Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Naruto

Naruto

8.4/10 trên tổng số 2,146 lượt đánh giá

Lượt xem: 5,335,691
Tên khác: Naruto
Thể loại: Shounen, Fantasy, Drama, Comedy, Action
Tác giả: Kishimoto Masashi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Naruto:

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha,được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly.Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.

Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi theo Orochimaru vì muốn đạt được sức mạnh hơn người, và dùng sức mạnh đó để giết người anh của mình.Naruto muốn đem Sasuke trở về, và vì Kakashi ko đủ trình độ nên đã đi theo Jiraiya - một trong tam nin truyền thuyết của Konoha - để học tập thêm cách dùng sức mạnh. Sau hai năm trờ về, Naruto đã 16 tuổi và có nhiều thay đổi! 

Danh sách chương

Naruto Chap 001 08/03/2015

Naruto Chap 002 08/03/2015

Naruto Chap 003 08/03/2015

Naruto Chap 004 08/03/2015

Naruto Chap 005 08/03/2015

Naruto Chap 006 08/03/2015

Naruto Chap 007 08/03/2015

Naruto Chap 008 08/03/2015

Naruto Chap 009 08/03/2015

Naruto Chap 010 08/03/2015

Naruto Chap 011 08/03/2015

Naruto Chap 012 08/03/2015

Naruto Chap 013 08/03/2015

Naruto Chap 014 08/03/2015

Naruto Chap 015 08/03/2015

Naruto Chap 016 08/03/2015

Naruto Chap 017 08/03/2015

Naruto Chap 018 08/03/2015

Naruto Chap 019 08/03/2015

Naruto Chap 020 08/03/2015

Naruto Chap 021 08/03/2015

Naruto Chap 022 08/03/2015

Naruto Chap 023 08/03/2015

Naruto Chap 024 08/03/2015

Naruto Chap 025 08/03/2015

Naruto Chap 026 08/03/2015

Naruto Chap 027 08/03/2015

Naruto Chap 028 08/03/2015

Naruto Chap 029 08/03/2015

Naruto Chap 030 08/03/2015

Naruto Chap 031 08/03/2015

Naruto Chap 032 08/03/2015

Naruto Chap 033 08/03/2015

Naruto Chap 034 08/03/2015

Naruto Chap 035 08/03/2015

Naruto Chap 036 08/03/2015

Naruto Chap 037 08/03/2015

Naruto Chap 038 08/03/2015

Naruto Chap 039 08/03/2015

Naruto Chap 040 08/03/2015

Naruto Chap 041 08/03/2015

Naruto Chap 042 08/03/2015

Naruto Chap 043 08/03/2015

Naruto Chap 044 08/03/2015

Naruto Chap 045 08/03/2015

Naruto Chap 046 25/05/2012

Naruto Chap 047 25/05/2012

Naruto Chap 048 25/05/2012

Naruto Chap 049 25/05/2012

Naruto Chap 050 25/05/2012

Naruto Chap 051 25/05/2012

Naruto Chap 052 25/05/2012

Naruto Chap 053 25/05/2012

Naruto Chap 054 25/05/2012

Naruto Chap 055 25/05/2012

Naruto Chap 056 25/05/2012

Naruto Chap 057 25/05/2012

Naruto Chap 058 25/05/2012

Naruto Chap 059 25/05/2012

Naruto Chap 060 25/05/2012

Naruto Chap 061 25/05/2012

Naruto Chap 062 25/05/2012

Naruto Chap 063 25/05/2012

Naruto Chap 064 25/05/2012

Naruto Chap 065 08/03/2015

Naruto Chap 066 08/03/2015

Naruto Chap 067 08/03/2015

Naruto Chap 068 08/03/2015

Naruto Chap 069 08/03/2015

Naruto Chap 070 08/03/2015

Naruto Chap 071 08/03/2015

Naruto Chap 072 08/03/2015

Naruto Chap 073 08/03/2015

Naruto Chap 074 08/03/2015

Naruto Chap 075 08/03/2015

Naruto Chap 076 08/03/2015

Naruto Chap 077 08/03/2015

Naruto Chap 078 08/03/2015

Naruto Chap 079 08/03/2015

Naruto Chap 080 08/03/2015

Naruto Chap 081 08/03/2015

Naruto Chap 082 08/03/2015

Naruto Chap 083 08/03/2015

Naruto Chap 084 08/03/2015

Naruto Chap 085 08/03/2015

Naruto Chap 086 08/03/2015

Naruto Chap 087 08/03/2015

Naruto Chap 088 08/03/2015

Naruto Chap 089 08/03/2015

Naruto Chap 090 08/03/2015

Naruto Chap 091 08/03/2015

Naruto Chap 092 25/08/2011

Naruto Chap 093 08/03/2015

Naruto Chap 094 08/03/2015

Naruto Chap 095 08/03/2015

Naruto Chap 096 08/03/2015

Naruto Chap 097 08/03/2015

Naruto Chap 098 08/03/2015

Naruto Chap 099 08/03/2015

Naruto Chap 100 08/03/2015

Naruto Chap 101 08/03/2015

Naruto Chap 102 08/03/2015

Naruto Chap 103 08/03/2015

Naruto Chap 104 08/03/2015

Naruto Chap 105 08/03/2015

Naruto Chap 106 08/03/2015

Naruto Chap 107 08/03/2015

Naruto Chap 108 08/03/2015

Naruto Chap 109 08/03/2015

Naruto Chap 110 08/03/2015

Naruto Chap 111 08/03/2015

Naruto Chap 112 08/03/2015

Naruto Chap 113 08/03/2015

Naruto Chap 114 08/03/2015

Naruto Chap 115 08/03/2015

Naruto Chap 116 08/03/2015

Naruto Chap 117 08/03/2015

Naruto Chap 118 08/03/2015

Naruto Chap 119 08/03/2015

Naruto Chap 120 08/03/2015

Naruto Chap 121 08/03/2015

Naruto Chap 122 08/03/2015

Naruto Chap 123 08/03/2015

Naruto Chap 124 08/03/2015

Naruto Chap 125 08/03/2015

Naruto Chap 126 08/03/2015

Naruto Chap 127 08/03/2015

Naruto Chap 128 08/03/2015

Naruto Chap 129 08/03/2015

Naruto Chap 130 08/03/2015

Naruto Chap 131 08/03/2015

Naruto Chap 132 08/03/2015

Naruto Chap 133 08/03/2015

Naruto Chap 134 08/03/2015

Naruto Chap 135 08/03/2015

Naruto Chap 136 08/03/2015

Naruto Chap 137 08/03/2015

Naruto Chap 138 08/03/2015

Naruto Chap 139 08/03/2015

Naruto Chap 140 08/03/2015

Naruto Chap 141 08/03/2015

Naruto Chap 142 08/03/2015

Naruto Chap 143 08/03/2015

Naruto Chap 144 08/03/2015

Naruto Chap 145 08/03/2015

Naruto Chap 146 08/03/2015

Naruto Chap 147 08/03/2015

Naruto Chap 148 08/03/2015

Naruto Chap 149 08/03/2015

Naruto Chap 150 08/03/2015

Naruto Chap 151 08/03/2015

Naruto Chap 152 08/03/2015

Naruto Chap 153 08/03/2015

Naruto Chap 154 08/03/2015

Naruto Chap 155 08/03/2015

Naruto Chap 156 08/03/2015

Naruto Chap 157 08/03/2015

Naruto Chap 158 08/03/2015

Naruto Chap 159 08/03/2015

Naruto Chap 160 08/03/2015

Naruto Chap 161 08/03/2015

Naruto Chap 162 08/03/2015

Naruto Chap 163 08/03/2015

Naruto Chap 164 08/03/2015

Naruto Chap 165 08/03/2015

Naruto Chap 166 08/03/2015

Naruto Chap 167 08/03/2015

Naruto Chap 168 08/03/2015

Naruto Chap 169 08/03/2015

Naruto Chap 170 08/03/2015

Naruto Chap 171 08/03/2015

Naruto Chap 172 08/03/2015

Naruto Chap 173 08/03/2015

Naruto Chap 174 08/03/2015

Naruto Chap 175 08/03/2015

Naruto Chap 176 08/03/2015

Naruto Chap 177 08/03/2015

Naruto Chap 178 08/03/2015

Naruto Chap 179 08/03/2015

Naruto Chap 180 08/03/2015

Naruto Chap 181 08/03/2015

Naruto Chap 182 08/03/2015

Naruto Chap 183 08/03/2015

Naruto Chap 184 08/03/2015

Naruto Chap 185 08/03/2015

Naruto Chap 186 08/03/2015

Naruto Chap 187 08/03/2015

Naruto Chap 188 08/03/2015

Naruto Chap 189 08/03/2015

Naruto Chap 190 08/03/2015

Naruto Chap 191 08/03/2015

Naruto Chap 192 08/03/2015

Naruto Chap 193 08/03/2015

Naruto Chap 194 08/03/2015

Naruto Chap 195 08/03/2015

Naruto Chap 196 08/03/2015

Naruto Chap 197 08/03/2015

Naruto Chap 198 08/03/2015

Naruto Chap 199 08/03/2015

Naruto Chap 200 08/03/2015

Naruto Chap 201 08/03/2015

Naruto Chap 202 08/03/2015

Naruto Chap 203 08/03/2015

Naruto Chap 204 08/03/2015

Naruto Chap 205 08/03/2015

Naruto Chap 206 08/03/2015

Naruto Chap 207 08/03/2015

Naruto Chap 208 - fix 08/03/2015

Naruto Chap 209 08/03/2015

Naruto Chap 210 08/03/2015

Naruto Chap 211 08/03/2015

Naruto Chap 212 08/03/2015

Naruto Chap 213 08/03/2015

Naruto Chap 214 08/03/2015

Naruto Chap 215 08/03/2015

Naruto Chap 216 08/03/2015

Naruto Chap 217 08/03/2015

Naruto Chap 218 08/03/2015

Naruto Chap 219 08/03/2015

Naruto Chap 220 08/03/2015

Naruto Chap 221 08/03/2015

Naruto Chap 222 08/03/2015

Naruto Chap 223 08/03/2015

Naruto Chap 224 08/03/2015

Naruto Chap 225 08/03/2015

Naruto Chap 226 08/03/2015

Naruto Chap 227 08/03/2015

Naruto Chap 228 08/03/2015

Naruto Chap 229 08/03/2015

Naruto Chap 230 08/03/2015

Naruto Chap 231 08/03/2015

Naruto Chap 232 08/03/2015

Naruto Chap 233 08/03/2015

Naruto Chap 234 08/03/2015

Naruto Chap 235 08/03/2015

Naruto Chap 236 08/03/2015

Naruto Chap 237 08/03/2015

Naruto Chap 238 08/03/2015

Naruto Chap 239 08/03/2015

Naruto Chap 240 08/03/2015

Naruto Chap 241 08/03/2015

Naruto Chap 242 08/03/2015

Naruto Chap 243 08/03/2015

Naruto Chap 244 08/03/2015

Naruto Chap 245 08/03/2015

Naruto Chap 246 08/03/2015

Naruto Chap 247 08/03/2015

Naruto Chap 248 08/03/2015

Naruto Chap 249 08/03/2015

Naruto Chap 250 08/03/2015

Naruto Chap 251 08/03/2015

Naruto Chap 252 - fix 08/03/2015

Naruto Chap 253 08/03/2015

Naruto Chap 254 08/03/2015

Naruto Chap 255 08/03/2015

Naruto Chap 256 08/03/2015

Naruto Chap 257 08/03/2015

Naruto Chap 258 08/03/2015

Naruto Chap 259 08/03/2015

Naruto Chap 260 08/03/2015

Naruto Chap 261 08/03/2015

Naruto Chap 262 08/03/2015

Naruto Chap 263 08/03/2015

Naruto Chap 264 08/03/2015

Naruto Chap 265 08/03/2015

Naruto Chap 266 08/03/2015

Naruto Chap 267 08/03/2015

Naruto Chap 268 08/03/2015

Naruto Chap 269 08/03/2015

Naruto Chap 270 08/03/2015

Naruto Chap 271 08/03/2015

Naruto Chap 272 08/03/2015

Naruto Chap 273 08/03/2015

Naruto Chap 274 08/03/2015

Naruto Chap 275 08/03/2015

Naruto Chap 276 08/03/2015

Naruto Chap 277 08/03/2015

Naruto Chap 278 08/03/2015

Naruto Chap 279 08/03/2015

Naruto Chap 280 24/03/2012

Naruto Chap 281 20/03/2012

Naruto Chap 282 20/03/2012

Naruto Chap 283 20/03/2012

Naruto Chap 284 20/03/2012

Naruto Chap 285 20/03/2012

Naruto Chap 286 20/03/2012

Naruto Chap 287 20/03/2012

Naruto Chap 288 20/03/2012

Naruto Chap 289 20/03/2012

Naruto Chap 290 20/03/2012

Naruto Chap 291 21/03/2012

Naruto Chap 292 21/03/2012

Naruto Chap 293 21/03/2012

Naruto Chap 294 21/03/2012

Naruto Chap 295 21/03/2012

Naruto Chap 296 21/03/2012

Naruto Chap 297 21/03/2012

Naruto Chap 298 21/03/2012

Naruto Chap 299 21/03/2012

Naruto Chap 300 21/03/2012

Naruto Chap 301 21/03/2012

Naruto Chap 302 21/03/2012

Naruto Chap 303 22/03/2012

Naruto Chap 304 22/03/2012

Naruto Chap 305 22/03/2012

Naruto Chap 306 22/03/2012

Naruto Chap 307 22/03/2012

Naruto Chap 308 22/03/2012

Naruto Chap 309 22/03/2012

Naruto Chap 310 22/03/2012

Naruto Chap 311 22/03/2012

Naruto Chap 312 22/03/2012

Naruto Chap 313 22/03/2012

Naruto Chap 314 22/03/2012

Naruto Chap 315 22/03/2012

Naruto Chap 316 22/03/2012

Naruto Chap 317 22/03/2012

Naruto Chap 318 22/03/2012

Naruto Chap 319 22/03/2012

NARUTO Chap 320 - fix 27/03/2012

Naruto Chap 321 08/05/2015

Naruto Chap 322 08/05/2015

Naruto Chap 323 08/05/2015

Naruto Chap 324 08/05/2015

Naruto Chap 325 08/05/2015

Naruto Chap 326 08/05/2015

Naruto Chap 327 08/05/2015

Naruto Chap 328 08/05/2015

Naruto Chap 329 08/05/2015

Naruto Chap 330 22/03/2012

Naruto Chap 331 22/03/2012

Naruto Chap 332 22/03/2012

Naruto Chap 333 22/03/2012

Naruto Chap 334 22/03/2012

Naruto Chap 335 22/03/2012

Naruto Chap 336 22/03/2012

Naruto Chap 337 22/03/2012

Naruto Chap 338 22/03/2012

Naruto Chap 339 22/03/2012

Naruto Chap 340 22/03/2012

Naruto Chap 341 22/03/2012

Naruto Chap 342 22/03/2012

Naruto Chap 343 22/03/2012

Naruto Chap 344 22/03/2012

Naruto Chap 345 22/03/2012

Naruto Chap 346 22/03/2012

Naruto Chap 347 22/03/2012

Naruto Chap 348 22/03/2012

Naruto Chap 349 22/03/2012

Naruto Chap 350 22/03/2012

Naruto Chap 351 22/03/2012

Naruto Chap 352 22/03/2012

Naruto Chap 353 22/03/2012

Naruto Chap 354 22/03/2012

Naruto Chap 355 22/03/2012

Naruto Chap 356 22/03/2012

Naruto Chap 357 22/03/2012

Naruto Chap 358 22/03/2012

Naruto Chap 359 22/03/2012

Naruto Chap 360 22/03/2012

Naruto Chap 361 22/03/2012

Naruto Chap 362 22/03/2012

Naruto Chap 363 22/03/2012

Naruto Chap 364 22/03/2012

Naruto Chap 365 22/03/2012

Naruto Chap 366 22/03/2012

Naruto Chap 367 22/03/2012

Naruto Chap 368 22/03/2012

Naruto Chap 369 22/03/2012

Naruto Chap 370 22/03/2012

Naruto Chap 371 22/03/2012

Naruto Chap 372 22/03/2012

Naruto Chap 373 22/03/2012

Naruto Chap 374 22/03/2012

Naruto Chap 375 22/03/2012

Naruto Chap 376 22/03/2012

Naruto Chap 377 22/03/2012

Naruto Chap 378 22/03/2012

Naruto Chap 379 22/03/2012

Naruto Chap 380 22/03/2012

Naruto Chap 381 23/03/2012

Naruto Chap 382 23/03/2012

Naruto Chap 383 23/03/2012

Naruto Chap 384 23/03/2012

Naruto Chap 385 23/03/2012

Naruto Chap 386 23/03/2012

Naruto Chap 387 23/03/2012

Naruto Chap 388 23/03/2012

Naruto Chap 389 23/03/2012

Naruto Chap 390 23/03/2012

Naruto Chap 391 23/03/2012

Naruto Chap 392 23/03/2012

Naruto Chap 393 23/03/2012

Naruto Chap 394 23/03/2012

Naruto Chap 395 23/03/2012

Naruto Chap 396 23/03/2012

Naruto Chap 397 23/03/2012

Naruto Chap 398 23/03/2012

Naruto Chap 399 23/03/2012

Naruto Chap 400 23/03/2012

Naruto Chap 401 23/03/2012

Naruto Chap 402 23/03/2012

Naruto Chap 403 23/03/2012

Naruto Chap 404 23/03/2012

Naruto Chap 405 23/03/2012

Naruto Chap 406 23/03/2012

Naruto Chap 407 23/03/2012

Naruto Chap 408 23/03/2012

Naruto Chap 409 23/03/2012

Naruto Chap 410 23/03/2012

Naruto Chap 411 23/03/2012

Naruto Chap 412 23/03/2012

Naruto Chap 413 23/03/2012

Naruto Chap 414 23/03/2012

Naruto Chap 415 23/03/2012

Naruto Chap 416 23/03/2012

Naruto Chap 417 23/03/2012

Naruto Chap 418 23/03/2012

Naruto Chap 419 23/03/2012

Naruto Chap 420 23/03/2012

Naruto Chap 421 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 422 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 423 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 424 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 425 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 426 -fix 24/04/2015

Naruto Chap 427 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 428 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 429 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 430 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 431 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 432 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 433 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 434 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 435 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 436 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 437 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 438 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 439 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 440 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 441 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 442 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 443 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 444 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 445 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 446 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 447 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 448 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 449 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 450 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 451 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 452 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 453 -fix 08/05/2015

Naruto Chap 454 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 455 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 456 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 457 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 458 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 459 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 460 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 461 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 462 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 463 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 464 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 465 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 466 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 467 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 468 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 469 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 470 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 471 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 472 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 473 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 474 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 475 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 476 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 477 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 478 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 479 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 480 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 481 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 482 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 483 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 484 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 485 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 486 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 487 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 488 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 489 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 490 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 491 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 492 -fix 08/05/2015

Naruto Chap 493 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 494 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 495 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 496 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 497 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 498 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 499 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 500 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 501 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 502 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 503 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 504 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 505 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 506 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 507 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 508 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 509 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 510 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 511 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 512 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 513 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 514 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 515 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 516 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 517 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 518 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 519 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 520 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 521 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 522 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 523 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 524 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 525 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 526 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 527 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 528 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 529 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 530 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 531 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 532 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 533 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 534 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 535 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 536 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 537 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 538 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 539 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 540 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 541 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 542 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 543 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 544 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 545 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 546 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 547 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 548 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 549 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 550 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 550.5 25/08/2011

Naruto Chap 551 - fix 08/05/2015

Naruto Chap 551.5 24/08/2011

Naruto Chap 552 - fix 24/08/2011

Naruto Chap 553 - fix 31/08/2011

Naruto Chap 554 - fix 07/09/2011

Naruto Chap 555 - fix 13/09/2011

Naruto Chap 556 - fix 21/09/2011

Naruto Chap 557 -fix 28/09/2011

Naruto Chap 558 05/10/2011

Naruto Chap 559 12/10/2011

Naruto Chap 560 19/10/2011

Naruto Chap 561 - Fixed 27/10/2011

Naruto Chap 562 02/11/2011

Naruto Chap 563 10/11/2011

Naruto Chap 564 23/11/2011

Naruto Chap 565 30/11/2011

Naruto Chap 566 07/12/2011

Naruto Chap 567 14/12/2011

Naruto Chap 568 26/12/2011

Naruto Chap 569 11/01/2012

Naruto Chap 570 18/01/2012

Naruto Chap 571 25/01/2012

Naruto Chap 572 01/02/2012

Naruto Chap 573 08/02/2012

naruto Chap 574 15/02/2012

Naruto Chap 575 22/02/2012

Naruto Chap 576 29/02/2012

naruto Chap 577 07/03/2012

naruto Chap 578 15/03/2012

naruto Chap 579 22/03/2012

naruto Chap 580 28/03/2012

naruto Chap 581 05/04/2012

Naruto Chap 582 12/04/2012

naruto Chap 583 18/04/2012

naruto Chap 584 28/04/2012

Naruto Chap 585 09/05/2012

Naruto Chap 586 16/05/2012

Naruto Chap 587 23/05/2012

Naruto Chap 588 30/05/2012

naruto Chap 589 06/06/2012

Naruto Chap 590 20/06/2012

Naruto Chap 591 27/06/2012

Naruto Chap 592 04/07/2012

Naruto Chap 593 10/07/2012

Naruto Chap 594 18/07/2012

Naruto Chap 594.5 24/07/2012

Naruto Chap 595 25/07/2012

Naruto Chap 596 01/08/2012

naruto Chap 597 12/08/2012

naruto Chap 598 22/08/2012

Naruto Chap 599 29/08/2012

Naruto Chap 600 05/09/2012

Naruto Chap 601 11/09/2012

Naruto Chap 602 19/09/2012

Naruto Chap 603 26/09/2012

Naruto Chap 604 02/10/2012

Naruto Chap 605 10/10/2012

Naruto Chap 606 17/10/2012

Naruto Chap 607 24/10/2012

naruto Chap 608 07/11/2012

Naruto Chap 609 14/11/2012

Naruto Chap 610 20/11/2012

Naruto Chap 611 28/11/2012

naruto Chap 612 05/12/2012

Naruto Chap 613 12/12/2012

Naruto Chap 614 18/12/2012

Naruto Chap 615 27/12/2012

Naruto Chap 616 16/01/2013

Naruto Chap 617 23/01/2013

Naruto Chap 618 30/01/2013

Naruto Chap 619 05/02/2013

Naruto Chap 620 13/02/2013

naruto Chap 621 20/02/2013

naruto Chap 622 27/02/2013

Naruto Chap 623 06/03/2013

Naruto Chap 624 19/03/2013

Naruto Chap 625 27/03/2013

naruto Chap 626 03/04/2013

Naruto Chap 627 10/04/2013

Naruto Chap 628 23/04/2013

Naruto Chap 629 08/05/2013

Naruto Chap 630 15/05/2013

Naruto Chap 631 22/05/2013

naruto Chap 632 29/05/2013

naruto Chap 633 05/06/2013

naruto Chap 634 12/06/2013

Naruto Chap 635 19/06/2013

naruto Chap 636 26/06/2013

naruto Chap 637 03/07/2013

naruto Chap 638 09/07/2013

naruto Chap 639 17/07/2013

Naruto Chap 640 24/07/2013

Naruto Chap 641 31/07/2013

Naruto Chap 642 07/08/2013

naruto Chap 643 17/08/2013

Naruto Chap 644 28/08/2013

Naruto Chap 645 04/09/2013

naruto Chap 646 10/09/2013

naruto Chap 647 17/09/2013

naruto Chap 648 25/09/2013

Naruto Chap 649 02/10/2013

Naruto Chap 650 08/10/2013

Naruto Chap 651 16/10/2013

Naruto Chap 652 23/10/2013

Naruto Chap 653 29/10/2013

Naruto Chap 654 06/11/2013

Naruto Chap 655 13/11/2013

naruto Chap 656 27/11/2013

naruto Chap 657 04/12/2013

naruto Chap 658 11/12/2013

Naruto Chap 659 17/12/2013

naruto Chap 660 25/12/2013

naruto Chap 661 08/01/2014

Naruto Chap 662 22/01/2014

Naruto Chap 663 05/02/2014

naruto Chap 664 - fix 12/02/2014

naruto Chap 665 19/02/2014

Naruto Chap 666 26/02/2014

naruto Chap 667 05/03/2014

naruto Chap 668 12/03/2014

naruto Chap 669 19/03/2014

Naruto Chap 670 26/03/2014

naruto Chap 671 02/04/2014

naruto Chap 672 09/04/2014

naruto Chap 673 16/04/2014

Naruto Chap 674 21/04/2014

naruto Chap 675 07/05/2014

naruto Chap 676 14/05/2014

naruto Chap 677 21/05/2014

naruto Chap 678 28/05/2014

naruto Chap 679 04/06/2014

naruto Chap 680 11/06/2014

Naruto Chap 681 18/06/2014

naruto Chap 682 25/06/2014

naruto Chap 683 02/07/2014

naruto Chap 684 09/07/2014

naruto Chap 685 15/07/2014

Naruto Chap 686 23/07/2014

Naruto Chap 687 30/07/2014

naruto Chap 688 06/08/2014

Naruto Chap 689 20/08/2014

naruto Chap 690 28/08/2014

naruto Chap 691 04/09/2014

Naruto Chap 692 10/09/2014

naruto Chap 693 25/09/2014

Naruto Chap 694 02/10/2014

naruto Chap 695 08/10/2014

naruto Chap 696 16/10/2014

Naruto Chap 697 23/10/2014

naruto Chap 698 29/10/2014

Naruto Chap 699 06/11/2014

Naruto Chap 699 – FULL COLOR 24/01/2015

Naruto Chap 700 06/11/2014

Naruto Chap Special in Japan Festival 27/04/2015

Naruto Chap Special in Japan Festival – Ngoại truyện về Kiba 17/05/2015

Naruto Chap The Last – Special Book 24/01/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 001 - fix 23/04/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 002 - fix 07/05/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 003 - fix 14/05/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 004 - fix 21/05/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 005 - fix 28/05/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 006 - TV 04/06/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 007 - TV 11/06/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 008 - TV 18/06/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 009 - TV 25/06/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap 010 - END 02/07/2015

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap Oneshot 2: Boruto 22/04/2016

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage Chap Oneshot: Boruto team 10/08/2015

Naruto Gaiden: Uzumaki Boruto chap 001 Full 04/05/2016

Loading...
Loading...