Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hayate no Gotoku

Hayate no Gotoku

9.6/10 trên tổng số 196 lượt đánh giá

Lượt xem: 686,892
Tên khác: Chàng quản gia
Thể loại: Giống game, Supernatural, Slice of Life, Shounen, School Life, Romance, Mystery, Ecchi, Comedy, Action
Tác giả: Hata Kenjirou
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hayate no Gotoku:

Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách chương

Chàng quản gia Chap 324 09/12/2011

Chàng quản gia Chap 326 18/12/2011

Hayate no Gotoku Chap 108 07/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 449 15/05/2014

Hayate no Gotoku Chap 452 04/06/2014

Hayate no Gotoku Chap 001 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 002 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 003 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 004 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 005 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 006 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 007 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 008 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 009 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 010 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 011 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 012 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 013 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 014 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 015 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 016 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 017 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 018 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 019 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 020 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 021 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 022 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 023 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 024 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 025 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 026 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 027 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 028 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 029 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 030 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 031 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 032 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 033 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 034 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 035 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 036 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 037 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 038 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 039 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 040 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 046 05/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 047 05/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 048 05/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 049 05/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 054 20/03/2012

Hayate no Gotoku Chap 055 20/03/2012

Hayate no Gotoku Chap 056 20/03/2012

Hayate no Gotoku Chap 057 20/03/2012

Hayate no Gotoku Chap 058 09/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 059 09/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 060 13/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 065 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 066 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 067 02/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 068 02/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 069 02/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 070 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 071 04/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 074 06/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 075 10/01/2013

Hayate No Gotoku Chap 076 12/01/2013

Hayate No Gotoku Chap 077 12/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 078 13/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 079 13/01/2013

hayate no gotoku Chap 081 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 084 28/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 087 27/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 088 27/01/2013

hayate no gotoku Chap 091 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 092 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 093 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 094 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 095 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 096 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 096.5 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 097 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 098 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 099 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 100 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 101 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 102 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 103 28/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 104 02/04/2013

Hayate no Gotoku Chap 105 29/08/2013

Hayate no Gotoku Chap 106 30/08/2013

Hayate no Gotoku Chap 107 02/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 109 06/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 110 29/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 111 06/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 112 31/12/2013

Hayate no Gotoku Chap 113 26/12/2013

Hayate no Gotoku Chap 114 31/12/2013

Hayate no Gotoku Chap 115 12/01/2014

Hayate no Gotoku Chap 116 12/01/2014

hayate no gotoku Chap 117 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 118 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 119 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 120 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 121 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 122 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 123 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 124 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 125 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 126 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 127 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 128 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 129 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 130 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 131 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 132 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 133 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 134 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 135 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 136 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 137 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 138 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 139 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 140 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 141 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 142 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 143 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 144 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 145 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 146 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 147 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 148 28/10/2014

hayate no gotoku Chap 149 28/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 150 30/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 151 31/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 178 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 179 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 180 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 181 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 182 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 183 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 184 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 185 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 186 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 187 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 188 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 189 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 190 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 191 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 193 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 194 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 195 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 196 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 197 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 198 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 199 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 200 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 201 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 203 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 204 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 205 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 206 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 207 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 208 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 210 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 211 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 212 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 213 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 214 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 215 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 216 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 217 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 218 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 219 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 220 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 221 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 222 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 223 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 224 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 225 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 226 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 227 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 228 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 233 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 234 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 235 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 237 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 238 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 239 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 240 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 241 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 242 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 243 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 244 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 245 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 246 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 247 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 248 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 249 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 250 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 251 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 252 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 253 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 254 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 255 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 256 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 257 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 258 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 259 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 260 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 261 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 262 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 263 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 264 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 265 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 266 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 267 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 268 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 269 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 270 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 271 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 272 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 273 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 274 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 275 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 276 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 277 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 278 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 279 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 280 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 281 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 282 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 283 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 284 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 285 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 286 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 287 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 288 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 289 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 290 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 291 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 292 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 293 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 294 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 295 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 296 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 297 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 298 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 299 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 300 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 301 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 302 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 303 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 304 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 305 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 306 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 307 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 308 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 309 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 310 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 311 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 312 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 313 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 314 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 315 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 316 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 317 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 318 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 319 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 320 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 321 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 322 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 323 07/05/2015

Hayate no Gotoku Chap 328 01/01/2012

Hayate no Gotoku Chap 329 09/01/2012

Hayate no Gotoku Chap 330 16/01/2012

Hayate no Gotoku Chap 332 30/01/2012

Hayate no Gotoku Chap 333 03/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 334 08/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 335 22/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 336 22/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 337 24/02/2012

Hayate no Gotoku Chap 339 04/04/2012

Hayate no Gotoku Chap 340 07/04/2012

Hayate no Gotoku Chap 342 21/06/2012

Hayate no Gotoku Chap 342.5 07/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 343 22/06/2012

Hayate no Gotoku Chap 344 28/07/2012

Hayate no Gotoku Chap 345 28/07/2012

Hayate no Gotoku Chap 347 14/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 348 15/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 349 16/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 350 17/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 351 19/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 352 27/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 353 31/08/2012

Hayate no Gotoku Chap 354 06/09/2012

Hayate no Gotoku Chap 355 01/10/2012

Hayate no Gotoku Chap 356 01/10/2012

Hayate no Gotoku Chap 359 31/12/2012

Hayate No Gotoku Chap 365 05/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 366 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 367 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 368 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 369 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 370 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 371 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 372 31/12/2012

Hayate no Gotoku Chap 373 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 374 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 375 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 376 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 377 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 378 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 379 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 380 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 381 03/01/2013

Hayate no Gotoku Chap 390 04/03/2013

Hayate no Gotoku Chap 391 03/04/2013

Hayate no Gotoku Chap 392 26/05/2013

Hayate no Gotoku Chap 393 28/05/2013

Hayate no Gotoku Chap 394 29/05/2013

Hayate no Gotoku Chap 395 03/06/2013

Hayate no Gotoku Chap 396 03/06/2013

Hayate no Gotoku Chap 397 04/06/2013

Hayate no Gotoku Chap 398 07/06/2013

Hayate no Gotoku Chap 399 07/06/2013

Hayate no Gotoku Chap 400 08/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 401 09/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 402 09/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 403 09/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 404 09/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 405 11/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 406 11/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 407 12/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 408 20/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 409 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 410 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 411 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 412 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 413 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 414 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 415 24/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 416 30/07/2013

Hayate no Gotoku Chap 417 09/08/2013

Hayate no Gotoku Chap 418 19/08/2013

Hayate no Gotoku Chap 419 02/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 420 09/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 421 15/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 422 24/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 423 30/09/2013

Hayate no Gotoku Chap 424 08/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 425 15/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 426 20/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 427 27/10/2013

Hayate no Gotoku Chap 428 05/11/2013

Hayate no Gotoku Chap 429 14/11/2013

Hayate no Gotoku Chap 430 20/11/2013

Hayate no Gotoku Chap 431 24/11/2013

Hayate no Gotoku Chap 432 03/12/2013

Hayate no Gotoku Chap 433 08/12/2013

Hayate no Gotoku Chap 434 03/01/2014

Hayate no Gotoku Chap 435 03/01/2014

Hayate no Gotoku Chap 436 17/01/2014

Hayate no Gotoku Chap 437 19/01/2014

Hayate no Gotoku Chap 438 05/02/2014

Hayate no Gotoku Chap 439 05/02/2014

Hayate no Gotoku Chap 440 18/02/2014

Hayate no Gotoku Chap 441 27/02/2014

Hayate no Gotoku Chap 442 03/03/2014

Hayate no Gotoku Chap 443 11/03/2014

Hayate no Gotoku Chap 444 20/03/2014

Hayate no Gotoku Chap 445 29/03/2014

Hayate no Gotoku Chap 446 07/04/2014

hayate no gotoku Chap 447 21/04/2014

Hayate no Gotoku Chap 448 30/04/2014

Hayate no Gotoku Chap 450 29/05/2014

Hayate no Gotoku Chap 451 29/05/2014

Hayate no Gotoku Chap 453 11/06/2014

Hayate no Gotoku Chap 454 17/06/2014

Hayate no Gotoku Chap 455 24/06/2014

Hayate no Gotoku Chap 456 01/07/2014

Hayate no Gotoku Chap 457 07/07/2014

Hayate no Gotoku Chap 458 21/07/2014

hayate no gotoku Chap 459 28/07/2014

Hayate no Gotoku Chap 460 05/08/2014

Hayate no Gotoku Chap 461 19/08/2014

Hayate no Gotoku Chap 462 28/08/2014

Hayate no Gotoku Chap 463 04/09/2014

Hayate no Gotoku Chap 464 11/09/2014

Hayate no Gotoku Chap 465 17/09/2014

Hayate no Gotoku Chap 466 27/09/2014

Hayate no Gotoku Chap 467 03/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 468 10/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 469 17/10/2014

Hayate no Gotoku Chap 470 01/11/2014

Hayate no Gotoku Chap 471 06/11/2014

Hayate no Gotoku Chap 472 14/11/2014

Hayate no Gotoku Chap 473 23/11/2014

Hayate no Gotoku Chap 474 29/11/2014

Hayate no Gotoku Chap 475 12/12/2014

Hayate no Gotoku Chap 476 12/12/2014

Hayate No Gotoku Chap 480 01/04/2015

Hayate no Gotoku – Chàng quản gia Chap 331 17/01/2012

Hayate no Gotoku! Chap 042 18/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 043 18/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 044 22/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 045 22/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 050 29/02/2012

Hayate no Gotoku! Chap 051 29/02/2012

Hayate no Gotoku! Chap 052 29/02/2012

Hayate no Gotoku! Chap 053 29/02/2012

Hayate no Gotoku! Chap 061 08/11/2012

Hayate no Gotoku! Chap 062 08/11/2012

Hayate no Gotoku! Chap 063 08/11/2012

Hayate no Gotoku! Chap 064 08/11/2012

Hayate no Gotoku! Chap 072 06/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 073 06/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 080 18/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 082 21/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 083 22/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 085 26/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 086 26/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 089 29/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 090 29/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 325 14/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 327 28/12/2011

Hayate no Gotoku! Chap 338 02/03/2012

Hayate no Gotoku! Chap 341 19/04/2012

Hayate No Gotoku! Chap 346 06/08/2012

Hayate no Gotoku! Chap 357 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 358 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 360 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 361 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 362 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 363 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 364 30/12/2012

Hayate no Gotoku! Chap 382 06/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 383 06/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 384 06/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 385 14/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 386 14/01/2013

Hayate no Gotoku! Chap 387 05/02/2013

Hayate no Gotoku! Chap 388 05/02/2013

Hayate no Gotoku! Chap 389 05/02/2013

Hayate no Gotoku! Chap 477 02/01/2015

Hayate No Gotoku! Chap 478 10/02/2015

Hayate No Gotoku! Chap 479 15/02/2015

Hayate No Gotoku! Chap 481 01/04/2015

Hayate No Gotoku! Chap 482 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 483 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 484 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 485 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 486 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 487 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 488 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 489 23/06/2015

Hayate No Gotoku! Chap 490 20/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 491 20/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 492 23/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 493 23/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 494 25/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 495 25/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 496 26/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 497 27/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 498 27/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 499 27/11/2015

Hayate No Gotoku! Chap 508 02/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 509 02/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 510 02/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 511 02/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 512 02/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 513 06/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 514 27/12/2015

Hayate No Gotoku! Chap 515 05/01/2016

Hayate No Gotoku! Chap 516 31/01/2016

Hayate No Gotoku! Chap 517 24/03/2016

Hayate No Gotoku! Chap 518 24/03/2016

Hayate No Gotoku! Chap 519 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 520 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 521 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 522 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 523 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 524 05/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 525 12/04/2016

Hayate No Gotoku! Chap 526 15/06/2016

Hayate No Gotoku! Chap 527 15/06/2016

Hayate No Gotoku! Chap 528 15/06/2016

Hayate No Gotoku! Chap 529 24/07/2016

Hayate No Gotoku! Chap 530 24/07/2016

Hayate No Gotoku! Chap 531 21/08/2016

Hayate No Gotoku! Chap 532 30/09/2016

Hayate No Gotoku! Chap 533 22/11/2016

Hayate No Gotoku! Chap 534 22/11/2016

Hayate No Gotoku! Chap 535 29/11/2016

Hayate No Gotoku! Chap 536 21/01/2017

Hayate No Gotoku! Chap 537 27/01/2017

Hayate No Gotoku! Chap 538 04/03/2017

Hayate No Gotoku! Chap 539 31/07/2018

Hayate No Gotoku! Chap 540 10/08/2018

Hayate No Gotoku! Chap 541 21/09/2018

Hayate No Gotoku! Chap 542 21/09/2018

Hayate No Gotoku! Chap 543 21/09/2018

Hayate No Gotoku! Chap 544 21/09/2018

Hayate No Gotoku! Chap 545 21/09/2018

Hayate No Gotoku! Chap 546 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 547 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 548 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 549 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 550 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 551 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 552 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 553 24/02/2019

Hayate No Gotoku! Chap 554 24/02/2019

Loading...
Loading...