Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Shamo - Võ Đạo

Shamo - Võ Đạo

10/10 trên tổng số 57 lượt đánh giá

Lượt xem: 93,626
Tên khác: Shamo - Võ Đạo
Thể loại: Giống game, Shounen, Horror, Drama, Adventure, Action
Tác giả: Izo Hashimoto
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Shamo - Võ Đạo:

Ở tuổi 16, Ryo-Narushima là một thần đồng và trên con đường đi vào đại học TOKYO một cách dễ dàng. Nhưng mùa hè năm đó, cậu đã giết bố mẹ bằng một con dao nhỏ và chỉ để chị gái cậu sống sót sợ hãi ở trong góc tường. Và câu chuyện bắt đầu... Truyện này wuýnh lộn, chém giết, 18+ vl, ... ko đọc thì uổng...

Danh sách chương

Shamo - Võ Đạo Chap 001 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 002 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 003 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 004 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 005 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 006 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 007 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 008 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 009 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 010 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 012 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 013 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 014 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 015 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 016 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 017 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 018 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 019 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 022 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 023 27/12/2014

Shamo - Võ Đạo Chap 024 27/12/2014

Shamo Chap 054 24/02/2013

shamo Chap 011 27/12/2014

Shamo Chap 020 27/12/2014

Shamo Chap 021 27/12/2014

Shamo Chap 025 05/11/2012

Shamo Chap 026 05/11/2012

Shamo Chap 027 05/11/2012

Shamo Chap 028 12/11/2012

Shamo Chap 029 12/11/2012

Shamo Chap 030 12/11/2012

Shamo Chap 031 12/11/2012

Shamo Chap 032 12/11/2012

Shamo Chap 033 13/11/2012

Shamo Chap 034 13/11/2012

Shamo Chap 035 17/11/2012

Shamo Chap 036 17/11/2012

Shamo Chap 037 27/11/2012

Shamo Chap 038 27/11/2012

Shamo Chap 039 27/11/2012

Shamo Chap 040 29/11/2012

Shamo Chap 041 03/12/2012

Shamo Chap 042 05/12/2012

Shamo Chap 043 06/12/2012

shamo Chap 044 07/12/2012

Shamo Chap 045 12/12/2012

Shamo Chap 046 13/12/2012

Shamo Chap 047 15/12/2012

Shamo Chap 048 17/12/2012

Shamo Chap 049 18/12/2012

Shamo Chap 050 19/12/2012

Shamo Chap 051 21/12/2012

Shamo Chap 052 23/12/2012

Shamo Chap 053 03/01/2013

Shamo Chap 055 03/03/2013

Shamo Chap 056 29/03/2013

Shamo Chap 057 29/03/2013

Shamo Chap 058 02/04/2014

Shamo Chap 059 02/04/2014

Shamo Chap 060 03/04/2014

Shamo Chap 061 04/04/2014

shamo Chap 062 05/04/2014

Shamo Chap 063 08/04/2014

Shamo Chap 064 09/04/2014

Shamo Chap 065 19/04/2014

Shamo Chap 066 19/04/2014

Shamo Chap 067 19/04/2014

Shamo Chap 068 19/04/2014

Shamo Chap 069 19/04/2014

Shamo Chap 070 19/06/2014

Shamo Chap 071 19/06/2014

Shamo Chap 072 19/06/2014

Shamo Chap 073 19/06/2014

Shamo Chap 074 19/06/2014

Shamo Chap 075 19/06/2014

Shamo Chap 076 19/06/2014

Shamo Chap 077 19/06/2014

Shamo Chap 078 19/06/2014

Shamo Chap 079 19/06/2014

Shamo Chap 080 19/06/2014

Shamo Chap 081 27/06/2014

Shamo Chap 082 27/06/2014

Shamo Chap 083 27/06/2014

Shamo Chap 084 30/06/2014

Shamo Chap 085 30/06/2014

Shamo Chap 086 02/07/2014

Shamo Chap 087 28/10/2018

Shamo Chap 088 28/10/2018

Shamo Chap 089 03/11/2018

Shamo Chap 090 03/11/2018

Shamo Chap 091 03/11/2018

Shamo Chap 093 03/11/2018

Shamo Chap 094 11/12/2018

Shamo Chap 095 11/12/2018

Shamo Chap 096 13/12/2018

Shamo Chap 097 15/12/2018

Loading...
Loading...