Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần

0/10 trên tổng số 0 lượt đánh giá

Lượt xem: 29,080
Tên khác: How To Be God
Thể loại: Shounen, Martial Arts, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Lin Jie
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần:

Truyện về vị thần Dương Tiễn bị đày xuống trần gian đồng hành cùng 1 hạo thiên khuyển là best loli diệt trừ đám quỷ ở trần gian,làm cách nào họ có thể diệt được 100 con quỷ đó và về thiên giới

 

Danh sách chương

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 001 10/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 002 12/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 003 12/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 004 13/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 005 14/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 006 15/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 007 15/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 008 16/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 009 18/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 010 18/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 011 20/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 012 21/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 013 21/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 014 23/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 015 24/05/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 016 01/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 017 02/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 018 06/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 019 07/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 020 09/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 021 11/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 022 13/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 023 15/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 024 19/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 025 21/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 026 23/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 027 25/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 028 27/06/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 029 02/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 030 04/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 031 13/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 032 16/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 033 21/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 034 25/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 035 31/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 036 31/07/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 037 11/08/2019

Làm Cách Nào Để Trở Lại Làm Thần chap 038 19/08/2019

Loading...
Loading...