Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kim Bài Điềm Thê

Kim Bài Điềm Thê

8.4/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 141,999
Tên khác: Kim Bài Điềm Thê
Thể loại: Manhua
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: A3manga.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kim Bài Điềm Thê:

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài…

Danh sách chương

Kim Bài Điềm Thê Chap 001 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 002 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 002.5 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 003 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 003.5 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 004 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 005 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 006 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 007 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 008 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 009 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 010 20/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 011 24/05/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 012 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 012.5 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 013 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 014 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 015 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 016 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 017 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 018 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 019 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 020 17/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 021 30/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 022 30/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 023 30/06/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 024 04/07/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 025 13/07/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 026 30/09/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 027 30/09/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 028 30/09/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 029 30/09/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 030 03/10/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 031 03/10/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 032 16/10/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 033 17/12/2018

Kim Bài Điềm Thê Chap 034 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 035 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 036 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 037 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 038 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 039 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 040 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 041 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 042 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 043 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 044 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 045 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 046 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 047 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 048 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 049 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 050 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 051 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 052 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 053 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 054 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 055 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 056 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 057 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 058 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 059 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 060 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 061 08/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 062 12/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 063 12/06/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 064 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 065 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 066 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 067 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 068 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 069 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 070 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 071 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 072 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 073 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 074 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 075 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 076 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 077 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 078 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 079 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 080 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 081 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 082 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 083 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 084 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 085 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 086 09/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 087 10/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 088 11/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 089 13/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 090 13/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 091 15/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 092 15/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 093 16/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 094 18/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 095 18/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 096 20/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 097 20/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 098 21/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 099 22/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 100 25/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 101 25/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 102 25/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 103 26/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 104 27/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 105 27/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 106 29/07/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 107 02/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 108 02/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 109 04/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 110 05/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 111 07/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 112 09/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 113 11/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 114 15/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 115 15/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 116 17/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 117 19/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 118 21/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 119 23/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 120 25/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 121 26/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 122 30/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 123 30/08/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 124 03/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 125 03/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 126 07/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 127 07/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 128 09/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 129 11/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 130 13/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 131 15/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 132 17/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 133 19/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 134 21/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 135 22/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 136 24/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 137 27/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 138 29/09/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 139 03/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 140 03/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 141 05/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 142 08/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 143 10/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 144 13/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 145 18/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 146 18/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 147 20/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 148 22/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 149 25/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 150 27/10/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 152 01/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 153 07/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 154 07/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 155 09/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 156 11/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 157 13/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 158 15/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 159 19/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 160 19/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 161 21/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 162 23/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 164 27/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 165 29/11/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 166 02/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 167 03/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 168 05/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 169 09/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 170 09/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 171 11/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 172 13/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 173 15/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 174 17/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 175 20/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 176 22/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 177 25/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 178 26/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 179 29/12/2019

Kim Bài Điềm Thê Chap 180 01/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 181 02/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 182 04/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 183 06/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 184 08/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 185 10/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 186 12/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 187 14/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 188 19/01/2020

Kim Bài Điềm Thê Chap 189 22/01/2020

Loading...
Loading...