Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)

10/10 trên tổng số 30 lượt đánh giá

Lượt xem: 192,021
Tên khác: 火葬場のない町に鐘が鳴る時; Tiếng chuông tang thương nơi thị trấn , Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki
Thể loại: Manga, Slice of Life, Psychological, Horror
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: MEGA TEAM
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team):

Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.

 

 

Danh sách chương

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 001 04/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 002 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 003 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 004 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 005 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 006 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 007 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 008 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 009 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 010 23/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 011 24/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 012 26/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 013 27/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 014 28/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 015 30/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 016 31/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 017 02/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 018 03/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 019 04/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 020 06/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 021 07/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 022 08/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 023 10/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 024 11/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 025 12/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 026 13/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 027 15/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 028 16/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 029 17/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 030 18/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 031 19/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 032 21/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 033 22/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 034 23/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 035 24/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 036 25/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 037 28/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 038 29/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 039 29/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 040 13/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 041 15/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 042 16/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 043 17/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 044 20/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 045 20/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 046 21/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 047 22/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 048 23/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 049 28/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 050 28/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 051 28/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 052 29/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 053 29/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 054 30/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 055 31/03/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 056 02/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 057 04/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 058 05/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 059 06/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 060 09/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 061 10/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 062 10/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 063 12/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 064 12/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 065 14/04/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 066 15/05/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 067 04/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 068 05/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 069 05/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 070 06/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 071 08/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 072 09/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 072 10/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 073 11/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 074 11/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 075 20/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 076 22/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 077 25/06/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 078 03/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 079 13/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 080 16/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 081 20/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 082 23/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 083 25/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 084 28/07/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 085 07/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 086 08/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 087 13/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 088 15/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 089 17/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 090 19/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 091 26/08/2019

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 092 28/08/2019

Loading...
Loading...