Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

9.8/10 trên tổng số 33 lượt đánh giá

Lượt xem: 178,513
Tên khác: Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Thể loại: School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Inaba Mifumi
Nguồn truyện: https://www.facebook.com/MaBuMG/
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san:

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

EDIT: HOUTAROU
TRANS: HOUTAROU
GẠCH ĐÁ TẠI
https://www.facebook.com/MaBuMG

Danh sách chương

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 001 07/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 002 09/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 003 14/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 004 14/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 005 17/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 006 21/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 007 21/09/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 008 21/10/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 009 21/10/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 010 21/10/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 011 06/11/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 012 21/11/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 013 01/12/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 014 11/12/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 015 26/12/2017

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 016 25/01/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 25/01/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 018 04/03/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 019 04/03/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 020 05/04/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 020.5 23/04/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 021 14/05/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 022 23/06/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 023 27/06/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 024 22/07/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 025 23/07/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 026 24/07/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 027 28/07/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 028 04/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 029 05/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 030 07/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 031 09/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 032 11/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 033 12/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 034 13/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 035 15/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 036 16/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 037 17/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 038 18/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 039 19/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 040 20/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 041 21/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 042 22/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 043 25/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 044 26/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 045 30/08/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 046 01/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 047 02/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 048 04/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 048.5 05/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 049 05/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 050 07/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 051 08/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 052 11/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 053 11/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 054 13/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 055 13/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 056 21/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 057 22/09/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 058 04/10/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 059 16/10/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 060 21/10/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 061 04/11/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 062 05/11/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 063 12/11/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 064 15/11/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 065 26/11/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 066 07/12/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 067 13/12/2018

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 068 08/01/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 069 10/01/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 070 12/01/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 071 03/02/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 072 05/02/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 073 06/02/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 074 27/02/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 074.5 14/03/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 075 16/03/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 076 20/03/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 077 30/03/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 078 26/04/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 079 26/04/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 080 06/05/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 081 06/05/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 082 12/05/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 083 23/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 084 23/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 085 23/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 086 23/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 087 24/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 088 31/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 089 31/08/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 090 08/09/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 091 13/09/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 092 18/09/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 093 18/09/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 094 03/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 095 03/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 096 05/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 097 05/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 098 06/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 099 07/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 100 09/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 101 13/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 102 16/10/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 103 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 104 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 105 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 106 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 107 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 108 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 109 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 110 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 111 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 112 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 113 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 114 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 115 07/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 116 21/12/2019

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 117 27/01/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 118 27/01/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 119 27/01/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 120 26/02/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 121 26/02/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 122 12/03/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 123 12/03/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 124 24/03/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 125 24/03/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 126 28/03/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 127 10/04/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 128 10/04/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 129 25/04/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 130 25/04/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 131 13/05/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 132 13/05/2020

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 133 16/05/2020

Loading...
Loading...