Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

8.3/10 trên tổng số 29 lượt đánh giá

Lượt xem: 695,417
Tên khác: ĐẶC NHIỆM SIÊU CẤP THÀNH PHỐ
Thể loại: Manhua, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Comicvn.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì? 

Danh sách chương

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 001 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 002 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 003 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 004 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 005 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 006 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 007 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 008 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 009 26/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 010 28/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 011 29/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 012 01/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 013 03/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 014 03/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 015 04/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 016 05/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 017 06/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 018 08/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 019 09/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 020 10/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 021 11/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 022 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 023 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 024 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 025 19/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 026 22/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 027 26/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 028 02/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 029 02/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 030 05/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 031 12/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 032 17/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 033 26/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 034 30/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 035 31/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 036 04/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 037 04/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 038 09/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 039 13/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 040 13/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 041 17/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 042 20/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 043 26/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 044 30/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 045 03/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 046 05/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 047 06/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 048 07/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 049 09/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 050 14/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 051 15/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 052 18/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 053 21/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 054 01/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 055 01/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 056 03/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 057 05/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 058 08/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 059 12/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 060 16/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 061 19/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 062 24/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 063 02/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 064 04/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 065 08/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 066 10/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 067 11/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 068 13/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 069 15/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 070 17/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 071 18/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 072 21/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 073 24/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 074 30/12/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 075 03/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 076 06/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 077 07/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 078 15/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 079 17/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 080 20/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 081 24/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 082 25/01/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 083 04/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 084 04/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 085 06/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 086 11/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 087 11/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 088 21/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 089 21/02/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 090 04/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 091 04/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 092 04/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 093 05/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 094 09/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 095 10/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 096 12/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 097 14/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 098 20/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 099 20/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 100 21/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 101 25/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 102 31/03/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 102 07/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 103 05/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 103 08/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 104 08/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 105 08/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 106 12/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 107 15/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 108 18/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 109 23/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 110 29/04/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 111 01/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 112 02/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 113 06/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 114 10/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 115 16/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 116 18/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 117 22/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 118 25/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 119 26/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 120 27/05/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 121 01/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 122 03/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 123 06/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 124 10/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 125 14/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 126 18/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 127 25/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 128 26/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 129 29/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 130 30/06/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 131 04/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 132 06/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 133 09/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 134 10/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 135 12/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 136 18/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 137 23/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 138 25/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 139 30/07/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 140 03/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 141 05/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 142 08/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 143 11/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 144 18/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 145 23/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 146 27/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 147 29/08/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 148 03/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 149 03/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 150 07/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 151 09/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 152 14/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 153 17/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 154 20/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 155 24/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 156 27/09/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 157 05/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 158 05/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 159 07/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 160 11/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 161 11/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 162 18/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 163 18/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 164 22/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 165 26/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 166 28/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 167 31/10/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 168 05/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 169 08/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 170 13/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 171 15/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 172 19/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 173 22/11/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 174 04/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 175 06/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 176 07/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 178 09/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 179 10/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 180 13/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 181 15/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 182 19/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 183 23/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 184 26/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 185 29/12/2019

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 186 02/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 187 10/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 188 17/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 189 21/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 190 22/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 191 23/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 192 27/01/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 193 01/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 194 01/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 195 03/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 196 07/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 197 09/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 198 15/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 199 18/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 200 20/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 201 23/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 202 27/02/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 203 02/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 204 03/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 205 08/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 206 12/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 207 19/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 208 19/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 209 22/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 210 28/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 211 30/03/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 212 03/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 213 06/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 214 11/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 215 13/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 216 20/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 217 20/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 218 23/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 219 29/04/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 220 04/05/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 221 04/05/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 222 27/05/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 223 27/05/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 224 27/05/2020

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 225 28/05/2020

Loading...
Loading...