Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

9.9/10 trên tổng số 57 lượt đánh giá

Lượt xem: 691,741
Tên khác: Nguyên Tôn
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nguồn truyện: Hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nguyên Tôn:

đang cập nhật

Danh sách chương

Nguyên Tôn Chap 001 15/12/2017

Nguyên Tôn Chap 002 15/12/2017

Nguyên Tôn Chap 003 15/12/2017

Nguyên Tôn Chap 004 19/12/2017

Nguyên Tôn Chap 005 22/12/2017

Nguyên Tôn Chap 006 25/12/2017

Nguyên Tôn Chap 007 29/12/2017

Nguyên Tôn Chap 008 04/01/2018

Nguyên Tôn Chap 009 06/01/2018

Nguyên Tôn Chap 010 09/01/2018

Nguyên Tôn Chap 011 12/01/2018

Nguyên Tôn Chap 012 15/01/2018

Nguyên Tôn Chap 013 18/01/2018

Nguyên Tôn Chap 014 22/01/2018

Nguyên Tôn Chap 015 26/01/2018

Nguyên Tôn Chap 016 29/01/2018

Nguyên Tôn Chap 017 05/02/2018

Nguyên Tôn Chap 018 05/02/2018

Nguyên Tôn Chap 019 21/02/2018

Nguyên Tôn Chap 020 21/02/2018

Nguyên Tôn Chap 021 26/02/2018

Nguyên Tôn Chap 022 02/03/2018

Nguyên Tôn Chap 023 08/03/2018

Nguyên Tôn Chap 024 14/03/2018

Nguyên Tôn Chap 025 16/03/2018

Nguyên Tôn Chap 026 19/03/2018

Nguyên Tôn Chap 027 23/03/2018

Nguyên Tôn Chap 028 27/03/2018

Nguyên Tôn Chap 029 31/03/2018

Nguyên Tôn Chap 030 03/04/2018

Nguyên Tôn Chap 031 06/04/2018

Nguyên Tôn Chap 032 09/04/2018

Nguyên Tôn Chap 033 13/04/2018

Nguyên Tôn Chap 034 19/04/2018

Nguyên Tôn Chap 035 19/04/2018

Nguyên Tôn Chap 036 26/04/2018

Nguyên Tôn Chap 037 26/04/2018

Nguyên Tôn Chap 038 01/05/2018

Nguyên Tôn Chap 039 03/05/2018

Nguyên Tôn Chap 040 06/05/2018

Nguyên Tôn Chap 041 10/05/2018

Nguyên Tôn Chap 042 16/05/2018

Nguyên Tôn Chap 043 18/05/2018

Nguyên Tôn Chap 044 21/05/2018

Nguyên Tôn Chap 045 25/05/2018

Nguyên Tôn Chap 046 29/05/2018

Nguyên Tôn Chap 047 13/06/2018

Nguyên Tôn Chap 048 13/06/2018

Nguyên Tôn Chap 049 13/06/2018

Nguyên Tôn Chap 050 13/06/2018

Nguyên Tôn Chap 051 16/06/2018

Nguyên Tôn Chap 052 20/06/2018

Nguyên Tôn Chap 053 24/06/2018

Nguyên Tôn Chap 054 28/06/2018

Nguyên Tôn Chap 055 01/07/2018

Nguyên Tôn Chap 056 03/07/2018

Nguyên Tôn Chap 057 07/07/2018

Nguyên Tôn Chap 058 10/07/2018

Nguyên Tôn Chap 059 13/07/2018

Nguyên Tôn Chap 060 17/07/2018

Nguyên Tôn Chap 061 23/07/2018

Nguyên Tôn Chap 062 26/07/2018

Nguyên Tôn Chap 063 29/07/2018

Nguyên Tôn Chap 064 01/08/2018

Nguyên Tôn Chap 065 04/08/2018

Nguyên Tôn Chap 066 07/08/2018

Nguyên Tôn Chap 067 10/08/2018

Nguyên Tôn Chap 068 17/08/2018

Nguyên Tôn Chap 069 18/08/2018

Nguyên Tôn Chap 070 23/08/2018

Nguyên Tôn Chap 071 25/08/2018

Nguyên Tôn Chap 072 28/08/2018

Nguyên Tôn Chap 073 05/09/2018

Nguyên Tôn Chap 074 06/09/2018

Nguyên Tôn Chap 075 12/09/2018

Nguyên Tôn Chap 076 13/09/2018

Nguyên Tôn Chap 077 15/09/2018

Nguyên Tôn Chap 078 18/09/2018

Nguyên Tôn Chap 079 21/09/2018

Nguyên Tôn Chap 080 25/09/2018

Nguyên Tôn Chap 081 28/09/2018

Nguyên Tôn Chap 082 05/10/2018

Nguyên Tôn Chap 083 12/10/2018

Nguyên Tôn Chap 084 23/10/2018

Nguyên Tôn Chap 085 24/10/2018

Nguyên Tôn Chap 086 30/10/2018

Nguyên Tôn Chap 087 31/10/2018

Nguyên Tôn Chap 088 06/11/2018

Nguyên Tôn Chap 089 07/11/2018

Nguyên Tôn Chap 090 13/11/2018

Nguyên Tôn Chap 091 14/11/2018

Nguyên Tôn Chap 092 19/11/2018

Nguyên Tôn Chap 093 20/11/2018

Nguyên Tôn Chap 094 28/11/2018

Nguyên Tôn Chap 095 29/11/2018

Nguyên Tôn Chap 096 05/12/2018

Nguyên Tôn Chap 097 05/12/2018

Nguyên Tôn Chap 098 11/12/2018

Nguyên Tôn Chap 099 12/12/2018

Nguyên Tôn Chap 100 18/12/2018

Nguyên Tôn Chap 101 21/12/2018

Nguyên Tôn Chap 102 26/12/2018

Nguyên Tôn Chap 103 29/12/2018

Nguyên Tôn Chap 104 02/01/2019

Nguyên Tôn Chap 105 04/01/2019

Nguyên Tôn Chap 106 09/01/2019

Nguyên Tôn Chap 107 11/01/2019

Nguyên Tôn Chap 108 18/01/2019

Nguyên Tôn Chap 109 20/01/2019

Nguyên Tôn Chap 110 26/01/2019

Nguyên Tôn Chap 111 26/01/2019

Nguyên Tôn Chap 112 29/01/2019

Nguyên Tôn Chap 113 01/02/2019

Nguyên Tôn Chap 114 18/02/2019

Nguyên Tôn Chap 115 20/02/2019

Nguyên Tôn Chap 116 25/02/2019

Nguyên Tôn Chap 117 27/02/2019

Nguyên Tôn Chap 118 13/03/2019

Nguyên Tôn Chap 119 13/03/2019

Nguyên Tôn Chap 120 17/03/2019

Nguyên Tôn Chap 121 20/03/2019

Nguyên Tôn Chap 122 23/03/2019

Nguyên Tôn Chap 123 29/03/2019

Nguyên Tôn Chap 124 31/03/2019

Nguyên Tôn Chap 125 05/04/2019

Nguyên Tôn Chap 126 07/04/2019

Nguyên Tôn Chap 127 14/04/2019

Nguyên Tôn Chap 128 16/04/2019

Nguyên Tôn Chap 129 19/04/2019

Nguyên Tôn Chap 130 19/04/2019

Nguyên Tôn Chap 131 22/04/2019

Nguyên Tôn Chap 132 24/04/2019

Nguyên Tôn Chap 133 27/04/2019

Nguyên Tôn Chap 134 30/04/2019

Nguyên Tôn Chap 135 01/06/2019

Nguyên Tôn Chap 136 01/06/2019

Nguyên Tôn Chap 137 06/06/2019

Nguyên Tôn Chap 138 06/06/2019

Nguyên Tôn Chap 139 11/06/2019

Nguyên Tôn Chap 140 14/06/2019

Nguyên Tôn Chap 141 21/06/2019

Nguyên Tôn Chap 142 25/06/2019

Nguyên Tôn Chap 143 30/06/2019

Nguyên Tôn Chap 144 04/07/2019

Nguyên Tôn Chap 145 06/07/2019

Nguyên Tôn Chap 146 11/07/2019

Nguyên Tôn Chap 147 15/07/2019

Nguyên Tôn Chap 148 22/07/2019

Nguyên Tôn Chap 149 27/07/2019

Nguyên Tôn Chap 150 30/07/2019

Nguyên Tôn Chap 151 02/08/2019

Nguyên Tôn Chap 152 13/08/2019

Loading...
Loading...