Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
My Dear Cold Blooded King

My Dear Cold Blooded King

0/10 trên tổng số 0 lượt đánh giá

Lượt xem: 9,175
Tên khác: My Dear Cold Blooded King
Thể loại: Manhua, Webtoon, Shoujo, Romance, Drama, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

My Dear Cold Blooded King:

Người ta đồn rằng Huyết Đế là một tên bạo chúa độc ác, giết người không gớm tay nhưng dường như Kihara Mei không nghĩ vậy?!Liệu mọi chuyện sẽ ra sao khi có quá nhiều bí mật đang bị chôn giấu trong chốn cung đình. Đâu là sự thật, cái nào là dối trá, người nào mới thật sự là Huyết Đế đây ???

 

Danh sách chương

My Dear Cold Blooded King Chap 001 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 002 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 003 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 004 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 005 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 006 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 007 11/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 008 13/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 009 15/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 010 16/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 011 18/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 012 20/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 013 25/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 014 25/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 015 25/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 016 27/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 017 30/10/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 018 01/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 019 03/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 020 04/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 021 06/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 022 08/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 023 10/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 024 13/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 025 16/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 026 18/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 027 21/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 028 23/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 029 26/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 030 30/11/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 031 03/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 031.5 06/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 032 11/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 033 15/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 034 26/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 035 26/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 036 30/12/2019

My Dear Cold Blooded King Chap 037 01/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 038 05/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 039 10/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 040 14/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 041 19/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 042 24/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 043 25/01/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 044 01/02/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 045 01/02/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 046 05/02/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 047 10/02/2020

My Dear Cold Blooded King Chap 048 15/02/2020

Loading...
Loading...