Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
NARUTO FULL COLOR EDITION

NARUTO FULL COLOR EDITION

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 99,411
Tên khác: NARUTO FULL COLOR EDITION
Thể loại: Manga, Shounen, Fantasy, Drama, Comedy, Action
Tác giả: Kishimoto Mashashi
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

NARUTO FULL COLOR EDITION:

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha,được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke

 

Danh sách chương

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 001 01/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 001.2 01/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 001.3 01/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 004 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 005 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 006 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 007 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 008 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 009 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 010 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 011 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 012 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 013 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 014 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 015 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 016 05/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 017 13/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 018 13/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 019 13/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 020 13/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 021 13/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 022 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 023 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 024 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 025 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 026 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 027 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 028 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 029 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 030 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 031 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 032 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 033 19/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 034 28/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 035 29/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 036 30/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 037 31/07/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 038 01/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 039 02/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 040 03/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 041 04/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 042 05/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 043 06/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 044 07/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 045 08/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 046 10/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 047 10/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 048 11/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 049 12/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 050 17/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 051 17/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 052 17/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 053 19/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 054 21/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 055 22/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 056 24/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 057 30/08/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 058 01/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 059 03/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 060 09/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 061 09/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 062 12/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 063 15/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 064 22/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 065 25/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 066 28/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 067 30/09/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 068 03/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 069 04/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 070 07/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 071 09/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 072 12/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 073 13/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 074 16/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 075 21/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 076 23/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 077 26/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 078 28/10/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 079 03/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 080 06/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 081 10/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 082 12/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 083 15/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 084 17/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 085 19/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 086 21/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 087 23/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 088 26/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 089 29/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 090 30/11/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 091 02/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 092 04/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 093 07/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 094 09/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 095 11/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 096 13/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 097 15/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 098 18/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 099 20/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 100 22/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 101 25/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 102 27/12/2019

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 103 01/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 104 03/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 105 06/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 106 08/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 107 11/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 108 17/01/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 109 01/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 110 03/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 111 05/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 112 07/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 113 10/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 114 12/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 115 15/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 116 18/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 117 23/02/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 118 11/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 119 11/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 120 11/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 121 11/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 122 14/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 123 18/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 124 20/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 125 23/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 126 25/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 127 29/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 128 31/03/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 129 02/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 130 04/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 131 15/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 132 19/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 133 21/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 134 24/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 135 26/04/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 136 04/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 137 04/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 138 11/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 139 12/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 140 12/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 141 17/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 142 24/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 143 24/05/2020

NARUTO FULL COLOR EDITION Chap 144 26/05/2020

Loading...
Loading...