Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Jigokuraku

Jigokuraku

9.9/10 trên tổng số 95 lượt đánh giá

Lượt xem: 121,746
Tên khác: Jigokuraku
Thể loại: Supernatural, Shounen, Historical, Drama, Adventure, Action
Tác giả: KAKU Yuuji
Nguồn truyện: LHmanga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Jigokuraku:

Siêu phẩm

Danh sách chương

Jigokuraku Chap 001 11/02/2018

Jigokuraku Chap 002 15/02/2018

Jigokuraku Chap 003 24/02/2018

Jigokuraku Chap 004 04/03/2018

Jigokuraku Chap 005 11/03/2018

Jigokuraku Chap 006 12/03/2018

Jigokuraku Chap 007 14/03/2018

Jigokuraku Chap 008 31/07/2018

Jigokuraku Chap 009 14/08/2018

Jigokuraku Chap 010 11/01/2019

Jigokuraku Chap 011 11/01/2019

Jigokuraku Chap 012 12/02/2019

Jigokuraku Chap 013 14/02/2019

Jigokuraku Chap 014 18/02/2019

Jigokuraku Chap 015 18/02/2019

Jigokuraku Chap 016 19/02/2019

Jigokuraku Chap 017 19/02/2019

Jigokuraku Chap 018 20/02/2019

Jigokuraku Chap 019 21/02/2019

Jigokuraku Chap 020 22/02/2019

Jigokuraku Chap 021 23/02/2019

Jigokuraku Chap 022 24/02/2019

Jigokuraku Chap 023 24/02/2019

Jigokuraku Chap 024 24/02/2019

Jigokuraku Chap 025 25/02/2019

Jigokuraku Chap 026 25/02/2019

Jigokuraku Chap 027 27/02/2019

Jigokuraku Chap 028 03/03/2019

Jigokuraku Chap 029 03/03/2019

Jigokuraku Chap 030 05/03/2019

Jigokuraku Chap 031 07/03/2019

Jigokuraku Chap 032 08/03/2019

Jigokuraku Chap 033 11/03/2019

Jigokuraku Chap 034 13/03/2019

Jigokuraku Chap 035 13/03/2019

Jigokuraku Chap 036 17/03/2019

Jigokuraku Chap 037 24/03/2019

Jigokuraku Chap 038 25/03/2019

Jigokuraku Chap 039 27/03/2019

Jigokuraku Chap 040 27/03/2019

Jigokuraku Chap 041 27/03/2019

Jigokuraku Chap 042 28/03/2019

Jigokuraku Chap 043 30/03/2019

Jigokuraku Chap 044 31/03/2019

Jigokuraku Chap 045 31/03/2019

Jigokuraku Chap 046 04/04/2019

Jigokuraku Chap 047 04/04/2019

Jigokuraku Chap 048 04/04/2019

Jigokuraku Chap 049 04/04/2019

Jigokuraku Chap 050 05/04/2019

Jigokuraku Chap 051 07/04/2019

Jigokuraku Chap 052 07/04/2019

Jigokuraku Chap 053 09/04/2019

Jigokuraku Chap 054 29/04/2019

Jigokuraku Chap 055 29/04/2019

Jigokuraku Chap 056 07/05/2019

Jigokuraku Chap 057 14/05/2019

Jigokuraku Chap 058 28/05/2019

Jigokuraku Chap 059 18/06/2019

Jigokuraku Chap 059.1 18/06/2019

Jigokuraku Chap 060 26/06/2019

Jigokuraku Chap 061 04/07/2019

Jigokuraku Chap 062 08/07/2019

Jigokuraku Chap 063 23/07/2019

Jigokuraku Chap 064 31/07/2019

Jigokuraku Chap 065 09/08/2019

Jigokuraku Chap 066 13/08/2019

Loading...
Loading...