Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM

10/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 49,455
Tên khác: TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM
Thể loại: Comic, Manhua, Smut, Shoujo, Romance, Drama
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM:

Bắt đầu từ sự hiểu lầm rồi trở nên yêu say đắm. Du học trở về, Chu Nhan bởi vì "tiếp phong yến" (đại loại gọi là tiệc: "Đón gió tẩy trần"), nhưng mà đi nhầm phòng, bị tổng tài tập đoàn R Lâm Tịch cho rằng là bạn gái quan hệ xã hội, mang theo đi dự tiệc tối từ thiện. Kế hoạch của Lâm Tịch là làm cho Chu Nhan thích mình, sau đó lại tàn nhẫn bỏ rơi, báo thù cho huynh đệ Viên Dã. Nhưng lại không nghĩ rằng bản thân mình lại động tâm trước..... Hoa Tịch Nhan nở, toàn bộ đều vì em.....

 

Danh sách chương

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 001 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 002 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 003 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 004 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 005 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 006 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 007 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 008 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 009 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 010 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 011 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 012 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 013 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 014 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 015 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 016 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 017 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 018 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 019 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 020 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 021 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 022 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 023 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 024 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 025 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 026 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 027 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 028 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 029 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 030 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 031 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 032 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 033 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 034 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 035 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 036 26/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 037 28/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 038 30/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 039 30/12/2018

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 040 10/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 041 10/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 042 19/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 043 19/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 044 19/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 045 22/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 046 25/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 047 26/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 048 28/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 049 31/01/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 050 07/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 051 07/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 052 13/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 053 14/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 054 16/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 055 16/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 056 18/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 057 19/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 058 25/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 059 25/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 060 25/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 061 26/02/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 062 01/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 063 04/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 064 04/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 065 07/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 066 10/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 067 13/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 068 14/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 069 16/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 070 21/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 071 27/03/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 072 02/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 073 07/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 074 12/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 075 15/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 076 21/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 077 25/06/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 078 02/07/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 079 13/07/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 080 21/07/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 081 05/08/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 082 13/08/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 083 02/09/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 084 13/09/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 085 20/10/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 086 04/11/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 087 15/11/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 088 29/11/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 089 05/12/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 090 14/12/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 091 24/12/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 092 31/12/2019

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 093 13/01/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 094 20/01/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 095 28/01/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 096 01/02/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 097 06/02/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 098 14/02/2020

TỊCH NHAN HOA NỞ CHỈ VÌ EM Chap 099 21/02/2020

Loading...
Loading...