2015

fairy tail Chap 070 29/04/2015

fairy tail Chap 071 29/04/2015

fairy tail Chap 072 29/04/2015

fairy tail Chap 073 29/04/2015

Fairy Tail Chap 074 29/04/2015

Fairy Tail Chap 075 29/04/2015

Fairy Tail Chap 076 29/04/2015

Fairy Tail Chap 077 29/04/2015

fairy tail Chap 078 29/04/2015

fairy tail Chap 079 29/04/2015

fairy tail Chap 080 29/04/2015

fairy tail Chap 081 29/04/2015

Fairy Tail Chap 082 29/04/2015

Fairy Tail Chap 083 29/04/2015

Fairy Tail Chap 084 29/04/2015

Fairy Tail Chap 085 29/04/2015

Fairy Tail Chap 086 29/04/2015

Fairy Tail Chap 087 29/04/2015

Fairy Tail Chap 088 29/04/2015

Fairy Tail Chap 089 29/04/2015

Fairy Tail Chap 090 29/04/2015

Fairy Tail Chap 091 29/04/2015

Fairy Tail Chap 092 29/04/2015

Fairy Tail Chap 093 29/04/2015

Fairy Tail Chap 094 29/04/2015

Fairy Tail Chap 095 29/04/2015

Fairy Tail Chap 096 29/04/2015

Fairy Tail Chap 097 29/04/2015

Fairy Tail Chap 098 29/04/2015

Fairy Tail Chap 099 29/04/2015

Fairy Tail Chap 100 29/04/2015

Fairy Tail Chap 101 29/04/2015

Fairy Tail Chap 102 29/04/2015

Fairy Tail Chap 103 29/04/2015

Fairy Tail Chap 104 29/04/2015

Fairy Tail Chap 105 29/04/2015

Fairy Tail Chap 106 29/04/2015

Fairy Tail Chap 107 29/04/2015

Fairy Tail Chap 108 29/04/2015

Fairy Tail Chap 109 29/04/2015

Fairy Tail Chap 110 29/04/2015

Fairy Tail Chap 111 29/04/2015

Fairy Tail Chap 112 29/04/2015

Fairy Tail Chap 113 29/04/2015

Fairy Tail Chap 114 29/04/2015

Fairy Tail Chap 115 29/04/2015

Fairy Tail Chap 116 29/04/2015

fairy tail Chap 117 29/04/2015

Fairy Tail Chap 117.5 - Chương đặc biệt 29/04/2015

fairy tail Chap 118 29/04/2015

fairy tail Chap 119 29/04/2015

fairy tail Chap 120 29/04/2015

fairy tail Chap 121 29/04/2015

fairy tail Chap 122 29/04/2015

fairy tail Chap 123 29/04/2015

fairy tail Chap 124 29/04/2015

fairy tail Chap 125 29/04/2015

fairy tail Chap 126 29/04/2015

fairy tail Chap 127 29/04/2015

fairy tail Chap 128 29/04/2015

fairy tail Chap 129 29/04/2015

fairy tail Chap 130 29/04/2015

Fairy Tail Chap 131 29/04/2015

Fairy Tail Chap 132 29/04/2015

fairy tail Chap 133 29/04/2015

Fairy Tail Chap 134 29/04/2015

fairy tail Chap 135 29/04/2015

fairy tail Chap 136 29/04/2015

fairy tail Chap 137 29/04/2015

fairy tail Chap 138 29/04/2015

fairy tail Chap 139 29/04/2015

fairy tail Chap 140 29/04/2015

Fairy tail Chap 141 29/04/2015

Fairy tail Chap 142 29/04/2015

Fairy tail Chap 143 29/04/2015

Fairy tail Chap 144 29/04/2015

fairy tail Chap 145 29/04/2015

fairy tail Chap 146 29/04/2015

fairy tail Chap 147 29/04/2015

fairy tail Chap 148 29/04/2015

fairy tail Chap 149 29/04/2015

fairy tail Chap 150 29/04/2015

Fairy tail Chap 151 29/04/2015

fairy tail Chap 152 29/04/2015

fairy tail Chap 153 29/04/2015

fairy tail Chap 154 29/04/2015

fairy tail Chap 155 29/04/2015

fairy tail Chap 156 29/04/2015

fairy tail Chap 157 29/04/2015

fairy tail Chap 158 29/04/2015

fairy tail Chap 159 29/04/2015

fairy tail Chap 160 29/04/2015

fairy tail Chap 161 29/04/2015

fairy tail Chap 162 29/04/2015

fairy tail Chap 163 29/04/2015

fairy tail Chap 164 29/04/2015

fairy tail Chap 165 29/04/2015

Fairy Tail Chap 166 29/04/2015

Fairy Tail Chap 167 29/04/2015

Fairy Tail Chap 168 29/04/2015

Fairy Tail Chap 169 29/04/2015

Fairy Tail Chap 170 29/04/2015

Fairy Tail Chap 171 29/04/2015

Fairy Tail Chap 172 29/04/2015

Fairy Tail Chap 173 29/04/2015

Fairy Tail Chap 174 29/04/2015

Fairy Tail Chap 175 29/04/2015

Fairy Tail Chap 176 29/04/2015

Fairy Tail Chap 177 29/04/2015

Fairy Tail Chap 178 29/04/2015

Fairy Tail Chap 179 29/04/2015

Fairy Tail Chap 180 29/04/2015

Fairy Tail Chap 181 29/04/2015

Fairy Tail Chap 182 29/04/2015

Fairy Tail Chap 183 29/04/2015

Fairy Tail Chap 184 29/04/2015

Fairy Tail Chap 185 29/04/2015

Fairy Tail Chap 186 29/04/2015

Fairy Tail Chap 187 29/04/2015

Fairy Tail Chap 188 29/04/2015

Fairy Tail Chap 189 29/04/2015

Fairy Tail Chap 190 29/04/2015

Fairy Tail Chap 191 29/04/2015

Fairy Tail Chap 192 29/04/2015

Fairy Tail Chap 193 29/04/2015

Fairy Tail Chap 194 29/04/2015

Fairy Tail Chap 195 29/04/2015

Fairy Tail Chap 196 29/04/2015

Fairy Tail Chap 197 29/04/2015

Fairy Tail Chap 198 29/04/2015

Fairy Tail Chap 199 29/04/2015

Fairy Tail Chap 200 29/04/2015

Fairy Tail Chap 201 29/04/2015

Fairy Tail Chap 202 29/04/2015

Fairy Tail Chap 203 29/04/2015

Fairy Tail Chap 204 29/04/2015

Fairy Tail Chap 205 29/04/2015

Fairy Tail Chap 206 29/04/2015

Fairy Tail Chap 207 29/04/2015

Fairy Tail Chap 208 28/04/2015

Fairy Tail Chap 209 28/04/2015

Fairy Tail Chap 210 28/04/2015

Fairy Tail Chap 211 28/04/2015

Fairy Tail Chap 212 28/04/2015

Fairy Tail Chap 213 28/04/2015

Fairy Tail Chap 214 28/04/2015

Fairy Tail Chap 214.5 - Chương đặc biệt 28/04/2015

Fairy Tail Chap 215 28/04/2015

Fairy Tail Chap 216 28/04/2015

Fairy Tail Chap 217 28/04/2015

Fairy Tail Chap 218 28/04/2015

Fairy Tail Chap 219 28/04/2015

Fairy Tail Chap 220 28/04/2015

Fairy Tail Chap 221 28/04/2015

Fairy Tail Chap 222 28/04/2015

Fairy Tail Chap 223 28/04/2015

Fairy Tail Chap 224 28/04/2015

Fairy Tail Chap 225 28/04/2015

Fairy Tail Chap 226 28/04/2015

Fairy Tail Chap 227 28/04/2015

Fairy Tail Chap 228 28/04/2015

Fairy Tail Chap 229 28/04/2015

Fairy Tail Chap 230 28/04/2015

Fairy Tail Chap 231 28/04/2015

Fairy Tail Chap 232 28/04/2015

Fairy Tail Chap 233 28/04/2015

Fairy Tail Chap 234 28/04/2015

Fairy Tail Chap 235 28/04/2015

fairy tail Chap 236 28/04/2015

Fairy Tail Chap 237 28/04/2015

Fairy Tail Chap 238 28/04/2015

Fairy Tail Chap 239 28/04/2015

Fairy Tail Chap 240 28/04/2015

Fairy Tail Chap 241 28/04/2015

Fairy Tail Chap 242 28/04/2015

Fairy Tail Chap 243 28/04/2015

Fairy Tail Chap 244 28/04/2015

Fairy Tail Chap 245 28/04/2015

Fairy Tail Chap 246 28/04/2015

Fairy Tail Chap 247 21/08/2011

fairy tail Chap 248 27/08/2011

fairy tail Chap 249 04/09/2011

Fairy Tail Chap 250 11/09/2011

Fairy Tail Chap 251 18/09/2011

Fairy Tail Chap 252 26/09/2011

Fairy Tail Chap 253 02/10/2011

Fairy Tail Chap 254 11/10/2011

Fairy tail Chap 255 17/10/2011

Fairy Tail Chap 256 23/10/2011

Fairy tail Chap 257 30/10/2011

Fairy tail Chap 258 06/11/2011

Fairy Tail Chap 259 12/11/2011

Fairy Tail Chap 260 20/11/2011

Fairy tail Chap 261 27/11/2011

Fairy Tail Chap 262 03/12/2011

Fairy Tail Chap 263 10/12/2011

Fairy tail Chap 264 22/12/2011

fairy tail Chap 265 06/01/2012

Fairy tail Chap 266 14/01/2012

Fairy tail Chap 267 20/01/2012

Fairy tail Chap 268 28/01/2012

FAIRY TAIL Chap 269 04/02/2012

fairy tail Chap 270 11/02/2012

fairy tail Chap 271 17/02/2012

Fairy tail Chap 272 25/02/2012

FAIRY TAIL Chap 273 03/03/2012

Fairy Tail Chap 274 09/03/2012

fairy tail Chap 275 17/03/2012

Fairy tail Chap 276 23/03/2012

Fairy tail Chap 277 31/03/2012

FAIRY TAIL Chap 278 07/04/2012

Fairy Tail Chap 279 14/04/2012

FAIRY TAIL Chap 280 - Fixed 21/04/2012

Fairy Tail Chap 280.5 - Chương đặc biệt 23/04/2012

Fairy tail Chap 281 04/05/2012

Fairy tail Chap 282 12/05/2012

Fairy tail Chap 283 19/05/2012

fairy tail Chap 284 26/05/2012

fairy tail Chap 285 02/06/2012

fairy tail Chap 286 08/06/2012

fairy tail Chap 287 15/06/2012

Fairy tail Chap 288 22/06/2012

Fairy tail Chap 289 30/06/2012

Fairy tail Chap 290 06/07/2012

Fairy tail Chap 291 12/07/2012

Fairy tail Chap 292 20/07/2012

Fairy tail Chap 293 27/07/2012

Fairy tail Chap 294 04/08/2012

Fairy tail Chap 295 17/08/2012

Fairy Tail Chap 295.5 22/08/2012

fairy tail Chap 296 24/08/2012

Fairy tail Chap 297 31/08/2012

Fairy tail Chap 298 07/09/2012

Fairy Tail Chap 299 13/09/2012

Fairy Tail Chap 30.5 - Chương đặc biệt 29/04/2015

Fairy Tail Chap 300 21/09/2012

Fairy Tail Chap 301 28/09/2012

Fairy tail Chap 302 04/10/2012

Fairy tail Chap 303 12/10/2012

Fairy Tail Chap 304 19/10/2012

Fairy tail Chap 305 26/10/2012

Fairy tail Chap 306 02/11/2012

Fairy tail Chap 307 09/11/2012

Fairy tail Chap 308 16/11/2012

Fairy tail Chap 309 22/11/2012

Fairy tail Chap 310 30/11/2012

Fairy Tail Chap 311 07/12/2012

Fairy tail Chap 312 21/12/2012

Fairy tail Chap 313 04/01/2013

Fairy Tail Chap 314 11/01/2013

Fairy tail Chap 315 18/01/2013

Fairy Tail Chap 316 25/01/2013

Fairy tail Chap 317 01/02/2013

Fairy tail Chap 318 07/02/2013

Fairy tail Chap 319 15/02/2013

Fairy tail Chap 320 22/02/2013

Fairy tail Chap 321 01/03/2013

Fairy tail Chap 322 08/03/2013

Fairy Tail Chap 323 15/03/2013

Fairy tail Chap 324 22/03/2013

Fairy tail Chap 325 29/03/2013

Fairy tail Chap 326 05/04/2013

Fairy tail Chap 327 12/04/2013

Fairy tail Chap 328 19/04/2013

Fairy Tail Chap 329 30/04/2013

Fairy tail Chap 330 10/05/2013

Fairy tail Chap 331 17/05/2013

Fairy tail Chap 332 24/05/2013

Fairy tail Chap 333 31/05/2013

Fairy tail Chap 334 07/06/2013

Fairy tail Chap 335 14/06/2013

Fairy tail Chap 336 21/06/2013

Fairy tail Chap 337 28/06/2013

Fairy Tail Chap 338 05/07/2013

Fairy tail Chap 339 05/07/2013

Fairy tail Chap 340 05/07/2013

Fairy tail Chap 341 12/07/2013

Fairy tail Chap 342 12/07/2013

Fairy tail Chap 343 12/07/2013

Fairy tail Chap 344 19/07/2013

Fairy tail Chap 345 26/07/2013

fairy tail Chap 345.5 29/07/2013

fairy tail Chap 346 02/08/2013

Fairy tail Chap 347 16/08/2013

Fairy tail Chap 348 23/08/2013

fairy tail Chap 349 30/08/2013

Fairy tail Chap 350 06/09/2013

Fairy tail Chap 351 12/09/2013

Fairy Tail Chap 352 20/09/2013

Fairy tail Chap 353 27/09/2013

Fairy tail Chap 354 04/10/2013

fairy tail Chap 355 10/10/2013

fairy tail Chap 356 18/10/2013

Fairy tail Chap 357 25/10/2013

Fairy tail Chap 358 31/10/2013

Fairy tail Chap 359 08/11/2013

Fairy tail Chap 360 15/11/2013

Fairy tail Chap 361 22/11/2013

fairy tail Chap 362 29/11/2013

Fairy tail Chap 363 06/12/2013

Fairy tail Chap 364 19/12/2013

Fairy tail Chap 364.5 27/12/2013

Fairy tail Chap 365 28/12/2013

Fairy Tail Chap 366 09/01/2014

Fairy Tail Chap 367 17/01/2014

Fairy tail Chap 368 25/01/2014

Fairy Tail Chap 369 01/02/2014

Fairy tail Chap 370 07/02/2014

Fairy Tail Chap 371 14/02/2014

Fairy Tail Chap 372 21/02/2014

Fairy Tail Chap 373 28/02/2014

Fairy tail Chap 374 07/03/2014

Fairy tail Chap 374.5 09/03/2014

Fairy tail Chap 375 14/03/2014

Fairy Tail Chap 376 20/03/2014

Fairy Tail Chap 376.1 28/03/2014

Fairy Tail Chap 376.5 28/03/2014

Fairy Tail Chap 377 28/03/2014

Fairy Tail Chap 378 28/03/2014

fairy tail Chap 379 - Fix 04/04/2014

Fairy tail Chap 380 11/04/2014

Fairy tail Chap 381 18/04/2014

Fairy Tail Chap 382 29/04/2014

Fairy Tail Chap 383 09/05/2014

Fairy tail Chap 384 16/05/2014

fairy tail Chap 385 23/05/2014

fairy tail Chap 386 30/05/2014

Fairy Tail Chap 387 06/06/2014

Fairy Tail Chap 388 13/06/2014

Fairy Tail Chap 389 20/06/2014

Fairy tail Chap 390 27/06/2014

Fairy tail Chap 391 04/07/2014

Fairy tail Chap 392 07/07/2014

Fairy Tail Chap 393 - fix 17/07/2014

Fairy tail Chap 394 25/07/2014

Fairy Tail Chap 395 - fix 01/08/2014

Fairy Tail Chap 396 - fix 12/08/2014

Fairy tail Chap 397 - fix 25/08/2014

Fairy Tail Chap 398 - fix 01/09/2014

Fairy tail Chap 399 - fix 09/09/2014

Fairy Tail Chap 400 13/09/2014

Fairy Tail Chap 401 22/09/2014

Fairy Tail Chap 402 - fix 29/09/2014

Fairy tail Chap 403 - fix 06/10/2014

Fairy Tail Chap 404 - fix 11/10/2014

Fairy tail Chap 405 20/10/2014

Fairy Tail Chap 406 - fix 27/10/2014

Fairy tail Chap 407 - fix 01/11/2014

Fairy Tail Chap 408 10/11/2014

Fairy tail Chap 409 - fix 17/11/2014

Fairy tail Chap 410 - fix 22/11/2014

Fairy tail Chap 411 - fix 01/12/2014

Fairy tail Chap 412 - fix 08/12/2014

Fairy tail Chap 413 - fix 22/12/2014

Fairy tail Chap 414 - fix 05/01/2015

Fairy tail Chap 415 - fix 11/01/2015

Fairy tail Chap 416 - fix 19/01/2015

Fairy tail Chap 417 - fix 26/01/2015

Fairy tail Chap 417.5 27/01/2015

Fairy tail Chap 418 - fix 02/02/2015

Fairy tail Chap 419 - fix 08/02/2015

Fairy tail Chap 420 - fix 16/02/2015

Fairy tail Chap 421 - fix 23/02/2015

Fairy tail Chap 422 - fix 02/03/2015

Fairy tail Chap 423 09/03/2015

Fairy tail Chap 424 16/03/2015

Fairy tail Chap 425 23/03/2015

Fairy tail Chap 426 30/03/2015

Fairy tail Chap 427 06/04/2015

Fairy tail Chap 428 13/04/2015

Fairy tail Chap 429 20/04/2015

Fairy tail Chap 430 - Fix 20/04/2015

Fairy tail Chap 431 28/04/2015

Fairy Tail Chap 432 29/04/2015

Fairy Tail Chap 433 11/05/2015

Fairy Tail Chap 434 11/05/2015

Fairy Tail Chap 435 18/05/2015

Fairy Tail Chap 436 19/05/2015

Fairy Tail Chap 437 25/05/2015

Fairy Tail Chap 437.1 - Fixed 26/05/2015

Fairy Tail Chap 438 02/06/2015

Fairy Tail Chap 439 TV 08/06/2015

Fairy Tail Chap 440 TV 15/06/2015

Fairy Tail Chap 441 TV 22/06/2015

Fairy Tail Chap 442 TV 29/06/2015

Fairy Tail Chap 443 TV 06/07/2015

Fairy Tail Chap 444 TV 13/07/2015

Fairy Tail Chap 445 TV 18/07/2015

Fairy Tail Chap 446 TV 27/07/2015

Fairy Tail Chap 447 TV 03/08/2015

Fairy Tail Chap 448 TV 17/08/2015

Fairy Tail Chap 449 TV 24/08/2015

Fairy Tail Chap 450 TV 31/08/2015

Fairy Tail Chap 451 TV 07/09/2015

Fairy Tail Chap 452 TV 14/09/2015

Fairy Tail Chap 453 TV 21/09/2015

Fairy Tail Chap 453.5 21/09/2015

Fairy Tail Chap 454 TV 28/09/2015

Fairy Tail Chap 455 TV 05/10/2015

Fairy Tail Chap 456 TV 12/10/2015

Fairy Tail Chap 457 TV 19/10/2015

Fairy Tail Chap 458 TV 26/10/2015

Fairy Tail Chap 459 TV 01/11/2015

Fairy Tail Chap 460 TV 01/11/2015

Fairy Tail Chap 461 TV 09/11/2015

Fairy Tail Chap 462 TV 17/11/2015

Fairy Tail Chap 462.5 19/11/2015

Fairy Tail Chap 463 TV 23/11/2015

Fairy Tail Chap 464 TV 01/12/2015

Fairy Tail Chap 465 TV 07/12/2015

Fairy Tail Chap 466 TV 16/12/2015

Fairy Tail Chap 467 TV 04/01/2016

Fairy Tail Chap 468 TV 10/01/2016

Fairy Tail Chap 469 TV 19/01/2016

Fairy Tail Chap 470 TV 25/01/2016

Fairy Tail Chap 471 TV 01/02/2016

Fairy Tail Chap 472 TV 08/02/2016

Fairy Tail Chap 473 TV 16/02/2016

Fairy Tail Chap 474 TV 22/02/2016

Fairy Tail Chap 475 TV 29/02/2016

Fairy Tail Chap 476 TV 07/03/2016

Fairy Tail Chap 477 TV 14/03/2016

Fairy Tail Chap 478 TV 20/03/2016

Fairy Tail Chap 479 TV 28/03/2016

Fairy Tail Chap 480 TV 04/04/2016

Fairy Tail Chap 481 TV 11/04/2016

Fairy Tail Chap 482 TV 18/04/2016

Fairy Tail Chap 483 TV 26/04/2016

Fairy Tail Chap 484 TV 09/05/2016

Fairy Tail Chap 485 TV 17/05/2016

Fairy Tail Chap 486 TV 23/05/2016

Fairy Tail Chap 487 TV 30/05/2016

Fairy Tail Chap 488 TV 06/06/2016

Fairy Tail Chap 489 TV 13/06/2016

Fairy Tail Chap 489.5 TV 20/06/2016

Fairy Tail Chap 490 TV 20/06/2016

Fairy Tail Chap 491 TV 27/06/2016

Fairy Tail Chap 492 TV 04/07/2016

Fairy Tail Chap 493 TV 11/07/2016

Fairy Tail Chap 494 TV 17/07/2016

Fairy Tail Chap 495 TV 26/07/2016

Fairy Tail Chap 496 TV 02/08/2016

Fairy Tail Chap 497 TV 09/08/2016

Fairy Tail Chap 498 TV 22/08/2016

Fairy Tail Chap 499 TV 29/08/2016

Fairy Tail Chap 500 TV 06/09/2016

Fairy Tail Chap 501 TV 12/09/2016

Fairy Tail Chap 502 TV 18/09/2016

Fairy Tail Chap 503 TV 27/09/2016

Fairy Tail Chap 504 TV 02/10/2016

Fairy Tail Chap 505 TV 08/10/2016

Fairy Tail Chap 506 TV 19/10/2016

Fairy Tail Chap 507 TV 25/10/2016

Fairy Tail Chap 508 TV 01/11/2016

Fairy Tail Chap 509 TV 08/11/2016

Fairy Tail Chap 510 TV 17/11/2016

Fairy Tail Chap 511 TV 20/11/2016

Fairy Tail Chap 512 TV 29/11/2016

Fairy Tail Chap 513 TV 06/12/2016

Fairy Tail Chap 514 TV 12/12/2016

Fairy Tail Chap 515 TV 26/12/2016

Fairy Tail Chap 516 TV 27/12/2016

Fairy Tail Chap 517 TV 15/01/2017

Fairy Tail Chap 518 TV 23/01/2017

Fairy Tail Chap 519 TV 31/01/2017

Fairy Tail Chap 520 TV 05/02/2017

Fairy Tail Chap 521 TV 12/02/2017

Fairy Tail Chap 522 TV 18/02/2017

Fairy Tail Chap 523 TV 19/02/2017

Fairy Tail Chap 524 TV 25/02/2017

Fairy Tail Chap 525 TV 13/03/2017

Fairy Tail Chap 526 TV 13/03/2017

Fairy Tail Chap 527 TV 17/03/2017

Fairy Tail Chap 528 TV 25/03/2017

Fairy Tail Chap 529 TV 03/04/2017

Fairy Tail Chap 530 TV 08/04/2017

Fairy Tail Chap 531 TV 15/04/2017

Fairy Tail Chap 532 TV 22/04/2017

Fairy Tail Chap 533 TV 29/04/2017

Fairy Tail Chap 534 TV 29/04/2017

Fairy Tail Chap 535 TV 13/05/2017

Fairy Tail Chap 536 TV 26/05/2017

Fairy Tail Chap 537 TV 26/05/2017

Fairy Tail Chap 538 TV 03/06/2017

Fairy Tail Chap 539 TV 11/06/2017

Fairy Tail Chap 540 TV 18/06/2017

Fairy Tail Chap 541 TV 27/06/2017

Fairy Tail Chap 542 TV 04/07/2017

Fairy Tail Chap 543 TV 08/07/2017

Fairy Tail Chap 544 TV 15/07/2017

Fairy Tail Chap 545 TV - End 23/07/2017

Loading...
Loading...