Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kiếm Thần Tuyệt Thế

Kiếm Thần Tuyệt Thế

7/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 18,992
Tên khác: Kiếm Thần Tuyệt Thế
Thể loại: Manhua, Mystery, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kiếm Thần Tuyệt Thế:

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới từng bước một đạp lên đỉnh phong, lăng cửu tiêu, phá vạn kiếp, cuối cùng thành nhất đại tuyệt thế Kiếm Thần!

 

Danh sách chương

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 001 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 002 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 003 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 004 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 005 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 006 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 007 22/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 008 28/09/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 009 02/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 010 02/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 011 04/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 012 06/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 013 08/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 014 10/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 015 12/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 016 16/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 017 16/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 018 18/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 020 20/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 021 22/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 022 24/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 023 26/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 024 28/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 025 30/10/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 026 01/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 027 03/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 028 05/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 029 07/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 030 08/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 031 13/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 032 13/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 033 15/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 034 17/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 035 19/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 036 21/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 037 24/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 038 25/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 039 27/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 040 29/11/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 041 01/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 042 02/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 043 03/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 044 04/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 045 05/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 046 06/12/2019

Kiếm Thần Tuyệt Thế chap 047 07/12/2019

Loading...
Loading...