Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA

8.7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 74,304
Tên khác: ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA
Thể loại: Supernatural, Shounen, Psychological, Mystery, Drama, Adult
Tác giả: Waruiotoko
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA:

Hasegawa Ryou vào một ngày đẹp trời , bỗng dưng xuất hiện 1 game và cậu dù muốn hay không cũng vẫn phải chơi, Loại game này như đeo kính ảo chơi game ấy , thanh trạng thái , vật phẩm này nọ hiện ngay trước mặt chỉ cần vuốt vuốt và Game đưa nhiệm vụ cho cậu ta làm trong một khoảng gian nhất định, nếu cậu ta không hoàn thành... thì sẽ phải chết!

 

Danh sách chương

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 001 23/02/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 002 23/02/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 003 23/02/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 004 23/02/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 005 24/04/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 006 07/07/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 007 14/07/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 008 25/07/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 009 25/07/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 009.2 05/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 009.5 05/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 010 06/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 010.5 08/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 011 09/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 011.2 10/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 012.1 10/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 012.5 12/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 013 13/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 013.2 13/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 014 14/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 014.2 15/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 015.1 17/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 015.2 18/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 016.2 18/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 017.1 20/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 017.5 21/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 018 23/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 018.2 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 018.5 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 019.1 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 019.2 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 020 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 020.2 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 021 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 021.2 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 022 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 023 26/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 023.5 27/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 023.6 27/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 024 27/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 024.5 28/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 025.1 29/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 025.2 29/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 026 30/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 026.1 31/08/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 026.2 18/12/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 027 31/12/2019

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 028 15/04/2020

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 028.2 15/04/2020

ORE NO GENJITSU WA RENAI GAME?? KA TO OMOTTARA INOCHIGAKE NO GAME DATTA Chap 029.2 22/05/2020

Loading...
Loading...