Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

8.4/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 65,268
Tên khác: Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
Thể loại: Manhua, Romance, Comedy
Tác giả: Hạ Vũ
Nguồn truyện: Thất tinh thẩm thước
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng:

Kỳ Tiểu Tình, một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại có sở thích đùa giỡn tình cảm của đàn ông. Một lần cô bị dính một lời nguyền rằng trong mắt mọi đàn ông cô là kẻ xấu xí nhất và xuyên không về cổ đại, nơi có một chàng trai cũng là huyết tộc như cô. chàng trai nhe răng ra cười một cách đầy nham hiểm,bịch mắt cô lại, nhẹ nhàng liếm và rồi...

Danh sách chương

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 001 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 002 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 003 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 004 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 005 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 006 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 007 08/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 008 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 009 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 010 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 011 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 012 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 013 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 014 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 015 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 016 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 017 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 018 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 019 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 020 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 021 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 022 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 023 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 024 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 025 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 026 09/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 027 14/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 028 21/03/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 029 05/04/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 030 07/04/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 031 10/04/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 032 16/04/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 033 23/04/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 034 01/05/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 035 06/05/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 036 13/05/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 037 20/05/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 038 27/05/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 039 12/06/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 040 12/06/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 041 12/06/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 042 23/06/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 043 30/06/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 044 09/07/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 045 16/07/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 046 27/07/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 047 04/08/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 048 04/08/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 049 13/08/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 050 20/08/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 051 28/08/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 052 22/09/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 053 22/09/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 054 27/09/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 055 06/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 056 06/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 057 06/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 058 27/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 059 27/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 060 27/11/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 061 10/12/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 062 10/12/2018

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 063 11/01/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 064 11/01/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 065 02/03/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 066 02/03/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 067 24/03/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 068 24/03/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 069 01/04/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 070 12/04/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 071 22/04/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 072 07/05/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 073 07/05/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 074 12/06/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 075 06/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 076 06/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 077 06/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 078 06/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 078.5 06/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 079 20/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 080 20/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 081 20/08/2019

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng Chap 082 15/09/2019

Loading...
Loading...