Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 31,777
Tên khác: HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI
Thể loại: Romance, Historical, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI:

Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.

 

Danh sách chương

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 001 04/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 002 10/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 003 10/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 004 11/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 005 12/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 006 13/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 007 15/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 008 16/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 009 17/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 010 18/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 011 20/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 012 20/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 013 21/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 014 23/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 015 24/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 016 26/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 017 26/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 018 27/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 019 28/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 020 29/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 021 31/03/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 022 18/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 023 18/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 024 22/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 025 22/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 026 22/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 027 25/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 028 25/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 029 26/04/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 030 01/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 031 02/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 032 04/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 033 11/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 034 11/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 035 11/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 036 11/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 037 12/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 038 13/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 039 14/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 040 19/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 041 19/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 042 20/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 043 21/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 044 22/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 045 28/05/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 046 01/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 047 08/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 048 13/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 049 13/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 050 15/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 051 20/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 052 21/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 053 23/06/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 054 28/07/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 055 01/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 056 03/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 057 03/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 058 07/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 059 08/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 060 11/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 061 22/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 062 23/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 063 25/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 064 27/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 065 28/08/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 066 01/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 067 03/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 068 04/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 069 05/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 070 06/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 071 07/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 072 09/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 073 11/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 074 13/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 075 14/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 076 15/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 077 17/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 078 18/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 079 20/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 080 20/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 081 21/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 082 23/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 083 24/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 084 26/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 085 27/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 086 29/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 087 30/09/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 088 01/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 089 02/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 090 03/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 091 05/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 092 06/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 093 08/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 094 15/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 095 16/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 096 17/10/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 097 10/11/2019

HOÀNG THƯỢNG Ở TRÊN, THẦN Ở DƯỚI Chap 098 06/02/2020

Loading...
Loading...