Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 103,599
Tên khác: NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN
Thể loại: Truyện Màu, Manhua, Shounen, Mystery, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN:

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

 

Danh sách chương

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 001 09/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 002 09/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 003 14/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 004 14/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 005 22/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 006 24/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 007 26/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 008 28/04/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 009 04/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 010 04/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 011 04/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 012 06/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 013 10/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 014 10/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 015 12/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 016 14/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 017 16/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 018 18/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 019 20/05/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 020 13/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 021 27/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 022 27/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 023 27/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 024 27/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 025 29/06/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 026 10/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 027 12/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 028 14/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 029 16/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 030 18/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 031 20/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 032 22/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 033 26/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 034 26/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 035 28/07/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 036 02/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 037 04/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 038 06/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 039 08/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 040 20/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 041 22/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 042 24/08/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 043 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 044 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 045 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 046 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 047 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 048 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 049 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 050 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 051 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 052 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 053 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 054 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 055 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 056 03/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 057 05/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 058 07/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 059 09/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 060 12/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 061 13/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 062 15/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 063 17/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 064 20/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 065 21/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 066 23/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 067 25/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 068 27/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 069 29/09/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 070 01/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 071 03/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 072 05/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 073 07/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 074 09/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 075 11/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 077 13/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 078 15/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 079 17/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 080 19/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 081 21/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 082 23/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 083 25/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 084 27/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 085 29/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 086 31/10/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 087 02/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 088 04/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 089 06/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 090 08/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 091 12/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 092 12/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 093 14/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 094 16/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 095 18/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 096 20/11/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 097 10/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 098 10/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 099 12/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 100 14/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 101 14/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 102 18/12/2019

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 103 01/01/2020

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 104 03/01/2020

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 105 05/01/2020

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 106 09/01/2020

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 107 18/01/2020

NGHỊCH THIÊN KIẾM THẦN Chap 108 18/01/2020

Loading...
Loading...