Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
HIGANJIMA SS3

HIGANJIMA SS3

9/10 trên tổng số 71 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,088,368
Tên khác: HIGANJIMA SS3
Thể loại: Manga, Seinen, Horror, Fantasy
Tác giả: Matsumoto Koji
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HIGANJIMA SS3:

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh 

Danh sách chương

HIGANJIMA SS3 Chap 119 31/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 001 07/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 002 09/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 003 10/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 004 10/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 005 12/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 006 13/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 007 14/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 008 14/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 009 16/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 010 17/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 011 19/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 012 20/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 013 20/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 014 21/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 015 23/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 016 24/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 017 25/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 018 25/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 019 26/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 020 27/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 021 28/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 022 30/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 023 30/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 024 31/03/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 025 01/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 026 02/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 027 03/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 028 05/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 029 05/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 030 07/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 031 07/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 032 08/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 033 10/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 034 12/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 035 12/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 036 13/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 037 14/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 038 15/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 039 16/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 040 17/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 041 18/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 042 19/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 043 21/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 044 22/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 045 23/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 046 27/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 047 27/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 048 27/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 049 28/04/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 050 01/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 051 01/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 052 02/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 053 02/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 054 03/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 055 05/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 056 06/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 057 06/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 058 07/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 059 09/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 060 11/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 061 11/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 062 13/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 063 13/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 064 15/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 065 16/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 066 16/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 067 18/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 068 18/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 069 19/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 070 20/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 071 22/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 072 22/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 073 26/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 074 26/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 075 26/05/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 076 18/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 077 18/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 078 27/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 079 27/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 080 27/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 081 27/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 082 28/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 083 28/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 084 30/06/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 085 01/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 086 01/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 087 03/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 088 03/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 089 05/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 090 05/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 091 05/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 092 05/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 093 07/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 094 08/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 095 11/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 096 11/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 097 11/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 098 11/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 099 12/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 100 16/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 101 16/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 102 16/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 103 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 104 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 105 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 106 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 107 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 108 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 109 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 110 21/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 111 24/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 112 24/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 113 25/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 114 25/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 115 27/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 116 29/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 117 29/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 118 29/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 120 31/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 121 31/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 122 31/07/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 123 02/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 124 02/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 125 04/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 126 04/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 127 05/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 128 07/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 129 07/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 130 09/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 131 10/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 132 12/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 133 12/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 134 13/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 135 15/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 136 15/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 137 15/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 138 17/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 139 20/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 140 20/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 141 20/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 142 22/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 143 25/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 144 25/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 145 25/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 146 25/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 147 25/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 148 27/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 149 28/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 150 29/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 151 31/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 152 31/08/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 153 01/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 154 02/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 155 04/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 156 04/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 157 06/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 158 06/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 159 09/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 160 09/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 161 09/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 162 10/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 163 18/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 164 21/09/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 165 01/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 166 01/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 167 01/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 168 01/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 169 01/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 170 02/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 171 05/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 172 05/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 173 07/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 174 27/10/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 175 03/11/2018

HIGANJIMA SS3 Chap 176 05/02/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 177 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 178 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 179 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 180 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 181 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 182 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 183 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 184 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 185 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 186 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 187 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 188 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 189 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 190 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 191 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 192 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 193 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 194 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 195 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 196 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 197 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 198 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 199 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 200 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 201 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 202 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 203 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 204 13/06/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 205 16/07/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 206 16/07/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 207 16/07/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 208 18/07/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 209 28/07/2019

HIGANJIMA SS3 Chap 210 28/07/2019

Loading...
Loading...