Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Samurai Deeper Kyo

Samurai Deeper Kyo

8.7/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá

Lượt xem: 157,773
Tên khác: Samurai Deeper Kyo
Thể loại: Supernatural, Shounen, Romance, Historical, Drama, Comedy, Action
Tác giả: Kamijyo Akimine
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Samurai Deeper Kyo:

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB. Sekigahara......Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó.....bất khả chiến bại..... link từ chap 1 đến 60 http://vechai.com/truyen/mat-quy-kyo

Danh sách chương

Samurai Deeper Kyo 007 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 008 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 009 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 010 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 011 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 012 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 013 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 014 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 015 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 016 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 017 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 018 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 019 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 020 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 021 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 022 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 023 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 024 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 025 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 026 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 027 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 028 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 029 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 030 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 031 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 032 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 033 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 034 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 035 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 036 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 037 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 038 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 039 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 040 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 041 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 042 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 043 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 044 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 045 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 046 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 047 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 048 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 049 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 050 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 051 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 052 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 053 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 054 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 055 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 056 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 057 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 058 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 059 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 184 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 185 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 186 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 187 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 188 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 189 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 190 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 191 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 192 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 193 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 194 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 195 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 196 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 197 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 198 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 199 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 200 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 201 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 202 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 203 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 204 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 205 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 206 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 207 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 208 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 209 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 210 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 211 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 212 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 213 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 214 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 215 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 216 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 217 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 218 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 219 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 220 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 221 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 222 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 223 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 224 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 225 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 226 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 227 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 228 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 229 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 230 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 231 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 232 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 233 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 234 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 235 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 236 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 237 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 238 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 239 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 240 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 241 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 242 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 243 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 244 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 245 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 246 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 247 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 248 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 249 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 250 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 251 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 252 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 253 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 254 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 255 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 256 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 257 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 258 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 259 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 260 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 261 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 262 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 263 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 264 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 265 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 266 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 267 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 268 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 269 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 270 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 271 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 272 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 273 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 274 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 275 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 276 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 277 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 278 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 279 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 280 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 281 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo 282 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 001 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 002 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 003 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 004 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 005 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 006 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 060 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 061 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 062 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 063 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 064 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 065 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 066 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 067 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 068 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 069 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 070 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 071 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 072 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 073 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 074 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 075 02/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 076 11/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 077 15/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 078 15/07/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 079 05/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 080 05/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 081 07/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 082 09/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 083 09/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 084 09/09/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 085 15/10/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 086 09/11/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 087 28/11/2013

Samurai Deeper Kyo Chap 088 12/08/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 089 12/08/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 090 12/08/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 300 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 301 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 302 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 303 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 304 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Chap 305 09/06/2012

Samurai Deeper Kyo Chap 306 09/06/2012

Samurai Deeper Kyo Chap 307 09/06/2012

Samurai Deeper Kyo Chap 308 09/06/2012

Samurai Deeper Kyo Vol 36(Chap 283 - Chap 290) 27/12/2014

Samurai Deeper Kyo Vol 37(Chap 291 - Chap 299) 27/12/2014

Loading...
Loading...