Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 4,678
Tên khác: Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
Thể loại: Manhua, Sports, Shoujo, Romance, Comedy
Tác giả: Lam Bất Ngạ
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh:

Hoàng đế băng hà để lại nôi vua cho con gái, nàng ta trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Để đối phó với văn võ cả triều với hậu cung oanh oanh yến yến từ nhỏ đã được phụ hoàng rèn luyện bồi đắp thủ đoạn cay độc đẫm máu. Thế là từ danh nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử thành bạo quân hàng đầu lịch sử. May là bên cạnh có nhiếp chính vương, muốn người hắn đưa đao, muốn phóng hoả hắn thổi gió, thế là trên con đường bạo quân nàng ta càng chạy càng xa… Muốn giết người hắn đưa đao.

 

Danh sách chương

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 001 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 002 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 003 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 004 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 005 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 006 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 007 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 008 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 009 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 010 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 011 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 012 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 013 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 014 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 015 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 016 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 017 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 018 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 019 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 020 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 021 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 022 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 023 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 024 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 025 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 026 18/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 027 22/10/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 028 04/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 029 11/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 030 14/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 031 27/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 032 28/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 033 16/12/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 034 17/12/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 035 25/12/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 036 25/12/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 037 02/01/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 038 12/01/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 039 18/01/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 040 25/01/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 041 09/02/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 042 09/02/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 043 10/02/2020

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 044 12/02/2020

Loading...
Loading...